THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM  “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2020

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM  “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2020

 •   27/10/2020 08:56:10 AM
 •   Đã xem: 2949
 •   Phản hồi: 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 .
Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

 •   12/10/2020 10:49:51 AM
 •   Đã xem: 1629
 •   Phản hồi: 0
Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

 •   12/10/2020 10:35:51 AM
 •   Đã xem: 8989
 •   Phản hồi: 0
Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Quy định mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

 •   09/10/2020 10:00:53 AM
 •   Đã xem: 1835
 •   Phản hồi: 0
Quy định mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ

 •   08/10/2020 09:13:15 AM
 •   Đã xem: 582
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ
BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 •   10/09/2020 07:59:37 AM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2679/BTP-PBGDPL ngày 23/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 25/8/2020, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 3029/UBND-NC về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 •   31/08/2020 04:21:48 PM
 •   Đã xem: 4112
 •   Phản hồi: 0
QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP
TỪ NĂM 2020: ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI

TỪ NĂM 2020: ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI

 •   19/08/2020 10:30:29 PM
 •   Đã xem: 6936
 •   Phản hồi: 0
TỪ NĂM 2020: ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI
Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

 •   19/08/2020 10:22:27 PM
 •   Đã xem: 1566
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, khảo sát về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Bình Phước

Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, khảo sát về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Bình Phước

 •   11/08/2020 08:51:55 AM
 •   Đã xem: 2389
 •   Phản hồi: 0
Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, khảo sát về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Bình Phước
Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp khảo sát công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp khảo sát công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 •   11/08/2020 08:42:19 AM
 •   Đã xem: 1387
 •   Phản hồi: 0
Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp khảo sát công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng xoài tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt năm 2018

Thành phố Đồng xoài tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt năm 2018

 •   07/08/2020 08:33:51 AM
 •   Đã xem: 790
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/7/2010, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
Thành phố Đồng Xoài tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thành phố Đồng Xoài tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 •   06/08/2020 04:32:33 PM
 •   Đã xem: 882
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/7/2020, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch 8 xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhàn, Trưởng phòng Tư pháp thành phố đã chủ trì Hội nghị.
Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 •   15/07/2020 10:34:31 PM
 •   Đã xem: 1962
 •   Phản hồi: 0
Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Thực trạng và mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe

Thực trạng và mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe

 •   12/03/2020 08:45:33 AM
 •   Đã xem: 17940
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, một bộ phận người dân khi tham gia giao thông vừa lái xe, vừa nghe điện thoại diễn ra phổ biến, vi phạm nhiều nhất là người lái xe mô tô, xe máy, đây là hành vi rất nguy hiểm. Thực tế thời gian qua, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến lái xe sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây