Các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 08/08/2022 12:45 3580
(CTTĐTBP) - Sở Y tế vừa ban hành Công văn số 2813/SYT-NV ngày 03/8/2022 về cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, với 169 điểm tiêm chủng cố định. 
 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

Người đứng đầu cơ sở

Ngày cấp Giấy chứng nhận hoặc công bố

Ghi chú

1

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 123 HÙNG VƯƠNG

Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Nguyễn Thị Lan

Ngày 03/9/2015
Công bố ngày 08/10/2019

 

2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU LỘC NINH

Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Lê Quang Lộc

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 01/9/2020

 

3

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC NINH

Khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Bế Đức Hiếu

Ngày 03/9/2015

Đã sáp nhập vào TTYT

4

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG

Xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Lưu Thị Thanh Bình

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

5

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC TÂN

Ấp 5A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 08/10/2018

 

6

TRẠM Y TÊ XÃ LỘC HIỆP

Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 08/10/2018

 

7

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HÒA

Ấp 8C, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Phạm Thị Ngọc Nga

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

8

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THẠNH

Ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

Trần Thị Sáng

Ngày 09/03/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

9

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC PHÚ

Ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

Nguyễn Thành Trung

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

10

TRẠM Y TÊ THỊ TRÂN LỘC NINH

Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Trần Doãn Chung

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

11

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THUẬN

Ấp 6, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bỉnh Phước

Trần Lộc

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 02/6/2020

 

12

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC AN

Ấp 1, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bỉnh Phước

 

Ngày 03/9/2015

Hết hạn

13

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THANH

Ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

Đỗ Liêm Chính

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

14

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC ĐIỂN

Xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bỉnh Phước

Lê Văn Được

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

15

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THAI

Ấp 3, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bỉnh Phước

Nguyễn Thị Lan Hương

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

16

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC KHANH

Ấp Sốc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

17

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THỊNH

Ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Nguyễn Thị Phương Lan

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

18

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THIỆN

Ấp 1, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

Nguyễn Thị Huệ

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 29/4/2020

 

19

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC QUANG

Ấp Chàng II, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

Trần Văn Thi

Ngày 09/3/2015
Công bố ngày 12/5/2020

 

20

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Quốc lộ 14, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài

Trịnh Xuân Thiều

Ngày 11/20/2015
Công bố ngày 28/01/2022

 

21

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THIỆN

Đường Trần Quang Khải, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài

Cao Thị Thiện

Ngày  20/11/2015
Công bố ngày 08/02/2022

 

22

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN XUÂN

Khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài

Ngọ Thị Chinh

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 08/02/2022

 

23

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN ĐỒNG

Đường số 1, khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài

Nông Thị Nhi

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 09/02/2022

 

24

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN PHÚ

Đường Trần Phú, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài

Đỗ Thị Minh Thương

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 07/02/2022

 

25

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN BÌNH

Khu phố Tân Trà I, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Vi Thị Hương

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 08/02/2022

 

26

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THÀNH

Quốc lộ 14, ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài

Đỗ Thị Thu Hiền

 Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 08/02/2022

 

27

TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN HƯNG

Đường ĐT 741, ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài

Nguyễn Thị Dung

Ngày 11/20/2015
Công bố ngày 09/02/2022

 

27

TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN THÀNH

Quốc lộ 14, ấp 2, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài

Lê Thị Thùy Linh

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 08/02/2022

 

28

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngày 22/11/2015

Đã sáp nhập vào TTYT 

29

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Quốc lộ 14, ấp 1, xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài

Nguyễn Thị Phượng Mai

Ngày 25/11/2015

Đã sáp nhập vào CC DSKHHGĐ

30

TRẠM Y TẾ XÃ THANH LƯƠNG

Tổ 3, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

Trần Thị Khuyên

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 20/11/2020

 

31

TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHÚ

Tổ 1, ấp Vườn Rau Xã, Thanh Phú, thị xã Bình Long

Hồ Văn Hiệu

Ngày 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020

 

32

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ THỊNH

Tổ 3, khu phố Phú Thuận, phường  Phú Thịnh, thị xã Bình Long

Lâm Kim Phượng

Công bố ngày 20/11/2020

 

33

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHỦ ĐỨC

Tổ 6, khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã Bình Long

Thiệu Hoàng Đạt

Ngày 17/09/2015
Công bố ngày 20/11/2020

 

34

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN LỘC

Đường Trừ Văn Thố, khu phố Phú Cường, phường An Lộc

Nguyễn Thị Bích Huệ

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 20/11/2020

 

35

TRẠM Y TẾ PHẠM HƯNG CHIẾN

Tổ 1, khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Bùi Thị Hải Hằng

 Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 20/11/2020

 

36

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP

Khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

Ngô Văn Nguyên

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 16/01/2022

 

37

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BÙ ĐỐP

Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

Ngô Văn Nguyên

Ngày 17/9/2015

Đã sáp nhập vào TTYT 

38

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THANH BÌNH

Khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022

 

39

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THANH

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

Đỗ Thị Bích Hạnh

Ngày 17/9/12015
Công bố ngày 18/01/2022

 

40

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN

Ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

Nguyễn Đức Lương

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 19/01/2022

 

41

TRẠM Y TẾ XÃ THANH HÒA

Ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Nguyễn Viết Dũng

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022

 

42

TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG PHƯỚC

Ấp 5, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

Bùi Thị Thu Liễu

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022

 

43

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THIỆN

Ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

Nguyễn Thị Lệ Chi

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022

 

44

TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN HƯNG

Thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Cấn Công Quyết

Ngày 17/9/2015
Công bố ngày 18/01/2022

 

45

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN

Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

Hoàng Quốc Thái

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

46

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN KHAI

Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

47

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN

Xã Tân Quan, huyện Hớn Quản

Lê Thị Châu

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

48

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG

Ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản

Hoàng Ngọc Sáng

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

49

TRẠM Y TẾ XÃ THANH AN

Ấp An Quý, xã Thanh An, huyện Hớn Quản

Nguyễn Thị Nở

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

50

TRẠM Y TẾ XÃ AN KHƯƠNG

Xã An Khương, huyện Hớn Quản

Nguyễn Thị Lựu

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

51

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI

Ấp Quản Lợi B, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

Trần Thị Thu Loan

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

52

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỒNG TY CAO SU BÌNH LONG

Số 69, Trần Hưng Đạo, phường Phú Đức, thị xã Bình Long

Nguyễn Xuân Vịnh

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

53

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN

Xã Phước An, huyện Hớn Quản

Vương Minh Tâm

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

54

TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH

ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản

Nguyễn Thị Thìn

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

55

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NƠ

ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản

Trần Đình Trọng

 Ngày26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

56

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP

ấp 8, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

Phạm Văn Tập

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

57

TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC

ấp 1A, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

Hoàng Thị Ngân

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

58

TRẠM Y TẾ XÃ MINH TÂM

xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản

Phạm Phương Nam

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

59

TRẠM Y TẾ XÃ AN PHÚ

xã An Phú, huyện Hớn Quản

Phạm Thị Thanh Huyền

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 16/7/2021

 

60

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH LONG

đường Phan Bội Châu, phường An Lộc, thị xã Bình Long

Trần Ngọc Ẩn

Ngày 26/10/2015
Công bố ngày 04/10/2017 Công bố lần 2 ngày 20/11/2020

 

61

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

62

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG PHƯỚC

khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

63

TRẠM Y TẾ XÃ LONG GIANG

thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

64

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SƠN GIANG

thôn Bình Giang II, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

65

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÍN

thôn Phước Quả, xã Phước Tín, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

66

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG THỦY

khu 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

67

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THÁC MƠ

số 09, Lê Quý Đôn, khu 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

 

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

68

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHƯỚC LONG

đường CMT8, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

Lê Thanh Long

Ngày 20/11/2015

Đã sáp nhập vào TTYT

69

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG

đường CMT8, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

Lê Thanh Long

Ngày 20/11/2015
Công bố ngày 25/01/2022

 

70

TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI

ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

Đinh Thị Tuyết Lan

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 23/12/2020

 

71

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TIẾN

ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

Vũ Thị Lợi

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 23/12/2020

 

72

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI

ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

Lương Văn Đồng

 Ngày16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021

 

73

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHƯỚC

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Nguyễn Thanh Phong

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 18/12/2020

 

74

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP

ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng phú

Huỳnh Ngọc Quốc Thiên

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020

 

75

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN

ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

Nguyễn Thị A

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020

 

76

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG

ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

Lương Văn Ngôn

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020

 

77

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HÒA

ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

Vi Thị Xuân

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021

 

78

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM

ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Trần Ngọc Thắng

 Ngày16/12/2015
Công bố ngày 05/01/2021

 

79

TRẠM Y TẾ THỊ TRÀN TÂN PHÚ

khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Nguyễn Thị Nin

Ngày 16/12/2015
Công bố ngay 18/12/2020

 

80

TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN PHÚ

ấp Thuận phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Nguyễn Thị Loan

Ngày 16/12/2015
Công bố ngày 22/12/2020

 

81

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BÙ ĐĂNG

đường Lý Thường Kiệt, khu phố Đức Thiên, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

Lê Hữu Hòa

Ngày 15/1/2016

Đã sáp nhập vào TTYT

82

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

đường Lý Thường Kiệt, khu phố Đức Thiên, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

Lê Hữu Hòa

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 19/8/2017

 

83

TRẠM Y TẾ XÃ BOM BO

thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

Nguyễn Văn Trung

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

84

TRẠM Y TẾ XÃ ĐƯỜNG 10

thôn 1, Xã Đường 10, huyện Bù Đăng

Trương Tấn Tạng

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

85

TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG

thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Ngô Xuân Đạo

Ngày 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

86

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC SƠN

thôn 4, Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

Phan Hoàng Luân

Ngày 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

87

TRẠM Y TẾ THỊ TRÀN ĐỨC PHONG

đường Lê Hồng Phong, khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

Bùi Thanh Thảo

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

88

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA BÌNH

thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng

Trần Duy Nhất

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

89

TRẠM Y TẾ XÃ ĐOÀN KẾT

thôn 5, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

Nông Đức Lượng

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

90

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA TRUNG

thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

Nguyễn Công Dũng

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

91

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH

thôn 3, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

Bùi Công Quyền

Ngày 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

92

TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN

thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

Trần Văn Thành

Ngày 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

93

TRẠM Y TẾ XÃ THỒNG NHẤT

thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

Nguyễn Văn Hiển

 Ngày15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

94

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NAI

thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

Nguyễn Bảo Trị

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

95

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC LIỄU

thôn 2, Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

Bùi Ngọc Tuấn

Ngày 15/1/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

96

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN

thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

Đào Văn Tráng

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

97

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NHAU

thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng

Trần Duy Thao

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

98

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂNG HÀ

thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng

Hoàng Văn Lê

Ngày 15/01/2016
Công bố ngày 28/01/2022

 

99

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH

khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Trần Xuân Sỹ

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 29/12/2020

 

100

CÔNG TY TNHH MTV PKĐK HỒNG LÝ

tổ 5, Khu phố 1, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Nguyễn Thị Hồng Lý

 Ngày26/01/2016

ngừng hoạt động

101

TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH

ấp 5, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Lâm Thị Ta Vi

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 04/01/2021

 

102

TRẠM Y TẾ XÃ MINH THẲNG

ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

 

Ngày 26/01/2016

Hết hạn

103

TRẠM Y TẾ XÃ MINH HƯNG

tổ 1, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Nguyễn Thị Hằng

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 05/01/2021

 

104

TRẠM Y TẾ XÃ QUANG MINH 

Ấp Bào Têng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

Đinh Xuân Nam

 Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 22/4/2022

 

105

TRẠM Y TẾ XÃ MINH THÀNH

Ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

Phan Thị Sa

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 04/01/2021

 

106

TRẠM Y TẾ XÃ THÀNH TÂM

Tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

Lê Đức Thuận

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021

 

107

TRẠM Y TẾ XÃ MINH LẬP

Ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

Nguyễn Thế Vinh

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021

 

108

TRẠM Y TẾ XÃ MINH LONG

Ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

Nguyễn Thị Oanh

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 07/01/2021

 

109

TRẠM Y TẾ THỊ TRÀN CHƠN THÀNH

Khu phố 8, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Lê Ngọc Loan

Ngày 26/01/2016
Công bố ngày 11/3/2022

 

110

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THẢO TIÊN

Quốc lộ 14, vòng xoay ngã tư Đồng Xoài, khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Trần Nguyên Nhung

Ngày 26/1/2016
Công bố ngày 03/3/2022

 

111

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC

Quốc lộ 14, khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài

Trương Hữu Nhàn

Ngày 27/5/2016
Công bố ngày 25/01/2022

 

112

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TÂN

Thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng

Hoàng Văn Sứ

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

113

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng,huyện Phú Riềng

Đặng Thị Huy

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

114

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ

Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

Đàm Văn Tuyên

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

115

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG

Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

Trần Thị Xuân

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

116

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN

Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

Phan Khắc Tân

 Ngày20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

117

TRẠM Y TẾ XÃ LONG BÌNH

Thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Nguyễn Hữu Long

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

118

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN

Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

Hoàng Thị Hương

 Ngày20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

119

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ RIỀNG

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Bùi Đắc Kiểm

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

120

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG

Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

Bùi Thị Thêu

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

121

TRẠM Y TẾ XÃ BÙ NHO

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Dương Thị Lân

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

122

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN

Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

Đỗ Thị Chiều

Ngày 20/6/2016
Công bố ngày 23/3/2017

 

123

TRUNG TÂM KIÊM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

Ấp 1, xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài

Bùi Văn Quân

Công bố ngày 03/3/2017 Công bố ngày 22/5/2018

 

124

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẲNG

Thôn 2, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

125

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĂN

Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

126

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ

Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

127

TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA

Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

128

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGHĨA

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

129

TRẠM Y TẾ XÃ BÙ GIA MẬP

Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

130

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC MINH

Thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

131

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC HẠNH

Thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Công bố ngày 24/3/2017

 

132

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Lại Kỳ Nam

Công bố ngày10/4/2017

 

133

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LỘC NINH

Quốc ộ 13, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (Điểm lưu động)

 

Công bố ngày 19/5/2017

 

134

PHÒNG KHÁM NỘI - BS PHAN VĂN HOAN

Khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Phan Văn Hoan

Công bố ngày 19/5/2017

 

135

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

Khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

Lê Hữu Hòa

Công bố ngày 09/8/2017

 

136

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN

Quốc lộ 13, ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản

Trần Đình Tuấn

Công bố ngày 18/9/2017

 

137

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP PHÚC PHÚ

Ấp 3, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Trần Xuân Phúc

Công bố ngày 09/8/2018

 

138

CHI CỤC DÂN SÔ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Quốc Lộ 14, ấp 1, xã Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bạch Sỹ Long

Công bố ngày 01/10/2018

 

139

CÔNG TY TNHH MTV PKĐK MINH TÂM

ĐT 741, khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long

Võ Thành Công

Công bố ngày 17/10/2018

 

140

CÔNG TY TNHH MTV PKĐK HƯNG SƯƠNG

Thôn Đắk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Nguyễn Ngọc Hưng

Công bố ngày 21/11/2018

 

141

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC

Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Đặng Văn Đẩu

Công bố ngày 15/02/2019

 

142

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN PHƯỚC

Quốc lộ  13, ấp 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Võ Thía

Công bố ngày 02/4/2019

 

143

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y 16

Khu phố Phước Án, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Thanh Hải

Công bố ngày 08/5/2019

 

144

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP HOÀNG NAM

Số 953, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Hoàng Nam

Công bố ngày 23/5/2019

 

145

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN BÙ NA

Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Bùi Duy Hùng

Công bố ngày 12/6/2019

 

146

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS TÁM

108 Trần Hưng Đạo, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Vũ Ngọc Tám

Công bố ngày 08/7/2019

 

147

PHÒNG KHÁM SẢN NHI QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Tổ 1, khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Hà Thị Bình

Công bố ngày 19/8/2019

 

148

CỒNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA ĐỨC TRÍ

336 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Thành Toàn

Công bố ngày 26/8/2019

ngừng hoạt động

149

PHÒNG TIÊM CHỦNG - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Hoàng Văn Trung

Công bố ngày 11/12/2019

 

150

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN HẠNH

Số 63, thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Trương Lương Chức

Công bố ngày 19/12/2019

 

151

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH LONG

Tổ 1, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long

Trương Phước Sở

Công bố ngày 06/01/2020

 

152

CỒNG TY TNHH MTV PKĐK TÂM ĐỨC

Số 746, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài

Nguyễn Đồng Kính

Công bố ngày 26/3/2020

 

153

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH

khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Bế Đức Hiếu

Công bố ngày 21/8/2020

 

154

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ANH

thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, huyên Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Văn Lừng

Công bố ngày 18/12/2020

 

155

PHÒNG KHÁM BỆNH NỘI TỔNG HỢP BSCKI PHẠM VĂN TIẾN

113, ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

Phạm Văn Tiến

Công bố ngày 13/01/2021

 

156

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ LÊ NGUYỄN (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LÊ NGUYỄN

Quốc lộ 13, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tình Bình Phước

Trần Thị Lệ

Công bố ngày 28/01/2021

 

157

BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC

12, Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Tân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Hàn Văn Túy

 

 

158

VNVC BÌNH PHƯỚC - CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

số 1109, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngô Chí Dũng

Công bố ngày 03/6/2021

 

159

PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ PHƯỚC LONG

khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Trần Thị Hải Yến

Công bố ngày 20/7/2021

 

160

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU PHÚ RIỀNG

thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

BS Nguyễn Bá Nhàn

Công bố ngày 11/8/2021

 

161

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU ĐỒNG PHÚ

xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

BS Nguyễn Thoàn

Công bố ngày 16/8/2021

 

162

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BS MINH

số 43, Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

BS Cao Văn Minh

Công bố ngày 29/9/2021

 

163

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH MỸ SÀI GÒN

Lô 14 đến Lô 26, Đ.N3B, khu công nghiệp Becamex, ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

BS La Văn Khoa

Công bố ngày 14/01/2022

 

164

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC AN

ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Lê Công Bình

Công bố ngày 16/3/2022

 

165

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP HỒNG LÝ

tổ 4, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Từ Thị Hồng Lý

Công bố ngày 23/3/2022

 

166

PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ ĐỨC PHONG

Quốc lộ 14, khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Tống Văn Cầu

Công bố ngày 08/4/2022

 

167

PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ VIỆT MỸ 

số nhà 292, ĐT 741, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Đặng Văn Đăng

Công bố ngày 21/4/2022

 

168

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG VẮC XIN TÂM AN PHƯỚC - CƠ SỞ 1

Quốc lộ 13, khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công bố ngày 06/7/2022

 

169

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHẢI NGUYÊN

số 405, Nguyễn Huệ, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Võ Bằng Giáp

Công bố ngày 03/8/2022

 

Tác giả bài viết: Hải Hoà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay65,092
  • Tháng hiện tại3,891,758
  • Tổng lượt truy cập317,952,911
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây