Sự kiện nỗi bật

Sự kiện nỗi bật

 11:16 14/11/2017

Nông thôn mới

Nông thôn mới

 16:09 06/03/2020

Nông thôn mới
Covid-19, Corona

Covid-19, Corona

 16:12 06/03/2020

Covid-19, Corona
Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến

 16:13 06/03/2020

Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử tri

Trả lời cử tri

 16:13 06/03/2020

Trả lời cử tri
Chính sách mới

Chính sách mới

 16:14 06/03/2020

Chính sách mới
Lấy ý kiến nhân dân, Góp ý dự thảo

Lấy ý kiến nhân dân, Góp ý dự thảo

 16:21 06/03/2020

Lấy ý kiến nhân dân, Góp ý dự thảo
Cuộc thi, Hội thi

Cuộc thi, Hội thi

 16:22 06/03/2020

Cuộc thi, Hội thi
Họp mặt, gặp gỡ

Họp mặt, gặp gỡ

 16:22 06/03/2020

Họp mặt, gặp gỡ
Chính sách, thu hút đầu tư

Chính sách, thu hút đầu tư

 16:22 06/03/2020

Chính sách, thu hút đầu tư
Khuyến học, khuyến tài

Khuyến học, khuyến tài

 16:23 06/03/2020

Khuyến học, khuyến tài
Hoạt động cấp huyện, hiến máu tình nguyện

Hoạt động cấp huyện, hiến máu tình nguyện

 16:23 06/03/2020

Hoạt động cấp huyện, hiến máu tình nguyện
Công tác nhân sự

Công tác nhân sự

 16:24 06/03/2020

Công tác nhân sự
đại hội Đảng

đại hội Đảng

 16:24 06/03/2020

đại hội Đảng
Hoạt động sở ngành

Hoạt động sở ngành

 16:26 06/03/2020

Hoạt động sở ngành
Hoạt động cấp huyện

Hoạt động cấp huyện

 16:27 06/03/2020

Hoạt động cấp huyện
Tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc cử tri

 16:28 06/03/2020

Tiếp xúc cử tri
Thông tin đối ngoại

Thông tin đối ngoại

 16:28 06/03/2020

Thông tin đối ngoại
An toàn giao thông, Đô thị thông minh

An toàn giao thông, Đô thị thông minh

 16:29 09/03/2020

An toàn giao thông, Đô thị thông minh
Đô thị thông minh, Chính quyền điện tử

Đô thị thông minh, Chính quyền điện tử

 16:32 09/03/2020

Đô thị thông minh, Chính quyền điện tử
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

 17:17 11/03/2020

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Đại hội Đảng các cấp

Đại hội Đảng các cấp

 15:01 12/03/2020

Đại hội Đảng các cấp
Xóa đói giảm nghèo, Công tác xã hội

Xóa đói giảm nghèo, Công tác xã hội

 16:47 14/03/2020

Xóa đói giảm nghèo, Công tác xã hội
Lấy ý kiến góp ý

Lấy ý kiến góp ý

 15:35 16/03/2020

Lấy ý kiến góp ý
Thị trường, giá cả

Thị trường, giá cả

 16:23 16/03/2020

Thị trường, giá cả
An toàn sinh học, Phòng chống dịch bệnh

An toàn sinh học, Phòng chống dịch bệnh

 17:24 17/03/2020

An toàn sinh học, Phòng chống dịch bệnh
Đời sống nhân dân, Hoạt động doanh nghiệp

Đời sống nhân dân, Hoạt động doanh nghiệp

 10:51 18/03/2020

Đời sống nhân dân, Hoạt động doanh nghiệp
Chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo, điều hành

 12:09 18/03/2020

Chỉ đạo, điều hành
Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

 15:45 18/03/2020

Dự báo thời tiết
Tin nhân sự

Tin nhân sự

 14:41 19/03/2020

Tin nhân sự
An ninh trật tự

An ninh trật tự

 15:24 19/03/2020

An ninh trật tự
Thông báo

Thông báo

 16:33 19/03/2020

Thông báo
Vì người nghèo

Vì người nghèo

 15:01 20/03/2020

Vì người nghèo
Bình Phước những dấu mốc lịch sử

Bình Phước những dấu mốc lịch sử

 16:05 23/03/2020

Bình Phước những dấu mốc lịch sử
Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

 15:14 24/03/2020

Thủ tục hành chính
Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

 14:13 25/03/2020

Cải cách hành chính
Hoạt động lãnh đạo tỉnh

Hoạt động lãnh đạo tỉnh

 16:03 30/03/2020

Hoạt động lãnh đạo tỉnh
Chỉ đạo,điều hành

Chỉ đạo,điều hành

 08:50 05/04/2020

Chỉ đạo,điều hành
Chế độ chính sách mới

Chế độ chính sách mới

 07:31 06/04/2020

Chế độ chính sách mới
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông tin chỉ đạo, điều hành

 15:57 06/04/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Xúc tiến đầu tư

Xúc tiến đầu tư

 13:35 16/04/2020

Xúc tiến đầu tư
Công tác tuyên giáo, tuyên truyền

Công tác tuyên giáo, tuyên truyền

 09:20 22/04/2020

Công tác tuyên giáo, tuyên truyền
Hoạt động KH&CN

Hoạt động KH&CN

 08:34 27/04/2020

Hoạt động KH&CN
Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

 09:57 04/05/2020

Khoa học - Công nghệ
Tình hình chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi

 10:49 06/05/2020

Tình hình chăn nuôi
thông

thông

 09:01 07/05/2020

thông
Du lịch

Du lịch

 14:52 13/05/2020

Du lịch
Công tác đoàn

Công tác đoàn

 09:50 15/05/2020

Công tác đoàn
Học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo Bác

 10:18 15/05/2020

Học tập và làm theo Bác
Đề tài khoa học - Sáng kiến

Đề tài khoa học - Sáng kiến

 14:15 18/05/2020

Đề tài khoa học - Sáng kiến
Hoạt động doanh nghiệp

Hoạt động doanh nghiệp

 09:17 22/05/2020

Hoạt động doanh nghiệp
An ninh - Quốc phòng

An ninh - Quốc phòng

 14:20 22/05/2020

An ninh - Quốc phòng
Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

 09:32 25/05/2020

Giáo dục và Đào tạo
Kỳ họp Quốc hội - HĐND

Kỳ họp Quốc hội - HĐND

 10:52 25/05/2020

Kỳ họp Quốc hội - HĐND
Văn hóa - Du lịch

Văn hóa - Du lịch

 16:29 26/05/2020

Văn hóa - Du lịch
Chính sách thu hút đầu tư

Chính sách thu hút đầu tư

 08:23 27/05/2020

Chính sách thu hút đầu tư
Hoạt động thiện nguyện

Hoạt động thiện nguyện

 14:51 29/05/2020

Hoạt động thiện nguyện
Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông tin chỉ đạo điều hành

 15:41 29/05/2020

Thông tin chỉ đạo điều hành
Kỹ thuật nông nghiệp

Kỹ thuật nông nghiệp

 09:50 05/06/2020

Kỹ thuật nông nghiệp
an toàn lưới điện

an toàn lưới điện

 10:56 09/06/2020

an toàn lưới điện
Công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng

 15:05 11/06/2020

Công tác thi đua khen thưởng
Chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng

 15:07 30/06/2020

Chính sách tín dụng
Điển hình tiên tiến - Thi đua yêu nước

Điển hình tiên tiến - Thi đua yêu nước

 15:38 30/06/2020

Điển hình tiên tiến - Thi đua yêu nước
Hoạt động du lịch

Hoạt động du lịch

 15:36 01/07/2020

Hoạt động du lịch
Kỳ thi THPT 2020

Kỳ thi THPT 2020

 17:58 06/07/2020

Kỳ thi THPT 2020
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

 06:47 14/07/2020

Thông tin tuyên truyền
An toàn thông tin

An toàn thông tin

 09:35 14/07/2020

An toàn thông tin
Khởi nghiệp

Khởi nghiệp

 18:39 16/07/2020

Khởi nghiệp
Hoạt động đoàn hội

Hoạt động đoàn hội

 10:09 27/07/2020

Hoạt động đoàn hội
Thể thao

Thể thao

 15:41 30/07/2020

Thể thao
Hoạt động trong tỉnh

Hoạt động trong tỉnh

 16:05 05/08/2020

Hoạt động trong tỉnh
Đại hội thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước

 16:51 06/08/2020

Đại hội thi đua yêu nước
Thư ngỏ

Thư ngỏ

 16:17 11/08/2020

Thư ngỏ
dịch vụ công

dịch vụ công

 16:14 17/08/2020

dịch vụ công
Giá nông sản

Giá nông sản

 15:15 24/08/2020

Giá nông sản
Phòng chống dịch bệnh

Phòng chống dịch bệnh

 16:47 03/09/2020

Phòng chống dịch bệnh
Hoạt động lãnh đạo tỉnh

Hoạt động lãnh đạo tỉnh

 12:11 25/09/2020

Hoạt động lãnh đạo tỉnh
Lời kêu gọi

Lời kêu gọi

 16:04 19/10/2020

Lời kêu gọi
Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

 09:03 22/10/2020

Chuyển đổi số
Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản chỉ đạo điều hành

 16:13 27/10/2020

Văn bản chỉ đạo điều hành
Sau 1 năm vận hành (9/12/2019 - 9/12/2020), Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành kênh hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

Sau 1 năm vận hành (9/12/2019 - 9/12/2020), Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành kênh hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

 16:16 10/12/2020

Sau 1 năm vận hành (9/12/2019 - 9/12/2020), Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành kênh hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.
Hoạt động huyện thị

Hoạt động huyện thị

 20:38 13/12/2020

Hoạt động huyện thị
Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

 15:51 17/12/2020

Thông cáo báo chí
Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ

 16:04 11/01/2021

Khoa học công nghệ
Bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

 09:02 25/02/2021

Bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Tiếp công dân

Tiếp công dân

 11:19 02/03/2021

Tiếp công dân
Hoạt động đoàn đội

Hoạt động đoàn đội

 14:24 10/03/2021

Hoạt động đoàn đội
Nghị quyết Đại hội Đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng

 14:15 13/04/2021

Nghị quyết Đại hội Đảng
Chương trình hành động của người ứng cử

Chương trình hành động của người ứng cử

 16:12 07/05/2021

Chương trình hành động của người ứng cử
Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

 13:58 17/05/2021

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
Đoàn - Đội

Đoàn - Đội

 11:34 01/06/2021

Đoàn - Đội
Kỳ thi THPT

Kỳ thi THPT

 16:33 02/06/2021

Kỳ thi THPT
Hoạt động huyện, thị xã, thành phố

Hoạt động huyện, thị xã, thành phố

 19:59 07/06/2021

Hoạt động huyện, thị xã, thành phố
Khen thưởng - Xử phạt

Khen thưởng - Xử phạt

 20:38 07/06/2021

Khen thưởng - Xử phạt
An toàn giao thông

An toàn giao thông

 20:59 07/06/2021

An toàn giao thông
Hoạt động sở, ban, ngành

Hoạt động sở, ban, ngành

 15:52 08/06/2021

Hoạt động sở, ban, ngành
Hoạt động đoàn thể

Hoạt động đoàn thể

 15:11 09/06/2021

Hoạt động đoàn thể
Phố biến pháp luật

Phố biến pháp luật

 16:02 14/06/2021

Phố biến pháp luật
Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

 14:49 17/06/2021

Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
phòng chống tham nhũng

phòng chống tham nhũng

 15:13 23/09/2021

phòng chống tham nhũng
góp ý dự thảo

góp ý dự thảo

 15:46 23/09/2021

góp ý dự thảo
Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

 10:57 22/10/2021

Thương mại điện tử
Chính quyền số

Chính quyền số

 10:57 22/10/2021

Chính quyền số
Đánh giá, xếp hạng

Đánh giá, xếp hạng

 10:58 22/10/2021

Đánh giá, xếp hạng
Xã hội số

Xã hội số

 10:58 22/10/2021

Xã hội số
Kinh tế số

Kinh tế số

 11:08 22/10/2021

Kinh tế số
Podcast

Podcast

 10:52 06/11/2021

Podcast
tai

tai

 15:39 26/11/2021

tai
Chính sách thuế

Chính sách thuế

 09:41 02/01/2022

Chính sách thuế
Công dân số

Công dân số

 09:31 21/01/2022

Công dân số
Văn bản mới ban hành

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Ngày ban hành: 19/05/2022

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Thực hiện 02 chức năng KCB tại TTYT huyện Đồng Phú

Ngày ban hành: 19/05/2022

Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

Ngày ban hành: 18/05/2022

Công điện về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Công điện về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 18/05/2022

Thực hiện Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 18/05/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 3 cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 3 cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 17/05/2022

Báo cáo Đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật

Báo cáo Đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật

Ngày ban hành: 17/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 13/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 13/5/2022)

Ngày ban hành: 16/05/2022

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 14/05/2022

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày ban hành: 13/05/2022

Thực hiện tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thực hiện tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 12/05/2022

Hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị Covid-19

Hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị Covid-19

Ngày ban hành: 11/05/2022

Đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Ngày ban hành: 11/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/5/2022)

Ngày ban hành: 09/05/2022

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 09/05/2022

Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”

Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”

Ngày ban hành: 08/05/2022

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày ban hành: 08/05/2022

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 08/05/2022

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày ban hành: 06/05/2022

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Ngày ban hành: 06/05/2022

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 29/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 30/4/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 30/4/2022

Ngày ban hành: 29/04/2022

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2022 của Bộ Y tế

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/04/2022

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Ngày ban hành: 27/04/2022

"Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

"Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Ngày ban hành: 27/04/2022

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/04/2022

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi

Ngày ban hành: 25/04/2022

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 22/04/2022

Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm xắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm xắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 22/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 23/4/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 23/4/2022)

Ngày ban hành: 22/04/2022

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 21/04/2022

Thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Ngày ban hành: 21/04/2022

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 21/04/2022

V/v định hướng tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v định hướng tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 20/04/2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Ngày ban hành: 20/04/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 18/04/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 18/04/2022

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 15/04/2022

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 16/4/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 16/4/2022)

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 9 năm 2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 9 năm 2022

Ngày ban hành: 14/04/2022

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 14/04/2022

V/v thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 14/04/2022

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 14/04/2022

Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành: 13/04/2022

Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở điều trị năm 2023

Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở điều trị năm 2023

Ngày ban hành: 13/04/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/04/2022

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp.

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp.

Ngày ban hành: 12/04/2022

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập356
  • Hôm nay46,551
  • Tháng hiện tại2,625,051
  • Tổng lượt truy cập107,747,313
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây