Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X

Thứ năm - 29/04/2021 10:11 11332
Ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết 559/NQ-HĐBCQG về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khóa XV.

Theo Nghị quyết này, Bình Phước có 02 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, với 10 người ứng cử để bầu 06 ĐBQH khóa XV, trong đó:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh.
 
Don vi bau cu 1 2800x5600 ok
Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng.
Don vi bau cu 2 2800x5600 ok
 

danh sachTiểu sử tóm tắt 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử tỉnh Bình Phước:

STT

Họ và tên

Ảnh

Tiểu sử tóm tắt

1

NGUYỄN TUẤN ANH

Xem chi tiết

2

 HUỲNH THÀNH CHUNG

Xem chi tiết

3

 VŨ NGỌC LONG

Xem chi tiết

4

NGUYỄN VĂN LỢI

Xem chi tiết

5

 PHAN VIẾT LƯỢNG 

Xem chi tiết

6

 ĐIỂU HÀ HỒNG LÝ 

Xem chi tiết

7

  BÙI THỊ BẠCH MAI 

Xem chi tiết

8

 ĐIỂU NEN

Xem chi tiết

9

 LÊ THỊ HỒNG PHẤN

Xem chi tiết

10

 ĐIỂU HUỲNH SANG

Xem chi tiết

 
2. DANH SÁCH 98 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-UBBC về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố danh sách 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 22 đơn vị bầu cử, để bầu 60 đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

danh sachTiểu sử tóm tắt 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X:

STT

Họ và tên

Ảnh

Tiểu sử tóm tắt

 1.  

ĐOÀN VĂN BẮC

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN THỊ HẠNH DUNG

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN QUỐC DUY    

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN TIẾN ĐẠI      

Xem chi tiết

 1.  

VŨ ĐÌNH ĐANG     

Xem chi tiết

 1.  

LÊ THỊ THU HẰNG   

Xem chi tiết

 1.  

GIANG THỊ PHƯƠNG HẠNH

Xem chi tiết

 1.  

VÕ TRỌNG HÒA        

Xem chi tiết

 1.  

VY THỊ XUÂN HÒA    

Xem chi tiết

 1.  

ĐẶNG THANH HOÀNG

Xem chi tiết

 1.  

ĐÀM THỊ HƯỜNG     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN TRỌNG LÂM

Dc Lam

Xem chi tiết

 1.  

LÊ HOÀNG LÂM        

Xem chi tiết

 1.  

LÊ THỊ LINH   

Xem chi tiết

 1.  

VŨ NGỌC LONG       

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ HOA LÝ   

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN VĂN MI   

Xem chi tiết

 1.  

LÊ TẤN NAM     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN TÍN NGHĨA   

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN VĂN NGHIÊM      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN VĂN NGUYỆN

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN ĐỨC QUỐC

Xem chi tiết

 1.  

THỊ QUYÊN     

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN HOÀNG TÂM     

Xem chi tiết

 1.  

VŨ THANH TÂM     

Xem chi tiết

 1.  

HUỲNH HỮU THIẾT

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN VĂN THÔNG   

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ THU      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ THUẬN  

Xem chi tiết

 1.  

BÙI THỊ THANH THỦY

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Xem chi tiết

 1.  

LÊ XUÂN TIẾN     

Xem chi tiết

 1.  

VŨ MẠNH TIẾN     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG      

Xem chi tiết

 1.  

HOÀNG MINH TRÌNH      

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN THANH TUẤN    

Xem chi tiết

 1.  

BÙI QUỐC BẢO     

Xem chi tiết

 1.  

LINH MỤC NGUYỄN MINH CHÁNH     

Xem chi tiết

 1.  

HÀ ANH DŨNG     

Xem chi tiết

 1.  

ĐIỂU ĐIU      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG       

Xem chi tiết

 1.  

BÙI THỊ THANH HÀ  

Xem chi tiết

 1.  

PHAN NGỌC HẢI

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN TẤN HẢI  

Xem chi tiết

 1.  

HUỲNH THỊ HẰNG

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN PHÚC HẬU      

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN TUỆ HIỀN      

Xem chi tiết

 1.  

PHAN VĂN HÓA     

Xem chi tiết

 1.  

TRỊNH THỊ HÒA

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA    

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN MINH HỢI      

Xem chi tiết

 1.  

DƯƠNG THANH HUÂN

Xem chi tiết

 1.  

ĐOÀN THỊ HUYỀN    

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN 

Xem chi tiết

 1.  

HÀ VĂN KIÊN      

Xem chi tiết

 1.  

ĐÀO THỊ LANH       

Xem chi tiết

 1.  

VƯƠNG THỊ TÂM LÀNH       

Xem chi tiết

 1.  

PHẠM THỊ YẾN LINH       

Xem chi tiết

 1.  

PHẠM THỤY LUÂN     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN NGỌC LƯƠNG 

Xem chi tiết

 1.  

VŨ LƯƠNG     

Xem chi tiết

 1.  

DƯƠNG VĂN MẠNH    

Xem chi tiết

 1.  

ĐỖ VĂN MẠNH     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN TUYẾT MINH       

Xem chi tiết

 1.  

HUỲNH ANH MINH     

Xem chi tiết

 1.  

LÊ ANH NAM

Xem chi tiết

 1.  

THANH NGỮ      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THANH NHà 

Xem chi tiết

 1.  

TRƯƠNG THỊ NHẰN     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ MINH NHÂM    

Xem chi tiết

 1.  

LÝ TRỌNG NHÂN      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ HỒNG NHẬT     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ LỆ NHI     

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN KIM OANH     

Xem chi tiết

 1.  

HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG

Xem chi tiết

 1.  

HOÀNG MINH QUANG    

Xem chi tiết

 1.  

PHÙNG HIỆP QUỐC

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THÀNH RUÂN       

Xem chi tiết

 1.  

ĐIỂU HUỲNH SANG

Xem chi tiết

 1.  

VŨ LONG SƠN   

Xem chi tiết

 1.  

LÊ TRƯỜNG SƠN      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN VĂN SƠN 

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN TIẾN TÂN  

Xem chi tiết

 1.  

THÍCH NỮ NHẬT KHƯƠNG

Xem chi tiết

 1.  

KIỀU THỊ HIỀN THINH     

Xem chi tiết

 1.  

BÙI THỊ THOA      

Xem chi tiết

 1.  

BÙI THỊ MINH THÚY     

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH THỦY     

Xem chi tiết

 1.  

VŨ XUÂN THỦY    

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN THANH THUYÊN

Xem chi tiết

 1.  

PHAN VĂN THƯ      

Xem chi tiết

 1.  

NGUYỄN HỒNG TRÀ

Xem chi tiết

 1.  

LÊ THỊ XUÂN TRANG      

Xem chi tiết

 1.  

TRƯƠNG THỊ NGỌC TÚ     

Xem chi tiết

 1.  

LƯU MINH TUYẾN

Xem chi tiết

 1.  

VŨ THỊ TUYẾT

Xem chi tiết

 1.  

TRẦN VĂN VINH     

Xem chi tiết

 

Tác giả bài viết: T.T - KT - Nhật Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập0
 • Hôm nay13,366
 • Tháng hiện tại14,273,376
 • Tổng lượt truy cập313,560,020
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây