Triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ TTTT tổ chức

Triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ TTTT tổ chức

 •   26/12/2023 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 1835/STTTT-BCVTCNTT ngày 21/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ TTTT tổ chức.
Sở Y tế thông báo các phòng chức năng Sở các đơn vị biết và đề nghị tham gia các Khóa học:
Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 •   28/09/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   13/09/2023 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Thực hiện công văn số 6296/VPCP-KSTT ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ sức khỏe điện tử - hướng tới y tế thông minh

Hồ sơ sức khỏe điện tử - hướng tới y tế thông minh

 •   10/09/2023 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Khi người dân đến cơ sở y tế khám bệnh, bác sĩ chỉ cần một nhấp chuột sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về hiện trạng sức khỏe của người đó. Đây là tiện ích của hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT). Từ đầu tháng 6-2023, ngành y tế Bình Phước đã triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý HSSKĐT vào công tác khám, chữa bệnh hằng ngày của y, bác sĩ, nhất là trong các khâu kiểm tra thông tin lịch sử khám bệnh, tiền sử bệnh của từng bệnh nhân. Mục tiêu chung của việc làm này là nhằm hướng tới đảm bảo mỗi người dân Bình Phước sẽ có 1 HSSKĐT. Từ đó hình thành dữ liệu HSSKĐT tỉnh Bình Phước và hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu y tế quốc gia.
Kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh với phần mềm        Hồ sơ sức khỏe điện tử

Kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh với phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử

 •   19/08/2023 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Sở Y tế đã phối hợp Viettel Bình Phước tổ chức 05 lớp tập huấn hệ thống Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Bình Phước cho cán bộ phụ trách của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền; Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố và các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm hướng tới đảm bảo mỗi người dân Bình Phước sẽ có. 1 hồ sơ sức khỏe điện tử. Từ đó hình thành dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Bình Phước và hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm dữ liệu y tế quốc gia.
Tiến độ triển khai công tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Tiến độ triển khai công tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

 •   11/07/2023 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2023, Sở Y tế đã triệu tập Hội nghị báo cáo kết quả triển khai công tác thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh để nhanh chóng thúc đẩy công tác chuyển đổi số không dùng tiền mặt và tạo thành thói quen cho người dân.Sau hơn 01 tháng kể từ thời điểm tổ chức Hội nghị đến nay, Sở Y tế đã đôn đốc nhắc nhở và ghi nhận tiến độ triển khai của các đơn vị cụ thể như sau:
Thông báo Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho lãnh đạo, công chức, viên chức và chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thông báo Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho lãnh đạo, công chức, viên chức và chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023

 •   27/06/2023 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-STTTT ngày 16/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cho lãnh đạo, công chức, viên chức và chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh Bình Phước

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh Bình Phước

 •   21/06/2023 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử;
Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Công văn số 1767/UBND-KGVX ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử;
Xét đề nghị của PTP. Nghiệp vụ - Sở Y tế.
Tình hình triển khai thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử những tháng đầu năm 2023

Tình hình triển khai thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử những tháng đầu năm 2023

 •   22/05/2023 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;Sở Y tế đã triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:
Báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện Đề án khám, chữa bệnh từ xa (cập nhật đến ngày 27/4/2023)

Báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện Đề án khám, chữa bệnh từ xa (cập nhật đến ngày 27/4/2023)

 •   03/05/2023 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện Đề án khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh như sau:
Thông báo triển khai Kế hoạch của Bộ Y tế về Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử

Thông báo triển khai Kế hoạch của Bộ Y tế về Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử

 •   28/04/2023 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ Y tế Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023.
Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ Y tế Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 như sau:
Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số ngành Y tế những tháng đầu năm 2023

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số ngành Y tế những tháng đầu năm 2023

 •   25/04/2023 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
I. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ
Sở Y tế đã ban hành các văn bản:
- Kế hoạch số 5261/KH-SYT ngày 12/11/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, đảm bảo an toàn thông tin mạng và phát triển chính quyền số giai đoạn 2021 – 2025.
- Quyết định số 970/QĐ-SYT ngày 31/12/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành y tế tỉnh Bình Phước.
- Kế hoạch số 4506/KH-SYT ngày 24/11/2022 về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2023.
- Kế hoạch số 591/KH-SYT ngày 24/02/2023 về Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 của Sở Y tế.
- Kế hoạch số 1407/KH-SYT ngày 04/6/2022 về việc Triển khai thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Sở Y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
- Quyết định 97/QĐ-SYT ngày 28/02/2023 về Ban hành Quy chế quản lý khai thác và vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành y tế của Sở Y tế (CSDL ngành y tế);
- Quyết định 111/QĐ-SYT ngày 01/3/2023 về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Y tế;
- Quyết định 157/QĐ-SYT ngày 27/3/2023 về phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cấp độ 1 của Sở Y tế;
- Kế hoạch số 591/KH-SYT ngày 24/02/2023 về việc Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 của Sở Y tế;
- Đã triển khai tham gia các lớp về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở theo quy định tại Công văn số 48/STTTT-BCVTCNTT ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông vể việc Triển khai các lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (onetouch);
- Quyết định số 194/QĐ-SYT ngày 04/6/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 183/QĐ-SYT ngày 10/4/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Y tế.
Triển khai thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc năm 202

Triển khai thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc năm 202

 •   22/04/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh triển khai, thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/02/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 về việc triển khai, thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc năm 2023.
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc năm 2023, cụ thể như sau:
Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Y tế

Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Y tế

 •   20/04/2023 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 5261/KH-SYT ngày 12/11/2021 của Sở Y tế về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, đảm bảo an toàn thông tin mạng và phát triển chính quyền số giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 1907/KH-SYT ngày 04/6/2022 của Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Sở Y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế - Tổ trưởng Tổ công tác tại Quyết định số 194/QĐ-SYT ngày 04/6/2022 của Sở Y tế,
Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

 •   16/04/2023 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Phối hợp triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID; phối hợp làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06/CP

Phối hợp triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID; phối hợp làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06/CP

 •   16/04/2023 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 1029/UBND-NC ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID; phối hợp làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06/CP
Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của Sở Y tế

Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của Sở Y tế

 •   28/03/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;Căn cứ Thông tư số 12/2022TT-BTTTT ngày 12/8/222 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;Căn cứ Công văn 179/STTTT-BCVTCNTT ngày 17/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin.Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
Ban hành Quy chế quản lý khai thác và vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành y tế của Sở Y tế (CSDL ngành y tế)

Ban hành Quy chế quản lý khai thác và vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành y tế của Sở Y tế (CSDL ngành y tế)

 •   19/03/2023 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phề duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng 2030.
Căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-SYT ngày 31/12/2021 về Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành y tế tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Kế hoạch số 5261/KH-SYT ngày 12/11/2021 của Sở Y tế về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, đảm bảo an toàn thông tin mạng và phát triển chính quyền số giai đoạn 2021 – 2025.
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế,

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,027
 • Hôm nay102,016
 • Tháng hiện tại3,869,837
 • Tổng lượt truy cập410,611,691
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây