Lịch làm việc tuần thứ 22-2023

Lịch làm việc tuần thứ 22-2023

Số kí hiệu 22
Ngày ban hành 27/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    
                                        LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 22  năm 2023 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)


 
CHỦ NHẬT - Ngày 28/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi công tác và dự khai giảng Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng II).
Địa điểm:  Tại Học viện Viettel, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (từ ngày 27/5-30/5/2023).
Phục vụ xe đ/c Vĩnh.
2) 10 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại lễ Phật đản do Chùa Phật Quốc Vạn Thành tổ chức (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm:  Chùa Phật Quốc Vạn Thành, phường Hưng Chiến.
   
 
THỨ HAI - Ngày 29/5
SÁNG 1) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo triển khai một số nội dung trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức và người làm công tác QLNN về tôn giáo tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Địa điểm:  Hội trường TTCT huyện Hớn Quản.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự khai giảng Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng II).
Địa điểm:  Tại Học viện Viettel, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (từ ngày 29/5 – 09/6/2023).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Đốp; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Chùa Thanh Nghiêm, xã Tân Thành.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp bàn về việc tham mưu UBND tỉnh trong việc bố trí công việc cho sinh viên cử tuyển và trả lời kiến nghị của sinh viên cử tuyển (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường B, Sở GD&ĐT.
THỨ BA – Ngày 30/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Lễ phật Đản ở chùa Giác quang Lộc Ninh
Địa điểm:  tại Chùa Giác quang Lộc Ninh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đồng Phú.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Hớn Quản.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại lễ Phật đản Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lộc Ninh; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Chùa Giác Quang, xã Lộc Hưng.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đồng của Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  TP. Hồ Chí Minh.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền – Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy định 132 .
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày 31/5
SÁNG
1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Phó Giám đốc Sở dự Trao Quyết định nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi cho công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.
Thành phần: Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) 
08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Đại lễ Phật Đản PL.2567-DL.2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền)

Địa điểm:  tại Chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài.
3) 
07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Dự Đại hội Nữ kháng chiến thị xã Phước Long, Lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 
Địa điểm: Hội trường UBND phường Sơn Giang 
Phục vụ xe: Đ/c Lợi 
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc Sở; Đồng chí  Lê Ngọc Mừng (PTB) và đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở dự Hội nghị trù bị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 - Khối thi đua số 3 (đ/c Trần Tuấn Vũ -PTP NV2 và đ/c Ngô Thị Thu – CV cùng dự).
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh. 
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm LTLS và đ/c Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trung tâm LTLS đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 51/KH-TTLT ngày 27/4/2023.
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
ĐỊa điểm:  Tòa án nhân dân tỉnh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại lễ Phật đản của Phân ban Ni giới tỉnh; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Chùa Quang Minh, phường Tân Đồng.
6) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
ĐỊa điểm:  Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1)
- 14 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2).
- 15 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 14/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM - Ngày 01/6
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Chùa Tỉnh Hội, phường Tân Thiện.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự  Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1354/UBND-TH ngày 24/4/2023).
Địa điểm:
tại phòng họp G, UBND tỉnh.

08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dLễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hè, toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” cấp tỉnh năm 2023.

Địa điểm:  tại Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (báo vắng).
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Hớn Quản
5) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc  Tổ chức phát thưởng cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 
Địa điểm:  Hội trường Sở Nội vụ 
CHIỀU 1)
THỨ SÁU – Ngày 02/6
SÁNG
1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc chủ trì ngày pháp luật quý II/2023.
Thành phần: CCVC Sở Nội vụ.

Địa điểm:  Hội trường Sở Nội vụ.

2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự lớp tập huấn tổ chức phỏng vấn trong tuyển dụng công chức, kinh nghiệm từ Nhật Bản (đ/c Chiểu cùng dự).
Địa điểm: Nhà khách Công đoàn, số 1, Đường Bùi Thị Xuân, Phường  Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM
3) 08 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc tham  tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnhứng cử đơn vị thị xã Phước Long.
Địa điểm:  UBND phường Long Phước 

4) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Hớn Quản.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – PCVP Sở dự Hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 (đ/c Hậu cùng dự thành viên tổ công tác 03).
Địa điểm:
Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 
   
 
THỨ BẢY – Ngày 03/6
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB) dự lễ Khai mạc  Hội thao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - Cụm TĐ số 8.
Địa điểm:  Nhà Thi đấu TT Thể dục Thể thao tỉnh.
2) 11 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB) dự lễ bế mạc  Hội thao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - Cụm TĐ số 8.
Địa điểm:  Khách sạn Bom bo.
CHỦ NHẬT – Ngày 04/6
SÁNG 1) 11 giờ 30: Đồng chí Lê Ngọc Mừng (PTB) dự lễ bế mạc  Hội thao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - Cụm TĐ số 8.
Địa điểm:  Khách sạn Bom bo.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,060
  • Hôm nay290,127
  • Tháng hiện tại6,220,004
  • Tổng lượt truy cập412,961,858
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây