Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 22 nghị quyết quan trọng

Thứ sáu - 09/12/2022 14:20 1747

(CTTĐTBP) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ), nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; các đại biểu khách mời; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, Tổ thư ký trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp những ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh vào các dự thảo nghị quyết và ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Trong phiên làm việc sáng nay, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 22 nghị quyết với 100% số đại biểu đồng ý. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp, trước đó đã được thảo luận kỹ tại các tổ và tại hội trường trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở; các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý vào các dự thảo nghị quyết và các cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, bổ sung đầy đủ, kịp thời.

Các nghị quyết được biểu quyết thông qua gồm:

1. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023.

2. Nghị quyết về đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30-6-2021 của HĐND tỉnh Bình Phước.

3. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

4. Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025.

5. Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2022.

6. Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023. 

7. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh (giai đoạn 2).

8. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2).

9. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu.

10. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng các công trình khu vực phòng thủ.

11. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long.

12. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Lê Đại Hành, thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản.

13. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường tránh trung tâm hành chính huyện Bù Đốp.

14. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 760 từ ngã tư ĐT 741 đến cầu Đắk Ơ, xã Phú Văn (tuyến 1) và đường liên xã Đức Hạnh - Phú Văn từ ĐT 741 đến ngã tư Quốc Tế, xã Phú Văn (tuyến 2).

15. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long.

16. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2021.

17. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023.

18. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 7-12-2021 của HĐND tỉnh.

19. Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023, hủy các danh mục dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

20. Nghị quyết về Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

21. Nghị quyết về Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

22. Nghị quyết về đề nghị quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc. Trong đó, tập trung thực hiện mạnh mẽ các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, trên mức bình quân của cả nước. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp gắn với phát triển đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng: So với kết quả năm 2022, nhiều chỉ tiêu đề ra năm 2023 tăng như: thu ngân sách 16.130 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; GRDP bình quân đầu người tăng 10% (tương đương 93,2 triệu đồng)… Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của UBND tỉnh và trách nhiệm các ngành, các địa phương trong tỉnh, nhất là trong bối cảnh còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức của kinh tế toàn cầu.

Để cùng với tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Đối với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra, nhất là thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, thực hiện tốt chương trình hành động trước cử tri và nhân dân, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, bám sát thực tiễn để chuyển tải yêu cầu thực tiễn của cử tri đến HĐND, đóng góp hiệu quả vào từng nội dung do HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Tham gia các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; sau kỳ họp tham gia tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả.

Đối với UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị cần tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành chỉ đạo triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công. Ngay sau kỳ họp cần tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và những ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ năm 2023…

Tác giả bài viết: Theo Đài PT-TH&Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay629,265
  • Tháng hiện tại5,606,678
  • Tổng lượt truy cập319,667,831
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây