Chuyển đổi số mô hình điều ở Bình Phước

Thứ năm - 23/12/2021 19:01
(CTTĐTBP) - Bình Phước có tổng diện tích và sản lượng điều chiếm khoảng 50% tổng diện tích và tổng sản lượng điều của cả nước, nên được xem là “thủ phủ điều” của Việt Nam. Tuy nhiên, tiềm năng khai thác sản xuất của ngành điều tỉnh vẫn còn khiêm tốn, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu chuyển đổi số mô hình năng suất cao và xây dựng quy trình thâm canh cây điều ở Bình Phước.

Cần số hóa dữ liệu ngành điều
 
Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2019, tổng diện tích cây điều 137.373 ha (chiếm 19,98% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh), trong đó diện tích thu hoạch là 133.960ha, phân bố trên 11 huyện thị trên địa bàn tỉnh và tổng sản lượng đạt 140.525 ha với năng suất bình quân trên diện tích thu hoạch là 1,05 tấn/ha. Những năm qua, tổng giá trị sản xuất ngành điều có tỷ trọng kinh tế chiếm khoảng 25% cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp (tương đương với khoảng 5,8% cơ cấu kinh tế của tỉnh), chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, tổng diện tích sản xuất chiếm gần 20% diện tích tự nhiên của tỉnh mà tỷ trọng kinh tế chỉ chiếm khoảng 5,8% cơ cấu kinh tế của tỉnh, chứng tỏ tiềm năng sản xuất của ngành điều đã và đang khai thác ở mức rất khiêm tốn.
 
4
Cần nghiên cứu chuyển đổi số mô hình năng suất cao và xây dựng quy trình thâm canh cây điều ở Bình Phước
 
Để phát huy mạnh mẽ tiềm năng sản xuất của ngành điều, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành những chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch để phát triển ngành điều giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, có những mục tiêu cụ thể: Áp dụng kỹ thuật để đạt năng suất bình quân 2,5 tấn/ha (gấp hơn hai lần so với năng suất bình quân hiện nay); có 50% diện tích được sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật; trồng xen đa canh khoảng 10.000ha...

Từ mục tiêu đề ra, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai các giải pháp áp dụng biện pháp kỹ thuật để đưa năng suất điều bình quân lên 2,5 tấn/ha; hình thành các mô hình sản xuất điều theo quy trình chứng nhận; xây dựng các mô hình điều trình diễn; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành điều... Muốn thực hiện được những nội dung này có hiệu quả và phù hợp với điều kiện địa phương, cần nghiên cứu từ những mô hình sản xuất trong thực tiễn, đặc biệt là những những mô hình có năng suất cao và bền vững. Cụ thể là về điều kiện tự nhiên (thổ nhưỡng, khí khậu, địa hình, thủy văn, nhiệt độ...); cấu trúc mô hình (giống, thuần loài, hỗn giao, mật độ, năm trồng, nông lâm kết hợp ...); vị trí địa lý, quy mô, phân bố, năng suất, sản lượng; sâu bệnh hại; mức đầu tư; phương thức canh tác, kỹ thuật thâm canh, công nghệ áp dụng; tổ chức sản xuất; sản phẩm, thị trường; chỉ dẫn địa lý; hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường...

Xét trên phạm vi toàn tỉnh, đây là một cơ sở dữ liệu lớn phải được số hóa thì mới đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và quản lý. Mặt khác, khi có dữ liệu đã số hóa với thông tin phong phú, dung lượng lớn thì phải ứng dụng số hóa bằng những công nghệ số thông minh mới có khả năng tự động hóa cao, khai thác hết thông tin để lựa chọn ra những mô hình năng suất cao trình diễn và làm cơ sở cho việc xây dựng được quy trình thâm canh, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành điều. Toàn bộ việc số hóa dữ liệu, phát triển và ứng dụng công nghệ số này được xem là chuyển đổi số.

Hiện nay, Bình Phước là điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin, có những chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quyền điện tử và đang từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, chuyển đổi số luôn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó cần nghiên cứu chuyển đổi số mô hình năng suất cao và xây dựng quy trình thâm canh cây điều ở Bình Phước.

Để chọn ra mô hình điều năng suất cao, bền vững

Để chuyển đổi số mô hình sản xuất và xây dựng quy trình thâm canh điều ở Bình Phước, cần có những mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Cụ thể như xây dựng được tiêu chí, chỉ tiêu phân loại mô hình sản xuất điều; phân loại được mô hình sản xuất; chuyển đổi số được những mô hình sản xuất điều (số hóa được dữ liệu mô hình sản xuất); phát triển được phần mềm quản lý mô hình sản xuất điều; lựa chọn được những mô hình sản xuất điều năng suất cao; xây dựng được những quy trình thâm canh điều cho năng suất cao ở Bình Phước.

Trong đó, về xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu phân loại mô hình điều cần chú trọng vào các nội dung sau: Làm rõ tổng diện tích điều của tỉnh phân bố trên 11 huyện, thị xã, thành phố có điều kiện lập địa, cấu trúc mô hình, phương thức sản xuất, kỹ thuật canh tác, công nghệ áp dụng, năng suất, tính bền vững, điều kiện kinh tế, xã hội... khác nhau như thế nào, dẫn đến sẽ hình thành nên những mô hình sản xuất khác nhau.

Nếu tổ hợp tất cả những yếu tố này vào một mô hình sản xuất thì trên địa bàn tỉnh sẽ có số loại mô hình sản xuất là rất lớn (có thể lên tới hàng nghìn loại mô hình). Với số lượng mô hình lớn như vậy, không những không nghiên cứu hết được mà còn phức tạp về quản lý và tổ chức sản xuất trong thực tế. Vì vậy, để phân loại được mô hình sản xuất điều phù hợp, buộc phải xây dựng được bộ tiêu chí, chỉ tiêu phân loại mô hình sản xuất điều. Toàn bộ việc số hóa dữ liệu và ứng dụng số hóa dữ liệu này chính là chuyển đổi số trong nghiên cứu và được xem là mục tiêu cơ bản nhất mà nghiên cứu hướng đến.

Về lựa chọn những mô hình điều năng suất cao, cần lựa chọn mô hình đã khẳng định được những biện pháp kỹ thuật canh tác, công nghệ ứng dụng cho sản xuất và xây dựng những quy trình thâm canh điều ở Bình Phước cho năng suất cao, bền vững. Những mô hình này là đối tượng nghiên cứu để xây dựng nên những quy trình thâm canh phù hợp nhất với địa phương, đồng thời cũng là mô hình để trình diễn.

Từ những nội dung phân tích nêu trên, chuyển đổi số mô hình sản xuất và xây dựng quy trình thâm canh điều ở Bình Phước cần ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, số hóa dữ liệu, xây dựng phần mềm quản lý mô hình sản xuất điều (online, offline). Phần mềm này có khả năng tự động hóa cao, vừa xử lý chuyên môn sâu lại vừa kết nối trực quan và thân thiện với người sử dụng./.

Tác giả bài viết: Trần Quốc Hoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Ngày ban hành: 31/01/2022

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 20/01/2022

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 19/01/2022

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 18/01/2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày ban hành: 18/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Ngày ban hành: 17/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Ngày ban hành: 14/01/2022

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Ngày ban hành: 13/01/2022

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 12/01/2022

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 11/01/2022

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Ngày ban hành: 09/01/2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày ban hành: 06/01/2022

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày ban hành: 05/01/2022

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 05/01/2022

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Ngày ban hành: 05/01/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 04/01/2022

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19"

Ngày ban hành: 04/01/2022

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 31/12/2021

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/12/2021

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/12/2021

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Ngày ban hành: 31/12/2021

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại đợt 1 năm 2022

Ngày ban hành: 30/12/2021

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn F0 điều trị tại nhà

Ngày ban hành: 29/12/2021

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/12/2021)

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/12/2021

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/12/2021

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 29/12/2021

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/12/2021

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID 19 tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID 19

Ngày ban hành: 27/12/2021

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 26/12/2021

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Phòng chống dịch COVID – 19 đối với người nhập cảnh

Ngày ban hành: 26/12/2021

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Triển khai Công văn số 15003/QLD-CL về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Ngày ban hành: 26/12/2021

Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành

Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành

Ngày ban hành: 26/12/2021

Phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi số ca bệnh Covid-19 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ 10.000 ca đến 20.000 ca

Phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi số ca bệnh Covid-19 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ 10.000 ca đến 20.000 ca

Ngày ban hành: 25/12/2021

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)

Ngày ban hành: 24/12/2021

V/v tiếp nhận, phân bổ, quản lý sử dụng sản phẩm Xuyên tâm liên

V/v tiếp nhận, phân bổ, quản lý sử dụng sản phẩm Xuyên tâm liên

Ngày ban hành: 21/12/2021

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

Ngày ban hành: 20/12/2021

Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 16/12/2021

Thực hiện rút ngắn thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 xuống còn 07 ngày

Thực hiện rút ngắn thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 xuống còn 07 ngày

Ngày ban hành: 14/12/2021

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc điều trị COVID-19

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc điều trị COVID-19

Ngày ban hành: 14/12/2021

Tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi công năng của Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chơn Thành thành Khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi công năng của Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chơn Thành thành Khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Ngày ban hành: 14/12/2021

Thực hiện Công văn số 9545/BYT-KH-TC ngày 10/11/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 9545/BYT-KH-TC ngày 10/11/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 14/12/2021

Báo cáo tình hình triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân giai đoạn 2017 - 2020

Báo cáo tình hình triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân giai đoạn 2017 - 2020

Ngày ban hành: 14/12/2021

Cung cấp tài liệu, hồ sơ tư vấn, tuyên truyền việc làm trong nước, ngoài nước và các ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh

Cung cấp tài liệu, hồ sơ tư vấn, tuyên truyền việc làm trong nước, ngoài nước và các ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/12/2021

Thành lập Bệnh viện dã chiến K72

Thành lập Bệnh viện dã chiến K72

Ngày ban hành: 10/12/2021

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý

Ngày ban hành: 10/12/2021

Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” năm 2021

Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” năm 2021

Ngày ban hành: 09/12/2021

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
cks
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập358
  • Hôm nay102,343
  • Tháng hiện tại3,150,889
  • Tổng lượt truy cập93,272,568
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây