Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ hai - 03/06/2024 10:24 1292
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 31/5/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ chủ yếu để UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, dịa phương, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 62- KL/TW, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt ra đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng, của Chính phủ tại Nghị quyết số 38-NQ/CP và của Tỉnh ủy.

Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với các chủ trương của Đảng có liên quan. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nhất là công tác thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiếu bình quân cả tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, bảo đảm các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp phải có tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm, phương thức quản lý theo hướng tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ; hiệu quả hoạt động được đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả công việc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2021 thì tiếp tục thực hiện việc sắp xếp để bảo đảm đến năm 2025 giảm tối thiểu bình quân cả tỉnh 20% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt mục tiêu giảm tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2025 thì tiếp tục rà soát, đẩy mạnh sắp xếp để thu gọn đầu mối bên trong, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt ra đến năm 2030 theo yêu cầu tại Kết luận số 62- KL/TW. Đối với biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

Phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và định kỳ trước ngày 31/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Đối với các sở, ban, ngành, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong đảm bảo theo đúng điều kiện, tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Riêng đối với UBND cấp huyện xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện (trừ sự nghiệp giáo dục, y tế), gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương trước khi triển khai thực hiện theo thẩm quyền phân cấp./.

Tác giả bài viết: T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập848
  • Hôm nay196,197
  • Tháng hiện tại4,550,167
  • Tổng lượt truy cập411,292,021
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây