Phát triển thương mại điện tử, thương mại biên giới tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

Thứ hai - 19/09/2022 09:48
(CTTĐTBP) - Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống thương mại, thương mại điện tử (TMĐT) và thương mại biên giới (TMBG) tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Thương mại điện tử là xu hướng chung của hội nhập

Theo Đề án này, trong những năm qua, kinh tế tỉnh luôn tăng trưởng cao, đã trực tiếp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng nhanh. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh, hệ thống thương mại đã có bước phát triển tương đối khá, cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, hiện trạng phát triển hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh còn những bất cập như: tự phát, thiếu cơ sở hạ tầng; chưa được tổ chức thành hệ thống, mạng lưới; khâu quản lý còn chưa được chặt chẽ và thiếu những điều kiện, yếu tố phát triển thuận lợi, đòi hỏi cần được sắp xếp lại để quản lý nhằm phát huy vai trò của bán buôn, bán lẻ đối với quá trình phát triển ngành thương mại nói riêng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung.

Cùng với xu hướng phát triển công nghệ số, TMĐT là xu hướng chung của hội nhập. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng tới hầu hết các lĩnh vực, phát triển TMĐT là một hướng đi đúng đắn, an toàn để duy trì các hoạt động kinh tế, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước theo hình thái mới. Bên cạnh đó, hoạt động TMBG của tỉnh chưa đạt được kết quả như mong muốn; các cặp cửa khẩu song phương chưa được đầu tư đồng bộ giữa 2 bên; chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu còn chậm; kết cấu hạ tầng TMBG chưa đáp ứng được so với yêu cầu của thực tiễn và chưa phát huy được tiềm năng. Hoạt động buôn lậu qua biên giới vẫn còn xảy ra, ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

Do đó, việc phát triển hệ thống thương mại, TMĐT, TMBG trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cần thiết nhằm gia tăng các chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Trong đó, sẽ tập trung tổ chức sắp xếp, đầu tư, nâng cấp mạng lưới hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại; chủ động thu hút các nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển TMBG cũng như phát triển nhanh các hoạt động kinh tế số, TMĐT tiệm cận với các tỉnh, thành phố lớn của cả nước và theo xu hướng chung của thế giới.

Quan điểm phát triển của tỉnh

Quan điểm của Bình Phước là phát triển thương mại, dịch vụ kịp thời để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; tập trung vào các lĩnh vực phân phối, bán lẻ, vận tải, logistics. Thu hút đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối, chợ nông thôn; phát triển TMBG gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của cư dân khu vực biên giới.

Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhanh TMĐT trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực, dựa trên nền tảng số, công nghệ mới; coi TMĐT là công cụ quan trọng để hiện đại hóa lĩnh vực thương mại của tỉnh tiệm cận với các tỉnh, thành phố lớn của cả nước trong giai đoạn tới. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển TMBG; nâng cao đời sống của cư dân khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, chế biến, xuất khẩu biên mậu các mặt hàng có giá trị gia tăng, các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh nhằm mở rộng quy mô thương mại.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030

Theo đó, mục tiêu của tỉnh đề ra: Phát triển hệ thống thương mại tăng về quy mô, đảm bảo việc hỗ trợ, gắn kết giữa sản xuất với thương mại và nhu cầu tiêu dùng của người dân; ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh phát triển TMĐT của tỉnh theo hướng hiện đại, tiệm cận với các tỉnh, thành phố lớn của cả nước trong giai đoạn đến năm 2030.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đến năm 2025 đạt khoảng 79.235 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,34 %. Đến năm 2030 đạt khoảng 151.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 2026-2030 đạt 13,5-17%.

Đến năm 2025, hàng hóa qua kênh TMĐT chiếm 5% và đến năm 2030 là 10% trên tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tỉnh; hàng hóa qua kênh thương mại hiện đại đến năm 2025 chiếm khoảng 25% và đến năm 2030 chiếm 35% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tỉnh.

Tập trung phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, khu mua sắm tập trung tại thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng trong giai đoạn 2022-2025 và tiếp tục phát triển tại huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập trong giai đoạn 2026-2030.

Phát triển chợ đầu mối nông sản gắn với hình thành Trung tâm dịch vụ logistics của tỉnh đóng vai trò dự trữ, sơ chế, bảo quản trung chuyển hàng hóa từ khu vực Miền Trung, Tây Nguyên phục vụ từ xa cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận.

Phát triển các kho thương mại gắn với các khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu; đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn đạt chuẩn theo quy định. Đẩy mạnh phát triển các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh tại các huyện, thị, thành phố.

Tổng kim ngạch xuất khẩu biên mậu giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 900 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,3%; giai đoạn 2026-2030 đạt 1.800 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,5%. Tổng kim ngạch nhập khẩu biên mậu giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 1.650 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11%; giai đoạn 2026-2030 đạt 3.150 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%.

Triển khai nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Tiến - Bù Đốp lên thành cửa khẩu chính, cửa khẩu Hoàng Diệu lên thành cửa khẩu quốc tế; thành lập cửa khẩu phụ Ô Huýt (Đắk Ơ) - Bù Gia Mập, địa điểm X16 thành cửa khẩu chính Lộc Tấn.

Phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực biên giới: cầu, đường, kho bãi, cảng cạn, Trung tâm logistics… Triển khai xây dựng hạ tầng 3 cửa khẩu Hoàng Diệu, Tân Tiến, Lộc Thịnh. Đầu tư xây dựng nhà làm việc và nhà ở cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và lối mở biên giới, công trình Quốc môn và các công trình chức năng khác theo quy định.

Tăng cường thu hút các nguồn vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Chợ đường biên; Khu Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu, Lộc Thịnh và Tân Thành…; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các loại hình dịch vụ tại cửa khẩu, tập trung vào kho bãi, dịch vụ logisitics, tài chính… theo quy hoạch phân khu chức năng các cửa khẩu. Tập trung thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, tăng khả năng lắp đầy tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư góp phần thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối tới các cửa khẩu; nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp tạo sự thuận lợi trong kết nối, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu./.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT&TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Ngày ban hành: 23/09/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị năm 2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị năm 2022

Ngày ban hành: 22/09/2022

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/09/2022

Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Công văn về việc điều chỉnh thời gian đón, tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 20/09/2022

Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022

Công văn về thời gian thăm, tặng quà các Chùa Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022

Ngày ban hành: 20/09/2022

Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Kế hoạch Tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/09/2022

Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 19/09/2022

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp Tờ trình 1340/TTr-BVĐK phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Phúc đáp Tờ trình 1340/TTr-BVĐK phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Ngày ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phúc đáp Tờ trình số 693/TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Phúc đáp Tờ trình số 693/TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phối hợp thực hiện trong KCB BHYT

Phối hợp thực hiện trong KCB BHYT

Ngày ban hành: 16/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 17/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 17/9/2022)

Ngày ban hành: 16/09/2022

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày ban hành: 12/09/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 11/09/2022

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/09/2022

Phúc đáp phê duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Phúc đáp phê duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Ngày ban hành: 11/09/2022

Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 10/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 10/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 10/9/2022)

Ngày ban hành: 09/09/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/9/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/9/2022)

Ngày ban hành: 06/09/2022

Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày ban hành: 06/09/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 05/09/2022

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 05/09/2022

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 05/09/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 31/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/8/2022)

Ngày ban hành: 26/08/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm năm 2022

Ngày ban hành: 25/08/2022

Bổ sung giải trình cụ thể đối với hình thức lựa chọn nhà thầu

Bổ sung giải trình cụ thể đối với hình thức lựa chọn nhà thầu

Ngày ban hành: 24/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 24/08/2022

Dự trù dung dịch dịch truyền Dextran 40

Dự trù dung dịch dịch truyền Dextran 40

Ngày ban hành: 24/08/2022

Kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 23/08/2022

Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn số 348/BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 23/08/2022

Thủ tục hủy thuốc Kiểm soát đặc biệt lần 2.

Thủ tục hủy thuốc Kiểm soát đặc biệt lần 2.

Ngày ban hành: 22/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 20/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 20/8/2022)

Ngày ban hành: 20/08/2022

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phúc đáp Công văn số 1277/BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày ban hành: 18/08/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 12/8/2022)

Ngày ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/08/2022

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Gửi dữ liệu XML lên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 15/08/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 06/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Ngày ban hành: 05/08/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập622
  • Hôm nay59,727
  • Tháng hiện tại9,034,221
  • Tổng lượt truy cập138,459,682
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây