Bộ Nội vụ hướng dẫn đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”

Thứ ba - 25/06/2024 15:03 704
(CTTĐTBP) - Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”.
Theo Hướng dẫn này, tổng điểm của Bộ tiêu chí và thang điểm là 100 điểm, bao gồm 05 nội dung về: công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền về chính quyền thân thiện, tương đương với 23,5 điểm; công tác cải cách hành chính, tương đương với 24 điểm; thực hiện văn minh, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, tương đương với 22 điểm; tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tương đương với 11 điểm; mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với chất lượng mô hình chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn, tương đương với 19,5 điểm.
 
Bộ tiêu chí và thang điểm đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”:
STT Nội dung tiêu chí Điểm chuẩn
I Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền về “Chính quyền thân thiện” 23,5
1 Có ban hành văn bản triển khai Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ngày 10/11/2022; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/6/2023 về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan đến triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện hành. 1,5
2 Có xây dựng và niêm yết Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/6/2023 về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan đến quy chế dân chủ hiện hành. 1,5
3 Có kết quả đánh giá phân loại dân vận chính quyền trong năm đạt mức hoàn thành tốt trở lên. 2
4 Có kế hoạch của UBND cấp xã ban hành hằng năm về thực hiện công khai các nội dung theo quy định. 0,5
5 Có báo cáo kết quả thực hiện công khai hàng năm của UBND cấp xã trình kỳ họp HĐND cùng cấp. 0,5
6 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn theo quy định. 1
7 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định. 1
8 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND cấp xã, trong trường hợp ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành. 1
9 Hằng năm, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt động của UBND và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. 1
10 Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tới các thôn, tổ dân phố và duy trì hoạt động bảo đảm công tác công khai. 1
11 Có Bảng khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 2,5
12 Có Bảng khẩu hiệu, pano tuyên truyền về quyết tâm xây dựng "Chính quyền thân thiện". 3
13 Tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng "Chính quyền thân thiện" thông qua hội nghị và các hình thức khác (zalo, facebook). 2
14 Có tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể đảng viên và ở các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư về về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, "Chính quyền thân thiện" thông qua loa truyền thanh, niêm yết, tổ chức các hội nghị. 2
II Công tác cải cách hành chính 24
15 Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính; nội dung, thời gian, quy trình giải quyết, mức thu phí, lệ phí của từng thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời, công khai trên mục thông tin cải cách hành chính, trang tin điện tử cấp xã và mạng xã hội (fanpage, zalo ...). 2
16 Có thông báo và công khai số điện thoại của lãnh đạo, công chức trực tiếp giải quyết và thông báo số điện thoại đường dây nóng. 1
17 Thực hiện hệ thống tin nhắn trả kết quả cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại UBND xã, phường, thị trấn. 4
18 Các lĩnh vực thực hiện thủ tục hành chính: Có lập sổ theo dõi giải quyết hồ sơ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông theo quy định. 2
19 Tại nơi giao dịch một cửa, một cửa liên thông bố trí phòng làm việc khoa học, không có sự ngăn cách giữa công chức khi giao dịch và làm việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 1
20 Tại Bộ phận một cửa có bàn, ghế, nước uống; tủ sách, báo, kính đọc sách, báo, internet wifi không đặt mật khẩu, quạt điện, điều hòa phục vụ đón tiếp người dân, tổ chức và doanh nghiệp đến làm việc 5
21 Bố trí cán bộ, đoàn viên thường xuyên tiếp đón, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 2
22 Trang bị máy in, máy phô-tô phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với trường hợp cần thiết tại bộ phận một cửa 3
23 Lắp đặt thiết bị điện tử tại bộ phận một cửa để người dân tổ chức và doanh nghiệp đánh giá trực tiếp công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính. 4
III Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức 22
24 Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên (Thư chúc mừng; thư cảm ơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp có đóng góp; thư xin lỗi về những khuyết điểm, tồn tại của chính quyền, những hoạt động của chính quyền làm ảnh hưởng đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, phúng viếng, gửi thư chia buồn; Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chúc mừng toàn thể nhân dịp năm mới, các ngày lễ lớn...) thông qua hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử, mạng xã hội... 4
25 Có bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND xã, đảm bảo dễ quan sát và thuận tiện trong việc góp ý của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Có hòm thư điện tử, địa chỉ zalo, facebook... để tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 2
26 100% cán bộ, công chức khi làm việc đeo thẻ; mặc đồng phục (nếu có) 2
27 Lắp đặt camera theo dõi, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức một cửa trong phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 2
28 Xây dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện; xanh - sạch - đẹp. Có vị trí để xe cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Có nơi ngồi chờ bên ngoài phòng một cửa (có ghế ngồi, mái che, cây xanh...). 2
29 Hằng năm không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, không có cán bộ, công chức vi phạm nội quy, quy chế làm việc (uống rượu, bia trong giờ hành chính, không có mặt tại trụ sở làm việc trong giờ làm việc không có lý do). 10
IV Tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 11
30 UBND cấp xã có xây dựng, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo điểm d, Khoản 2, Điều 15 Luật Tiếp công dân 2013. 1
31 UBND cấp xã có bảng niêm yết nội quy tiếp công dân, thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã
- Theo Khoản 1 Điều 19 Luật Tiếp Công dân 2013 về niêm yết nội quy
- Theo Điều 24 Luật Tiếp Công dân 2013: công bố thông tin về Tiếp Công dân.
1
32 Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân (điểm d, Khoản 2, Điều 15, Luật Tiếp công dân năm 2013). 2
33 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Không có đơn xử lý quá hạn: điểm tối đa; giải quyết từ 70% trở lên: đạt 3 điểm; từ 50% trở lên: đạt 2 điểm; dưới 50% không có điểm). 5
34 Không có khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài 3
V Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với chất lượng mô hình “chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn (các Phiếu khảo sát theo Phụ lục kèm theo) 19,5
35 Đánh giá của cán bộ, công chức về chất lượng thực hiện quy chế dân chủ của UBND cấp xã theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022 (Mẫu PKS01) 4
36 Đánh giá của người dân địa phương về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (Mục I Mẫu PKS02) 3,5
37 Đánh giá của người dân địa phương về chất lượng thực hiện quy chế dân chủ của UBND cấp xã theo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ngày 10/11/2022 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Mục II, Mẫu PKS02) 3,5
38 Đánh giá của người dân địa phương về nội dung văn minh, văn hóa công sở của UBND xã, phường, thị trấn (Mục III, Mẫu PKS02) 3,5
39 Đánh giá của người dân về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính của UBND xã, phường, thị trấn (Mẫu PKS03). 5
Tổng điểm    100
 
Chi tiết hướng dẫn xem: tại đây./.

Tác giả bài viết: Lê Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,403
  • Hôm nay195,652
  • Tháng hiện tại4,814,186
  • Tổng lượt truy cập411,556,040
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây