Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Ngoại vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 32/QĐ-SNgV 15/08/2023 Quyết định công khai số liệu dự toán NSNN năm 2023
2 02/QĐ-UBND 18/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ năm 2023
3 1174 19/07/2023 Quyết định điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước năm 2023
4 1049/UBND-TH 14/09/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
5 122/BC-UBND 14/09/2023 tình hình thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển thống kê năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
6 2089/UBND-TH 14/09/2023 Tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
7 249/KH-UBND 02/08/2023 Ban hành Kế họach triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2023
8 48/KH-SNV 27/06/2023 Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới của Sở Ngoại vụ
9 50 27/08/2023 Kế hoạch triển khai công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2023
10 kh51 08/08/2023 KH KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM CỦA THÀNH VIÊN BCS ĐẢNG
11 52 28/08/2023 KH KHẮC PHỤC CHỈ SỐ CCHC (CV1763)
12 53 14/09/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022-2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”
13 265 09/08/2023 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024
14 264 08/08/2023 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
15 242 21/07/2023 báo caso Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024
16 1088/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
17 1381 25/08/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15
19 31 23/05/2023 QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023
20 30 23/05/2023 DỰ TOÁN NĂM 2023 - SỞ NGOẠI VỤ
21 KH 40 22/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
22 kh28 10/03/2023 KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023
23 kh27 10/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ
24 kh26 10/03/2023 triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
25 kh25 10/03/2023 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
26 kh24 10/03/2023 KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
27 kh23 10/03/2023 KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
28 kh22 10/03/2023 KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023
29 kh21 10/03/2023 KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023
30 kh20 10/03/2023 KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
31 kh19 10/03/2023 KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023
32 kh18 10/03/2023 KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
33 kh17 10/03/2023 KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023
34 kh16 10/03/2023 KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
35 kh15 10/03/2023 KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
36 kh14 10/03/2023 KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023
37 kh13 10/03/2023 KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
38 kh12 10/03/2023 Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023
39 kh11 10/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023
40 kh10 10/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
41 kh09 10/03/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
42 kh08 10/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023
43 kh07 10/03/2023 7. Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
44 kh06 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023
45 kh05 10/03/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ
46 kh04 10/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ
47 kh03 10/03/2023 .Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023
48 kh02 10/03/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
49 kh01 10/03/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
50 tc 14/12/2022 Báo cáo công khai tài chính
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập756
  • Hôm nay32,206
  • Tháng hiện tại5,697,521
  • Tổng lượt truy cập412,439,375
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây