Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính

Thứ ba - 04/12/2018 14:26
Bộ ngoại giao là 1 trong 5 Bộ hoàn thành thực hiện 100% nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36A của Chính phủ, đặc biệt, thời gian qua (2016-2017) Bộ đã có 11 sáng kiến được áp dụng, triển khai trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính

Ngày 8/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế chuyên sâu về công tác cải cách hành chính của Bộ Ngoại giao.

Tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Về phía Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng; Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tô Anh Dũng cùng đại điện một số đơn vị trong Bộ có liên quan.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại buổi làm việc, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tô Anh Dũng đã báo cáo tóm tắt về công tác cải cách hành chính tại Bộ Ngoại giao trong năm 2016 - 2017.

Ông Tô Anh Dũng cho biết, Bộ Ngoại gia là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý công tác về đối ngoại, là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Vì vậy, công tác cải cách hành chính của Bộ ngoại giao có những đặc thù riêng. Thứ trưởng Lê Hoài Trung được phân công tham gia vào Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Bộ.

Trong năm 2016 - 2017, Bộ Ngoại giao đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính và đạt được những kết quả tốt. Bộ Ngoại giao đã tiến hành cải cách hành chính trên các mặt: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính được triển khai định kỳ, thường xuyên theo đúng quy định. Tại các buổi giao ban lãnh đạo thường kỳ, công tác cải cách hành chính thường xuyên được rà soát, đôn đốc. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị có vai trò và trách nhiệm cao nhất.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng báo cáo tóm tắt tình hình công tác cải cách hành chính Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong thời gian tới, ông Tô Anh Dũng cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu quả hiệu lực, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, đủ trình độ và năng lực với số lượng và cơ cấu hợp lý. Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đơn vị trong Bộ tiếp tục thực hiện đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, tiến hành đẩy mạnh cải cách tài chính công, thực hiên nghiêm kỷ luật ngân sách, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo thực hiện đầy đủ các ưu tiên đối ngoại.

Sau báo cáo, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng đã nêu ra một số kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong đó, Bộ Ngoại giao đề nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan ủng hộ các đề xuất của Bộ tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đối ngoại.

Bộ Ngoại giao cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ, cải thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, tạo điều kiện phát triển, thu hút các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ chất lượng cao.

Bộ Ngoại giao là cơ quan có những đặc thù riêng biệt, liên quan đến an ninh quốc gia, vì vậy Bộ Ngoại giao đề nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ và Bộ Nội vụ cần xem xét, phân nhóm chấm diểm chỉ số cải cách hành chính cho phù hợp hơn.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sau báo cáo, kiến nghị do ông Tô Anh Dũng nêu ra, đại diện các đơn vị trong Bộ Ngoại giao cũng như các bộ, ngành tham gia Đoàn cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn, trung thực và khách quan về công tác cải cách hành chính tại Bộ. Đại diện các bộ, ngành liên quan đã có những đóng góp ý kiến để Bộ Ngoại giao làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Trước những đóng góp và đánh giá của Đoàn, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng ghi nhận và tiếp thu, đồng thời cho biết, những đánh giá của Đoàn chính là sự cổ vũ, động viên lớn nhất đối với các cán bộ trong Bộ Ngoại giao, nhất là những người làm công tác cải cách hành chính. Thứ trưởng khẳng định, những đóng góp đó giúp cho Bộ Ngoại giao sẽ phát huy hơn nữa tinh thần cải cách hành chính cũng như thấy rõ hơn hướng đi trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của đại diện Bộ Ngoai giao, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và những trao đổi thẳng thắn trong buổi làm việc.

Ông Nguyễn Trọng Thừa đồng ý rằng Bộ Ngoại giao có đặc thù riêng, có vị thế lớn trong hệ thống chính trị “vừa là vũ khí, vừa là bang giao, vừa là sức mạnh cho phát triển đất nước”. Chính vì vậy, Bộ Ngoại giao cần phát huy sức mạnh của mình để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đối với công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao công tác chỉ đạo của Bộ Ngoại giao trong 6 lĩnh vực chính. Đối với cơ quan thường trực giúp việc cho Bộ, ông cho rằng, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp, kết hợp với các đơn vị trong Bộ chặt chẽ, nhất là trong công tác chỉ đạo cải cách hành chính. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính được quan tâm, rút gọn, công khai, chuẩn hóa.

bo ngoai giao hoan thanh tot cong tac cai cach hanh chinh
Trưởng Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trưởng Đoàn công tác cho biết, Bộ ngoại giao là một trong 5 Bộ thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36A của Chính phủ. Ông cũng hoan nghênh Bộ Ngoại giao là một đơn vị trong Chính phủ có nhiều sáng kiến nhất. Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã có 11 sáng kiến được áp dụng, triển khai như: tập sự phó vụ trưởng, đẩy mạnh quản lý tri thức, áp dụng hệ thống tín chỉ trong đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong sơ tuyển công chức, viên chức... giúp tiết kiệm thời gian, ngân sách, tạo một lòng tin trong nhân dân. Cuối cùng, ông Nguyễn Trọng Thừa chúc mừng Bộ Ngoại giao đã tăng 2 mức chỉ số hành chính.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra thực tế tại Cục Ngoại vụ và Cục Lãnh sự. Buổi kiểm tra đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đại diện các bộ, ngành đơn vị liên quan đã thẳng thắn trao đổi, góp ý trong công tác cải cách hành chính, giúp các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao có những phát triển hơn nữa trong cải cách hành chính cơ quan. 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 18/05/2021

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/05/2021

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Ngày ban hành: 12/05/2021

Portal_1022
Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập170
  • Hôm nay1,481
  • Tháng hiện tại1,172,436
  • Tổng lượt truy cập75,299,393
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây