Hoc tap bac

Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 tháng 7 năm 2022

Thứ hai - 21/11/2022 21:47 883
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở) báo cáo kết quả thực hiện Đề án tháng 7 năm , cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 7 NĂM 2022
1. Công tác triển khai thực hiện
Sở ban hành Kế hoạch số 118/KH-SLĐTBXH ngày 09/5/2022 về triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 44/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/5/2022 về thành lập Tổ công tác triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định đanh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 45/QĐ-TCT ngày 09/5/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030.
2. Kết quả thực hiện
a) Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thực hiện; Sở là cơ quan thụ hưởng nên đối với nhiệm vụ này, Sở đảm bảo thực hiện theo tiến độ của Trung ương.
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Công an triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu trẻ em với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, đặc biệt là Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, phường thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại Công văn số 2513/LĐTBXH-TTTT ngày 14/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh
Sở được giao chủ trì, triển khai thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này, Sở thụ hưởng từ việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cung cấp thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, Sở đã triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ và hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 14/7/2022, đã tiếp nhận, giải quyết 1.008 hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó giải quyết đúng hạn 934 hồ sơ và 74 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, ngoài nhiệm vụ giao ưu tiên thực hiện theo thời hạn tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh, Sở luôn tích cực nghiên cứu, bám sát nội dung Đề án để tổ chức triển khai thực hiện tốt, đúng tiến độ yêu cầu.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022
1. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư khi có yêu cầu.
2. Triển khai việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của tỉnh.
3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ Đề án liên quan đến ngành theo đề nghị của cơ quan, đơn vị chủ trì.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 tháng 7 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây