Hoc tap bac

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Thứ sáu - 31/05/2024 08:29 87
Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có lượng người sử dụng internet và mạng xã hội tương đối cao chính vì vậy mà công tác đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng là tất yếu khách quan và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Không gian mạng được hiểu là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng Internet, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin… đây là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
Với đặc điểm là không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Lợi dụng những tác động của cuộc Cách mạng 4.0, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập,... Chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để tung các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đây được coi là vùng “lãnh thổ đặc biệt” đang bị các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.
 Các hành động chống phá diễn ra ngày càng phổ biến với nhiều thủ đoạn tinh vi nên nhiều người dân rất khó để nhận biết, đấu tranh phản bác. Chính vì vậy mà chúng ta cần tăng cường công tác đấu tranh chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình trên không gian mạng. Các thủ đoạn, luận điệu, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch thì không mới nhưng thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn, thâm độc hơn. Cụ thể như:
 Một là: Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xuyên tạc, phủ nhận vai của chủ nghĩa Mac –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước đồng thời phủ nhận những thành tựu đổi mới của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng những khó khăn hạn chế trong việc quản lý, phát triển kinh tế xã hội ở một số địa phương các phần tử chống đối  đã xuyên tạc để hạ thấp vai trò, đường lối lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước từ đó phủ nhận Chủ nghĩa Mac –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hai là: Bịa đặt, xuyên tạc thông tin về thân nhân, đời tư nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước từ đó làm cho người dân có cái nhìn không thiện cảm với các nhà lãnh đạo, ảnh hưởng tới sự uy tín của lãnh đạo.
Ba là: Lợi dụng các trang mạng xã hội để lôi kéo người dân tham gia vào việc kì thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động người dân chống phá Đảng, nhà nước và chế độ. Đặc biệt là lợi dụng văn nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhưng có tư tưởng bất mãn, có biểu hiện chống đối để xuyên tạc lịch sử, bịa đặt thông tin, nói xấu chế độ lôi kéo đông đảo người dân tham gia.
Bốn là: Lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền sai lệch các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước. Cắt cóp không đầy đủ gây hiểu lầm các văn kiện, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước từ đó gây mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân với Đảng.
Năm là: Sử dụng các thế lực chống phá để gây mất an ninh trật tự ở địa phương đặc biệt là ở các vùng đồng bào dân tộc nhất là vùng dân tộc thiểu số. Chúng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo người dân tham gia chống đối chính quyền và nguy hiểm hơn là chúng dùng bạo lực để gây rối trật tự gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.
Sáu là: Lợi dụng những sự kiện quan trọng của đất nước như: đại hội Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc như ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc khánh 2/9 và những vụ, việc tập trung đông người để lôi kéo, kích động người dân biểu tình gây mất an ninh trật tự. 
Các hoạt động chống phá hiện nay ngày càng tăng về cường độ cũng như phạm vi đặc biệt là trên không gian mạng nơi mà thông tin lan truyền nhanh chóng, số người tiếp cận lớn và người dùng ẩn danh khó xác định nên công cuộc đâu tranh càng gặp nhiều khó khăn.
Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị, Đảng ta đã nhận định  trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các thế lực thù địch, phản động sẽ có những chiêu thức mới, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây được xác định là một thách thức rất lớn cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Chính vì vậy nên việc tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của đảng trên không gian mạng là tất yếu xuất từ thực tiễn.
 Từ thực tiễn hiện nay không chỉ là nhiệm vụ riêng các cấp chính quyền mà là của các Đảng viên và toàn thể người dân Việt Nam. Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đạt hiệu quả chúng ta cần:
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên. Mỗi gia đình đảng viên là một pháo đài tuyên truyền các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ở địa phương nơi cư trú. Mỗi người đảng viên là một chiến sĩ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng.
Hai là: Trong công tác tuyên truyền cần phải đưa các thông tin chính thống, trích dẫn phải đầy đủ nội dung của các nghi quyết, chủ trương đường lối của Đảng tránh tình trạng cắt cóp thiếu nội dung gây ra hiểu nhầm về chế độ chính sách.
Ba là: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin trên không gian mạng để kịp thời thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, các thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự. Đồng thời cũng nhanh chóng xác định được cá nhân tổ chức đưa thông tin sai lệch và có những chế tài, hình thích đáng cho các đối tượng có hành vi gây tổn hại đến an ninh quốc gia.
Bốn là: Đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng các trang mạng xã hội do Việt Nam sản xuất. Nâng cao công tác quản lý các trang mạng xã hội do nước ngoài sản xuất đang hoạt động tại Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thành lập các trang mạng, các cổng thông tin để tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến cơ quan đơn vị góp phần giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.
Năm là: Tăng cường đấu tranh đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để trống phá nhà nước. Các cơ quan nhà nước tăng cường thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với nguồn thông tin chính xác và có cái nhìn khách quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Để công tác đấu tranh bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đạt hiệu quả thì mỗi cá nhân, Đảng viên, mỗi công dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các đảng viên phải là người tiên phong trong công tác tuyên truyền cá trủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; sử dụng các trang mạng xã hội của mình để tuyên truyền, đưa thông tin chính xác kịp thời cũng như phản bác lại các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch. Các Đảng viên phải liên tục rèn luyện nâng cao năng lực và giữ vững bản lĩnh chính trị để là đội ngũ tiên phong trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Họ tên: Bùi Ngọc Linh
Đơn vị công tác: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
Bài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây