Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính

Thứ ba - 04/12/2018 14:26 2228
Bộ ngoại giao là 1 trong 5 Bộ hoàn thành thực hiện 100% nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36A của Chính phủ, đặc biệt, thời gian qua (2016-2017) Bộ đã có 11 sáng kiến được áp dụng, triển khai trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính

Ngày 8/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế chuyên sâu về công tác cải cách hành chính của Bộ Ngoại giao.

Tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Về phía Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng; Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tô Anh Dũng cùng đại điện một số đơn vị trong Bộ có liên quan.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại buổi làm việc, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tô Anh Dũng đã báo cáo tóm tắt về công tác cải cách hành chính tại Bộ Ngoại giao trong năm 2016 - 2017.

Ông Tô Anh Dũng cho biết, Bộ Ngoại gia là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý công tác về đối ngoại, là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Vì vậy, công tác cải cách hành chính của Bộ ngoại giao có những đặc thù riêng. Thứ trưởng Lê Hoài Trung được phân công tham gia vào Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Bộ.

Trong năm 2016 - 2017, Bộ Ngoại giao đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính và đạt được những kết quả tốt. Bộ Ngoại giao đã tiến hành cải cách hành chính trên các mặt: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính được triển khai định kỳ, thường xuyên theo đúng quy định. Tại các buổi giao ban lãnh đạo thường kỳ, công tác cải cách hành chính thường xuyên được rà soát, đôn đốc. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị có vai trò và trách nhiệm cao nhất.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng báo cáo tóm tắt tình hình công tác cải cách hành chính Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong thời gian tới, ông Tô Anh Dũng cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu quả hiệu lực, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, đủ trình độ và năng lực với số lượng và cơ cấu hợp lý. Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đơn vị trong Bộ tiếp tục thực hiện đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, tiến hành đẩy mạnh cải cách tài chính công, thực hiên nghiêm kỷ luật ngân sách, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo thực hiện đầy đủ các ưu tiên đối ngoại.

Sau báo cáo, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng đã nêu ra một số kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong đó, Bộ Ngoại giao đề nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan ủng hộ các đề xuất của Bộ tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đối ngoại.

Bộ Ngoại giao cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ, cải thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, tạo điều kiện phát triển, thu hút các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ chất lượng cao.

Bộ Ngoại giao là cơ quan có những đặc thù riêng biệt, liên quan đến an ninh quốc gia, vì vậy Bộ Ngoại giao đề nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ và Bộ Nội vụ cần xem xét, phân nhóm chấm diểm chỉ số cải cách hành chính cho phù hợp hơn.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sau báo cáo, kiến nghị do ông Tô Anh Dũng nêu ra, đại diện các đơn vị trong Bộ Ngoại giao cũng như các bộ, ngành tham gia Đoàn cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn, trung thực và khách quan về công tác cải cách hành chính tại Bộ. Đại diện các bộ, ngành liên quan đã có những đóng góp ý kiến để Bộ Ngoại giao làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Trước những đóng góp và đánh giá của Đoàn, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng ghi nhận và tiếp thu, đồng thời cho biết, những đánh giá của Đoàn chính là sự cổ vũ, động viên lớn nhất đối với các cán bộ trong Bộ Ngoại giao, nhất là những người làm công tác cải cách hành chính. Thứ trưởng khẳng định, những đóng góp đó giúp cho Bộ Ngoại giao sẽ phát huy hơn nữa tinh thần cải cách hành chính cũng như thấy rõ hơn hướng đi trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của đại diện Bộ Ngoai giao, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và những trao đổi thẳng thắn trong buổi làm việc.

Ông Nguyễn Trọng Thừa đồng ý rằng Bộ Ngoại giao có đặc thù riêng, có vị thế lớn trong hệ thống chính trị “vừa là vũ khí, vừa là bang giao, vừa là sức mạnh cho phát triển đất nước”. Chính vì vậy, Bộ Ngoại giao cần phát huy sức mạnh của mình để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đối với công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao công tác chỉ đạo của Bộ Ngoại giao trong 6 lĩnh vực chính. Đối với cơ quan thường trực giúp việc cho Bộ, ông cho rằng, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp, kết hợp với các đơn vị trong Bộ chặt chẽ, nhất là trong công tác chỉ đạo cải cách hành chính. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính được quan tâm, rút gọn, công khai, chuẩn hóa.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Trưởng Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trưởng Đoàn công tác cho biết, Bộ ngoại giao là một trong 5 Bộ thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36A của Chính phủ. Ông cũng hoan nghênh Bộ Ngoại giao là một đơn vị trong Chính phủ có nhiều sáng kiến nhất. Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã có 11 sáng kiến được áp dụng, triển khai như: tập sự phó vụ trưởng, đẩy mạnh quản lý tri thức, áp dụng hệ thống tín chỉ trong đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong sơ tuyển công chức, viên chức... giúp tiết kiệm thời gian, ngân sách, tạo một lòng tin trong nhân dân. Cuối cùng, ông Nguyễn Trọng Thừa chúc mừng Bộ Ngoại giao đã tăng 2 mức chỉ số hành chính.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra thực tế tại Cục Ngoại vụ và Cục Lãnh sự. Buổi kiểm tra đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đại diện các bộ, ngành đơn vị liên quan đã thẳng thắn trao đổi, góp ý trong công tác cải cách hành chính, giúp các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao có những phát triển hơn nữa trong cải cách hành chính cơ quan. 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập842
  • Hôm nay130,948
  • Tháng hiện tại6,352,203
  • Tổng lượt truy cập413,094,057
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây