Tình hình Kinh tế xã hội quý I/2019

Thứ hai - 22/04/2019 10:47 731 0
Trên cơ sở số liệu chính thức 02 tháng đầu năm 2019 và ước tháng 3/2019, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2019 trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tính đến ngày 15/3/2019 tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2018-2019 toàn tỉnh ước thực hiện được 6.290 ha, giảm 0,94% (-60 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nhóm cây lúa 2.634 ha, giảm 0,04% (-1 ha) so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 33,24%, sản lượng ước đạt 1.436 tấn (tăng 3,38%); bắp 469 ha, giảm 8,93% (-46 ha), năng suất ước đạt 33,19 tạ/ha, sản lượng ước đạt 697 tấn (giảm 17,42%); mía 93 ha, tăng 2,20% (+2 ha); Rau các loại 1.389 ha, tăng 3,35% (+45 ha); cây hàng năm khác 436 ha, tăng 7,39%... Sản lượng lương thực có hạt ước thực hiện 2.133 tấn, bằng 95,52% so với cùng kỳ năm 2018.
Đối với cây công nghiệp lâu năm: Cây điều diện tích hiện có 138.175 ha, sản lượng thu hoạch ước 97.687 tấn, dự kiến sản lượng điều năm nay thu hoạch kéo dài đến hết tháng 5/2019; cây hồ tiêu 16.987 ha, thời gian gần đây năng suất hồ tiêu tăng không đáng kể, sản lượng đạt 20.316 tấn, giảm 19,78% so với cùng kỳ (giảm 5.010 tấn); cây cao su 238.498 ha, mặc dù sản lượng khai thác năm sau cao hơn năm trước nhưng giá mủ cao su thấp gây thiệt hại lớn cho người sản xuất, có hiện tượng chặt bỏ cây cao su để chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, hoặc trồng xen cây lâu năm khác dưới tán cây cao su; cây cà phê  15.503 ha, sản lượng tính vào cuối năm.
Trong quý I/2019 tình hình chăn nuôi nhìn chung khá ổn định, không có biến động lớn, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; ngành chức năng thường xuyên giám sát tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Số lượng gia súc, gia cầm ước quý I/2019 gồm có: Đàn trâu 13.139 con, so cùng kỳ tăng 4,74% (+595 con), số con xuất chuồng xuất chuồng ước 2.053 con, so cùng kỳ tăng  5,04% (+ 98 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 559 tấn so cùng kỳ tăng 4,30% (+23 tấn); Đàn bò 38.270 con, so cùng kỳ tăng 6,77% ( +2.425 con), số con xuất chuồng ước 6.968 con, so cùng kỳ tăng 1,24% (+85 con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 1.329 tấn, so cùng kỳ tăng 9,09% (+111 tấn); Đàn lợn/heo 517.616 con, so cùng kỳ tăng 2% (+10.149 con), số con xuất chuồng ước 175.326 con, tăng 0,69% so cùng kỳ (+1.203 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 14.215 tấn, so cùng kỳ tăng 2,23% (+310 tấn); đàn gia cầm 3.7065 ngàn con, so cùng kỳ tăng 1,45% (+53 ngàn con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 11.695 tấn, so cùng kỳ giảm 0,77%% (-91tấn), sản lượng trứng gia cầm ước 55.326 ngàn quả, so cùng kỳ tăng 2,96% (+1.591 ngàn quả. 
Quý I/ 2019 ngành Lâm nghiệp đã khai thác được 169 Ste sản lượng củi khai thác, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán. Đã thực hiện xử lý 05 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Lâm sản tịch thu: gỗ tròn: 3,499 m3; Tổng số tiền thu nộp: 38.209.000 đồng (Ba mươi tám triệu, hai trăm lẻ chín ngàn đồng). 
Trong quý I/2019 sản lượng thủy sản ước thực hiện 1.545 tấn, so cùng kỳ tăng 0,28% (+4 tấn), trong đó: Thủy sản đánh bắt 77 tấn, so cùng kỳ giảm 0,77% (-1 tấn); thủy sản nuôi trồng 1.468 tấn, so cùng kỳ tăng 0,33% (+5 tấn). 
2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 03/2019 ước đạt 117,62% so với tháng trước và 113,54% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 17,62% so với tháng trước và tăng 13,54% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế quý I/2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,37% so với quý I/2018. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 1,05% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,19%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,16%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,41%. 
Trong qúy I/2019, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 418,78%; Các loại van khác chưa được phân vào đâu tăng 330,32%; Bàn bằng gỗ các lọai tăng 172,14%; Nước tinh khiết tăng 157,70%; Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 70,18%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Bao bì đóng gói khác bằng plastic tăng 3,23%; Đá xây dựng khác tăng 1,05%; Đồ nội thất bằng gỗ khác chưa được phân vào đâu giảm 79,21%; Bao bì và túi bằng giấy giảm 57,16%; Quần áo lót cho người lớn dệt kim hoặc đan móc giảm 54,29%; Gỗ xẻ đã được xử lý, bảo quản (trừ tà vẹt) giảm 41,46%.
3. Thương mại và dịch vụ
Tháng 3/2019 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.784 tỷ đồng, tăng 0,80% so với tháng trước và tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Quý I/2019 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.309,9 tỷ đồng, tăng 6,85% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 9.139,8 tỷ đồng, tăng 7,99% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 14,63%; Vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 14,04%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 13,43%... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 1.257,5 tỷ đồng tăng 3,23% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 tỷ đồng giảm 10,29%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 909 tỷ đồng tăng 1,69% và tăng 1,95%.
Vận tải hành khách trong tháng 3/2019 ước thực hiện 1.040,6 ngàn HK và 128,802 triệu HK.km, so với tháng trước tăng 1,70% về vận chuyển và tăng 1,99% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,92% về vận chuyển và tăng 7,31% về luân chuyển. Cả quý I/2019 ước thực hiện 3.061,923 ngàn HK và 377,393 triệu HK.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,12% về vận chuyển và tăng 3,27% về luân chuyển. Doanh thu vận tải hành khách quý I/2019 ước thực hiện 276.233 triệu đồng, tăng 6,24% so với cùng kỳ năm trước. 
Vận tải hàng hoá tháng 3/2019 ước thực hiện được 263,152 ngàn tấn và 17,857 triệu T.km, so với tháng trước giảm 0,07% về vận chuyển và giảm 0,05% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,65% về vận chuyển và tăng 10,43% về luân chuyển. Tính chung trong quý I/2019 ước thực hiện được 790,251 ngàn tấn và 53,634 triệu T.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,29% về vận chuyển và tăng 7,52% về luân chuyển. 
Về doanh thu vận tải hàng hoá quý I/2019 ước thực hiện 58.146 triệu đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải quý I/2019 ước thực hiện 4.794 triệu đồng, tăng 8,63% so cùng kỳ năm trước. 
4. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03 năm 2019 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,81% so với tháng 12 năm trước. Bình quân quý I/2019 chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,28% so với cùng kỳ năm 2018.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 03/2019 giảm 0,55% so với tháng trước; tăng 3,73% so với tháng 12/2018 và  giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân quý I/2019 chỉ số giá vàng giảm 0,08% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 03/2019 tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 0,44% so với tháng 12/2018 và tăng 2,09% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân quý I/2019 chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 2,66% so với cùng kỳ năm 2018.
5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý quý I/2019 ước 243.353 triệu đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 158.353 triệu đồng, chiếm 65,07%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 85.000 triệu đồng, chiếm 34,93%). 
Về thu hút FDI: Quý I/2019 đã cấp phép cho 04 dự án đến từ Trung Quốc và Đài Loan với số vốn đăng ký là 8,9 triệu USD.
6. Hoạt động của doanh nghiệp
Ước quý I năm 2019 có 224 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký là 1.904 tỷ đồng, tăng 1,36% về số doanh nghiệp và giảm 44% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngưng nghỉ, giải thể quý I/2019 là 140 doanh nghiệp, trong đó: doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động: 120 DN. 
7. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2019 ước thực hiện được 1.625.594 triệu đồng, đạt 21,67% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 88,63% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2019 ước thực hiện 1.762.638 triệu đồng, đạt 17,29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 85,66% so với cùng kỳ năm trước. 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
Trong quý I/2019, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.395 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.526 lao động; hỗ trợ học nghề cho 11 lao động thất nghiệp.
Đời sống dân cư quý I/2019 đã có nhiều cải thiện về mặt tinh thần cũng như về vật chất, văn hoá, giáo dục phát triển toàn diện, các chính sách xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. 
2. Công tác an sinh xã hội 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 04 đối tượng; quản lý nuôi dưỡng tập trung 49 đối tượng (13 trẻ mồ côi, 11 người khuyết tật, 12 người tâm thần, 13 người già), đón tiếp 33 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 82.073.000 đồng.
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 56 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 73 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 1.954 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 5.776 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 276 đối tượng.
3. Thực hiện chính sách với người có công 
Trong quý I/2019 đã giải quyết 299 hồ sơ, trong đó: có 153 hồ sơ mai táng phí, 46 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 26 hồ sơ ưu đãi giáo dục, 16 hồ sơ di chuyển đi ngoài tỉnh, 15 hồ sơ đính chính thông tin người có công, 15 hồ sơ đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ, 14 hồ sơ chất độc hóa học, 06 hồ sơ theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg, 04 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 02 hồ sơ tuất, 01 hồ sơ thương binh, 01 hồ sơ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
4. Giáo dục, đào tạo
Quý I năm 2019 ngành giáo dục tổ chức sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2018-2019. Tiếp tục duy trì công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại các địa phương, đến cuối quý I có 11/11 huyện/thị xã và 111/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 110/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; duy trì 111/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 14/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập THPT.
Tính đến cuối quý I, có 134/473 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 28,33% so với tổng số trường), trong đó: Mầm non: 35 trường; Tiểu học: 56 trường; THCS: 28 trường; THPT: 15 trường.
5. Hoạt động y tế
Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 195 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.
Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 647 ca. Tử vong 00. 
Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong quý 206 ca. Tử vong 00 ca. 
Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào thêm.
Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 64, thuỷ đậu: 0.
An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 201 ca. Tử vong 00.
Công tác khám chữa bệnh luôn được ngành Y tế quan tâm. Tổng số Bn vào viện là 23.323 người; tổng số Bn ra viện là 20.863 người; tổng số Bn trốn viện 258; tổng số Bn tử vong 37; tổng số lần khám bệnh 255.447. 
6. Hoạt động văn hóa, thể thao
Trong quý I/2019, ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tập trung tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Công tác tuyên truyền: Đã thực hiện được 6.050m băng rôn, 9.160m2 panô, 2.760m2 banner, treo 11.120 lượt cờ các loại, 18.000m cờ dây, 6.000m đèn điện tử, phát hành 300 tờ rơi, triển lãm 100 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tuyên truyền 3.480 giờ trên hệ thống đèn điện tử, tuyên truyền 172 giờ bằng xe lưu động. 
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong quý, các di tích đón tiếp hơn 36.000 lượt khách (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 55 đoàn, với 5.900 lượt khách). 
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trong quý I/2019, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tổ chức được 36 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 31.750 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở được 57 buổi, thu hút khoảng 17.100 lượt khán giả đến xem; đêm chung kết xếp hạng sân chơi “Tìm tài năng trẻ Bình Phước” thu hút khoảng 500 lượt người xem.
 Hoạt động chiếu bóng: Tổ chức chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới được 93 buổi chiếu, thu hút khoảng 368.280 lượt người xem. 
Hoạt động thư viện: Trong quý, Thư viện tỉnh phục vụ được 178.122 lượt bạn đọc, luân chuyển 52.038 lượt sách, báo, tạp chí; phòng đọc thiếu nhi phục vụ với khoảng 10.000 bản sách; cấp mới 21 thẻ và gia hạn 08 thẻ bạn đọc thư viện. 
Thể dục thể thao: Trong quý I, đội tuyển điền kinh tỉnh tham gia giải Việt dã chào năm mới “BTV-Number one” tại Bình Dương đạt 01 HCB; giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tại Bình Phước đạt 01 HCV, 01 HCB và 01 HCĐ (đạt giải nhất toàn đoàn); tham dự giải bóng đá “Mừng Đảng, mừng Xuân” tại Tây Ninh, kết quả: xếp thứ 2/6 đội tham dự. 
Hoạt động du lịch: Tổ chức các hoạt động du lịch năm 2019. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan khoảng 399.050 lượt khách; doanh thu đạt 244,1 tỷ đồng.
7. Tai nạn giao thông
Trong quý I/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 45 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 15 vụ va chạm giao thông, làm 47 người chết, 35 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông quý I giảm 4,76%; số người chết giảm 11,32%; số người bị thương giảm 10,25%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 21.245 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 3.827 phương tiện, tước 1.533 GPLX, cảnh cáo 586 trường hợp, xử lý hành chính 15.302 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 14 tỷ đồng. 
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong quý I/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 734 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 62 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 52 vụ vi phạm với số tiền phạt là 347 triệu đồng. 
Tóm lại:
Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 nhìn chung vẫn đảm bảo duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Mặc dù tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân giảm so cùng kỳ, tuy nhiên sản lượng một số cây trồng chủ lực của tỉnh tăng; sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân nhất là trong dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là công tác đón Tết cổ truyền của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây