Văn bản QPPL, quản lý hành chính

02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử về khai sinh, thường trú, bảo hiểm, tử tuất

02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử về khai sinh, thường trú, bảo hiểm, tử tuất

 •   14/06/2024 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 662
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 công bố 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại

Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại

 •   03/06/2024 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2101/UBND-NC ngày 31/5/2024 về tăng cường thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại.
Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

 •   03/06/2024 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 1177
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 •   31/05/2024 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 •   29/05/2024 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2024QĐ-UBND về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bổ sung làm rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bổ sung làm rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

 •   28/05/2024 08:30:53 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn

 •   24/05/2024 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn.
Lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân về tác động của công trình khai thác nước

Lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân về tác động của công trình khai thác nước

 •   20/05/2024 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 909
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trong đó có nội dung lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân có liên quan về tác động của công trình khai thác nước.
Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 •   19/05/2024 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 4665
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng

 •   17/05/2024 06:04:26 PM
 •   Đã xem: 959
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chữ ký số, dịch vụ chứng thực

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chữ ký số, dịch vụ chứng thực

 •   17/05/2024 11:49:00 AM
 •   Đã xem: 876
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Sửa một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

Sửa một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

 •   16/05/2024 09:15:20 AM
 •   Đã xem: 833
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Quy định về hoạt động thông tin cơ sở

 •   13/05/2024 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 1068
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
Quy định về danh mục, xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Quy định về danh mục, xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

 •   13/05/2024 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 1208
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 quy định về danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDL quốc gia.
Quy định giá dịch vụ lập hồ sơ đối với xe cơ giới được miễn kiểm định

Quy định giá dịch vụ lập hồ sơ đối với xe cơ giới được miễn kiểm định

 •   08/05/2024 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 1111
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT ngày 26/4/2024 quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập0
 • Hôm nay268,038
 • Tháng hiện tại6,765,267
 • Tổng lượt truy cập413,507,121
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây