Văn bản theo chủ đề: Văn bản điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 618/SCT-VP 12/05/2020 Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025
2 700/SLĐTBXH-QLLVXH 12/05/2020 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025
3 /2020/NQ-HĐND 12/05/2020 Quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4 805/TT.TĐTĐKT 12/05/2020 Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.
5 /2019/NQ-HĐND 12/05/2020 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6 657/TDKT-TDKT 12/05/2020 V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019
7 BCVT_CNTT 12/05/2020 Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải
8 03/STTTT-BCVTCNTT 12/05/2020 Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng
9 03/STTTT-BCVTCNTT 12/05/2020 Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư
10 02/STTTT-BCVTCNTT 12/05/2020 Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
11 BCVT_CNTT 12/05/2020 Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế
12 01/STTTT-BCCNTT 12/05/2020 Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương
13 56/QĐ Dự thảo Quyết định về điều chỉnh giá 12/05/2020 Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đat theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017.
14 1448/STNMT-CCQLĐĐ 12/05/2020 Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15 1241/SVHTTDL-KHTC 12/05/2020 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 367/CCKL-QLBVR 12/05/2020 Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây