Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 •   19/05/2021 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2020 cho các tập thể thuộc các Cụm, Khối thi đua của huyện Chơn Thành

 •   19/05/2021 04:01:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2020 cho các tập thể thuộc các Cụm, Khối thi đua của huyện Chơn Thành.

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc sở Tài chính

 •   19/05/2021 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc sở Tài chính.

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các cụm, khối thi đua và các cá nhân thuộc thành phố Đồng Xoài

 •   19/05/2021 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 7/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các cụm, khối thi đua và các cá nhân thuộc thành phố Đồng Xoài.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Công an tỉnh Bình Phước

 •   19/05/2021 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Công an tỉnh Bình Phước.

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các Cụm, Khối thi đua và các cá nhân thuộc thị xã Phước Long

 •   19/05/2021 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các Cụm, Khối thi đua và các cá nhân thuộc thị xã Phước Long.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 •   19/05/2021 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các cụm, khối thi đua và các cá nhân thuộc huyện Phú Riềng

 •   19/05/2021 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các cụm, khối thi đua và các cá nhân thuộc huyện Phú Riềng.

Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bắt giữ 16.340kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ

 •   19/05/2021 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bắt giữ 16.340kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công" năm 2020

 •   19/05/2021 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công" năm 2020.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu năm 2021

 •   19/05/2021 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 27/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu năm 2021.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 •   19/05/2021 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 7/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện rà soát dịch vụ công kết nối cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử và giải quyết hồ sơ trễ hạn tồn đọng kéo dài trong đợt cao điểm

 •   19/05/2021 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện rà soát dịch vụ công kết nối cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử và giải quyết hồ sơ trễ hạn tồn đọng kéo dài trong đợt cao điểm từ ngày 31/3/2021 đến 19/5/2021.

Khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020

 •   03/02/2021 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 2/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020.

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các tập thể và cá nhân thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 •   03/02/2021 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 2/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các tập thể và cá nhân thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh

 •   03/02/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 2/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện tốt công tác nhân khoán và quản lý bảo vệ rừng năm 2020

 •   03/02/2021 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 2/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện tốt công tác nhân khoán và quản lý bảo vệ rừng năm 2020.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước đã có nhiều đóng góp trong phát triển KT-XH của tỉnh năm 2020

 •   27/01/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước đã có nhiều đóng góp trong phát triển KT-XH của tỉnh năm 2020.

Tặng thưởng danh hiệu "chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm 2020

 •   27/01/2021 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Tặng thưởng danh hiệu "chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm 2020.

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập267
 • Hôm nay64,296
 • Tháng hiện tại1,715,825
 • Tổng lượt truy cập82,556,176
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây