Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019

Thứ hai - 18/02/2019 08:32 462 0
Năm 2019 là năm thứ tư và là năm nước rút của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân trong tỉnh, tập trung nguồn lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019 gắn với phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 12/2018 và ước tháng 01/2019, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau : 
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01/2019 ước thực hiện được 618.500 triệu đồng, đạt 8,25 % so với dự toán năm. Trong đó: Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh là 83 triệu đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 110 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất là 130 triệu đồng. 
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 01/2019 ước thực hiện 790.100 triệu đồng, đạt 7,75% so với dự toán năm. Trong đó: Chi thường xuyên 525.500 triệu đồng.
2. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2019 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,02% so với tháng 12 năm trước. 
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm hàng tăng giá nhẹ: Nhóm hàng ăn và dịch vị ăn uống tăng 0,63%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,33%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,31%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,22%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,62%; Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,05%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,31%. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 01/2019 tăng 2,82% so với tháng 12/2018 và  giảm 0,07% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 01/2019 giảm 0,45% so với tháng trước và tháng 12/2018, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2018.
3. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2019 ước thực hiện 72,0 tỷ đồng.
Về thu hút FDI: Trong tháng 01/2019 đã cấp phép cho 1 dự án đến từ Đài Loan với số vốn đăng ký là 5 triệu USD.
4. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2019 ước đạt 92,80% so với tháng trước và 117,43% so với cùng kỳ năm trước, tức là giảm 7,2% so với tháng trước và tăng 17,43% so với cùng kỳ năm trước.
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 77,08%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 58,38%; Sản xuất trang phục tăng 50,76%; In, sao chép bản ghi các loại tăng 41,69%. Trong tháng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Nước tinh khiết tăng 247,62%; Bàn bằng gỗ các lọai tăng 172,95%; Sản phẩm in khác tăng 133,33%; Bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 118,49%; Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 77,08%...
5. Thương mại và dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 01/2019 ước tính đạt 3.831,5 tỷ đồng, tăng 6,29% so với tháng trước và tăng 10,15% so với cùng kỳ năm 2018. 
Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.100,7 tỷ đồng, tăng 7,30% và tăng 11,35%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lũ hành đạt 425,5 tỷ đồng, tăng 2,20% và tăng 7,64%; doanh thu dịch vụ đạt 305,3 tỷ đồng, tăng 2,21% và tăng 2,27%.
Hoạt động vận tải phát triển ổn định, về cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vận tải hành khách tháng 01/2019 ước thực hiện 998,3 ngàn HK và 122.239,4 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,35% về vận chuyển và tăng 0,20% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,18% về vận chuyển và tăng 2,38% về luân chuyển. Vận tải hàng hoá tháng 01/2019 ước thực hiện được 263,5 ngàn tấn và 17.884 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,09% về vận chuyển và tăng 0,14% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,17% về vận chuyển và tăng 3,93% về luân chuyển.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 01/2019 ước đạt 142,5 tỷ đồng, tăng 0,24% so với tháng trước và tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 83,7 tỷ đồng, tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 3,41% so với cùng kỳ; vận tại hàng hóa đạt 57,1 tỷ đồng, tăng 0,13% và tăng 4,10%. 
6. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tính đến thời điểm 15/01/2019 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc khâu thu hoạch vụ Mùa. Hiện nay các địa phương đang tiến hành triển khai gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019. Đối với sản xuất cây lâu năm, hiện nay cây cà phê, hồ tiêu đã bắt đầu bước vào thu hoạch, cây cao su ngưng cạo mủ, cây điều đang thời kỳ ra bông.
Tính đến ngày 15/01/2019 tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2018-2019 toàn tỉnh ước thực hiện được 5.174 ha, tăng 8,63% (+411 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nhóm cây lúa 1.818 ha, giảm 1,03% (-19 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng: bắp 330 ha, tăng 0,61% (+2ha); khoai lang 40 ha, giảm 4,76% (-2 ha); khoai mỳ 837 ha, tăng 32,23% (+204ha) (diện tích khoai mỳ tăng chủ yếu trồng xen trong vườn cây ăn quả và cây lâu năm trồng mới); mía 65 ha, tăng 3,17% (+2ha); Rau các loại 1.210 ha, tăng 19,68% (+199ha) (do người dân chú trọng phát triển các giống rau có hiệu quả cao và mở rộng diện tích rau an toàn đáp ứng như cầu của thị trường); đậu các loại 104 ha, tăng 20,93% (+18ha) so với cùng kỳ năm trước. 
Tình hình chăn nuôi trong tháng 01/2019 nhìn chung khá ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; công tác kiểm tra, tiêm phòng vẫn được duy trì thường xuyên. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 01/2019 gồm có: 10.141 con trâu (tăng 1,60% so cùng kỳ năm trước); 33.133 con bò (tăng 7,02%); 290.102 con heo (tăng 2,89%) và 7.297 ngàn con gia cầm (tăng 0,26% so với cùng kỳ năm trước). 
Trong tháng, ngành Lâm nghiệp chủ yếu thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng. Tháng 01/2019 đã khai thác được 361m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán.
Sản xuất và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 436 tấn, so cùng kỳ tăng 1,40% (tăng 6 tấn), trong đó: khai thác thủy sản nước ngọt 44 tấn, so cùng kỳ tăng 4,76% (tăng 2 tấn); sản lượng thủy sản nuôi trồng 392 tấn, so cùng kỳ tăng 1,03% (tăng 4 tấn).
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
Trong tháng 01/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 660 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho 814 lao động; hỗ trợ học nghề cho 07 lao động thất nghiệp.
Đời sống dân cư luôn được duy trì ổn định, trong tháng không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh, tình hình xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất; người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng. 
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý nuôi dưỡng tập trung 48 đối tượng, đón tiếp 07 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 44.690.000 đồng. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 11 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 18 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 404 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.345 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 285 đối tượng.
3. Thực hiện chính sách với người có công
Trong tháng đã giải quyết 97 hồ sơ (trong đó có 65 hồ sơ mai táng phí, 10 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 09 hồ sơ người có công di chuyển đi ngoài tỉnh, 06 hồ sơ chất độc hóa học, 04 hồ sơ đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ, 02 hồ sơ tuất, 01 hồ sơ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg).
Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sỹ và dâng hương viếng các anh linh liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019) và đón tết Kỷ Hợi năm 2019.
4. Giáo dục, đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra học kỳ và sơ kết học kỳ I; các đơn vị trực thuộc, các Phòng GD&ĐT rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên môn học kì 1 và tiến hành kế hoạch dạy học theo chương trình học kì 2 năm học 2018-2019. 
5. Hoạt động y tế
Trong tháng 01/2019 tổng số mắc sốt rét 50 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra; tổng số mắc sốt xuất huyết là 281 ca. Tử vong 00; tổng số mắc trong tháng 136 ca. Tử vong 00; tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 96 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng; tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 76 ca. Tử vong 00; chưa phát hiện ca bệnh cúm A(H1N1)/H5N1 nào thêm và tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 32, thuỷ đậu: 0.
Công tác khám chữa bệnh luôn được ngành Y tế quan tâm. Tổng số Bn vào viện là 7.454 người; tổng số Bn ra viện là 6.874 người; tổng số Bn chuyển tuyến 577; tổng số Bn trốn viện 87; tổng số Bn tử vong 8; tổng số Bn còn lại 1.318; tổng số Bn ngoại trú 2.818; tổng số Bn tai nạn giao thông 615; tổng số Bn tử vong do TNGT 00; tổng số ca phẫu thuật 689. 
6. Hoạt động văn hóa, thể thao
Tháng 01/2019, ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào đón Tết dương lịch năm 2019; phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Giao thừa “Mừng Đảng. mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019”.
Công tác tuyên truyền: Trong tháng quả đã thực hiện được 1.925m băng rôn, 2.400m2 panô, 932m2 banner, treo 2.746 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 340 giờ trên hệ thống đèn điện tử và 50 giờ bằng xe lưu động.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Các di tích trong tháng 01/2019 đã đón tiếp 39 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 3.580 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam đón 16 đoàn, với 1.180 lượt khách). 
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 11 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 3.200 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 13 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 3.250 lượt người xem. 
Hoạt động chiếu bóng: Các đội chiếu bóng lưu động đã tổ chức được 60 buổi chiếu, thu hút khoảng 5.700 lượt người xem phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 40 xuất chiếu với khoảng 380 người đến xem.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 31.441 lượt bạn đọc (trong đó 418 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, sách ebook 04 lượt, 164 lượt bạn đọc truy cập internet, 30.855 lượt bạn đọc truy cập website), luân chuyển 4.1884 lượt sách, báo, tạp chí. Trưng bày sách, báo, tạp chí xuân Kỷ Hợi 2019
Thể dục thể thao: Phối hợp tổ chức Chặng 1 giải Xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 - Cúp Tôn Đại Thiên Lộc. Trong tháng, đội tuyển Điền Kinh của tỉnh tham gia giải Việt dã chào năm mới “BTV- Number one” kết quả đạt 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ; giải việt dã lreo núi toàn quốc “chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tại Bình Phước đạt 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ.
Hoạt động du lịch: Chuẩn bị tài liệu quảng bá du lịch, tham gia đoàn khảo sát, giới thiệu điểm đến du lịch tỉnh Bình Phước. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan ước đạt 70.150 lượt khách; doanh thu đạt 50,1 tỷ đồng.
7. Tai nạn giao thông
Trong tháng 01/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 20 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 03 vụ va chạm giao thông, làm 20 người chết, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Một giảm 17,86%; số người chết giảm 20%; số người bị thương giảm 25%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 7.171 trường hợp vi phạm TTATGT, tổng số tiền xử phạt là 4,7 tỷ đồng. 
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 310 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 20 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 12 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 53 triệu đồng. 
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: Khoai mỳ, ngô, rau đậu các loại và cây hàng năm khác, do thời tiết thuận lợi và giá cả đang có xu hướng tăng hơn; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 01/2019.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây