Ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra tỉnh

Ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra tỉnh

 •   29/03/2023 04:29:45 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/03/2023 Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 36/QĐ-T.Tr về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra tỉnh
Ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ

 •   15/03/2023 11:23:14 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2023 Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (sau đây viết tắt là Cụm Thi đua số 10) đã tổ chức ký kết giao ước thi đua tại trụ sở Thanh tra tỉnh Đồng Nai.
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra

 •   21/11/2022 10:51:34 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Hội thao ngành Thanh tra cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2022

Hội thao ngành Thanh tra cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2022

 •   11/10/2022 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/10/2022 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bình Phước Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm X) đã tổ chức Hội thao ngành thanh tra Cụm X năm 2022.
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022

 •   08/10/2022 10:38:13 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/10/2022 tại Thanh tra tỉnh Bình Phước Cụm thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm X) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022.
Hội thao Khối thi đua số 3

Hội thao Khối thi đua số 3

 •   05/09/2022 03:44:10 PM
 •   Đã xem: 577
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/8/2022 Khối thi đua số 3 đã tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh 02/9/2022
Hội nghị sơ kết công tác Thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm X

Hội nghị sơ kết công tác Thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm X

 •   15/06/2022 02:41:40 PM
 •   Đã xem: 1051
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm X).
Tổng kết giao ước thi đua năm 2021 Khối thi đua số 3

Tổng kết giao ước thi đua năm 2021 Khối thi đua số 3

 •   18/03/2022 02:36:18 PM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/3/2022 tại Hội trường Sở Ngoại vụ, Khối thi đua số 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2021 và triển khai công tác thanh tra năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2021 và triển khai công tác thanh tra năm 2022

 •   20/01/2022 11:19:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2021 Thanh tra tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2021 và triển khai công tác thanh tra năm 2022.
Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ

Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ

 •   23/11/2021 09:09:59 AM
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi gửi tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Thanh tra lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ

 •   25/10/2021 08:19:43 PM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/10/2021 Cụm thi đua số X đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ
Tổng Thanh tra chính phủ ban hành 04 Thông tư mới

Tổng Thanh tra chính phủ ban hành 04 Thông tư mới

 •   17/10/2021 10:00:12 AM
 •   Đã xem: 1526
 •   Phản hồi: 0
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký ban hành 04 thông tư quy định quy trình nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ

 •   14/10/2021 08:06:56 AM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/9/2021 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP về việc quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

 •   13/10/2021 05:04:55 PM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Đăng ký đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021

Đăng ký đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021

 •   25/09/2021 09:46:54 AM
 •   Đã xem: 657
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 339//T.Tr-VP v/v đăng ký đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021
Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia

Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia

 •   18/08/2021 11:11:28 AM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2021 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số 1267/TTCP-PC về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 •   10/08/2021 04:50:03 PM
 •   Đã xem: 810
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
Công bố Danh mục QPPL hết hiệu lực của Thanh tra Chính phủ năm 2020

Công bố Danh mục QPPL hết hiệu lực của Thanh tra Chính phủ năm 2020

 •   28/06/2021 10:44:37 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra

 •   07/06/2021 08:28:12 AM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/6/2021 Chánh Thanh tra ký ban hành Công văn số 175/T.Tr-VP ngày 04/6/2021 về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,966
 • Hôm nay116,039
 • Tháng hiện tại18,015,184
 • Tổng lượt truy cập283,950,872
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây