Lịch làm việc tuần thứ 17-2023

Lịch làm việc tuần thứ 17-2023

Số kí hiệu 17
Ngày ban hành 23/04/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                            
                                          LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 17  năm 2023 (từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2023) 
THỨ HAI - Ngày 24/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở : Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (đ/c Linh - Thanh tra viên cùng dự). Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
Phụ vụ xe: Đ/c Vĩnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc - Tổ phó Tổ kiểm tra 546 chủ trì Công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở (Giám đốc Sở ủy quyền).
Địa điểm: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
THỨ BA – Ngày 25/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm:  tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh (Đ/c Lợi – Lái xe đưa đón).
3) 08 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc báo cáo và trình hồ sơ chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ (đ/c Hiền – Ban Tôn giáo cùng dự).
Địa điểm: tại Công đoàn Viên chức tỉnh.
4) 06 giờ 00: Đi khảo sát, đánh giá thực trạng các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh; thành phần Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền – Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Phục vụ xe: Đ/c Vĩnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) – HĐND thị xã Phước Long khoá IV.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Phục vụ xe: Đ/c Lợi.
THỨ TƯ - Ngày 26/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc về một số vấn đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Ban Tôn giáo tiếp và làm việc với Đoàn học tập kinh nghiệm của Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum; phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức tham dự.
Địa điểm:  Phòng họp SNV.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc  đ/c Lê Ngọc Mừng (PTB) dự HN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của thị xã Bình Long (đ/c Hoàng Thị Đông - PTP và đ/c Lê Thị Hồng Thịnh -CV cùng đi).
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
Phụ vụ xe: Ban Thi đua - Khen thưởng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc chủ trì Công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND thị xã Phước Long và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã (Giám đốc Sở ủy quyền).
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long (Đ/c Lợi chuẩn bị xe đưa đón đoàn kiểm tra).
5) 06 giờ 00: Đi khảo sát, đánh giá thực trạng các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh; thành phần Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Vũ Sa châu - PTP. XDCQ, CTTN, CCHC&VTLT và Đ/c Trần Thị Đại – CVC báo cáo viên lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Bù đăng (02 ngày).
Địa điểm:  Huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1)
THỨ NĂM - Ngày 27/4
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm:  tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Phục vụ xe: Đ/c Vĩnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Phục vụ xe: Đ/c Lợi.
3) 06 giờ 00: Đi khảo sát, đánh giá thực trạng các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh; thành phần Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023.
Địa điểm:  Huyện Lộc Ninh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Bạch Công Hậu - Chuyên viên dự diễn tập thực chiến, ứng cứu thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
CHIỀU 1) 17 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc; Đồng chí Cao Thị Hà- Chánh Văn phòng Dự dùng cơm thân mật cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nhân dịp Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Phục vụ xe: Đ/c Vĩnh.

2)
13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Phục vụ xe: Đ/c Lợi
THỨ SÁU  - Ngày 28/4
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Lê Ngọc Mừng - PTB. TĐKT; Đồng chí Hoàng Thị Đông - PTP.PNV2  Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Bù Đốp (01/5/2003-01/5/2023)( Trang phục: nữ áo dài truyền thống; nam trang phục lịch sự, đeo cà vạt) 
Địa điểm: tại hội trường UBND huyện
Phục vụ xe: Đ/c Vĩnh.

2) 06 giờ 00:  Các đồng chí Phó Giám đốc Sở viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
Địa điểm: tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp mặt hội viên Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023) (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm:  tại Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp hội đồng thẩm định dự thảo văn bản QPPL do Sở Tư pháp soạn thảo.
Địa điểm: tại Hội trường Sở Tư pháp (hoãn).
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự trao Quyết định cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng
Địa điểm: tại phòng Vip, trụ sở UBND tỉnh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Chương trình phục dựng lễ hội “Mừng lúa mới của người S’tiêng tỉnh Bình Phước”.
Địa điểm:  Nhà văn hóa Sóc Bom Bo.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Phan Công Dũng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 tham gia Đoàn khảo sát của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc thành lập cơ sở tôn giáo.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản, TX. Bình Long.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc  Tham dự cuộc họp điều chỉnh Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Phòng họp A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
2)
Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo chủ trì

 - 14 giờ 00: Họp cơ quan Ban Tôn giáo.
- 15 giờ 00:  Họp Chi bộ 3.
Địa điểm:  Phòng họp BTG
   
 
THỨ BẢY – Ngày 29/4
SÁNG 1) 06 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.
Địa điểm:  tại Đền thờ Vua Hùng, huyện Phú Riềng.
Phục vụ xe: Đ/c Lợi

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,623
  • Hôm nay521,533
  • Tháng hiện tại3,697,053
  • Tổng lượt truy cập317,758,206
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây