Chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc

Thứ hai - 29/05/2023 09:34 683

(CTTĐTBP) - Ngày 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Chỉ thị nêu rõ, để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay… để người dân có cơ hội việc làm phù hợp nhu cầu, năng lực bản thân, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trì hoặc phối hợp rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Thủ tướng giao Bộ Công an tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138/CP tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phối hợp các cơ quan, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại gây ra, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn trong phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kịp thời tham mưu, đề ra các giải pháp khắc phục. Chỉ định đơn vị đầu mối phối hợp tiếp nhận và xử lý các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; tiếp tục đẩy mạnh quá trình tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị hiện đại; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về trò chơi điện tử trên mạng, quản lý chặt chẽ việc thẩm định kịch bản các trò chơi điện tử trên mạng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng trò chơi điện tử trên mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu lợi bất chính. Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, không gian mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh… quảng cáo trái phép có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ngăn chặn, gỡ bỏ các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý chặt chẽ thuê bao Internet, thuê bao di động (3G, 4G, 5G), đảm bảo các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, kiểm tra, triển khai các giải pháp xác thực, tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi các thuê bao vi phạm, loại bỏ SIM rác để phòng ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp viễn thông, Internet, mạng xã hội phối hợp chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chỉ đạo các doanh nghiệp có giải pháp, biện pháp lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra (bao gồm cả dịch vụ Internet 3G, 4G, 5G); đảm bảo có thể tra cứu được để phục vụ xác minh, điều tra theo đúng quy định của pháp luật và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng theo yêu cầu. Thời gian lưu trữ thông tin tối thiểu 12 tháng.

Chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính để tán phát tài liệu tuyên truyền, mời tham gia đánh bạc khi phát hiện nguy cơ hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, tăng cường quản lý, kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ thông tin di động, không để các đối tượng lợi dụng cho các hoạt động thanh toán đánh bạc trực tuyến. Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các bộ, ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời; tăng cường rà soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ để có biện pháp xử lý và cung cấp thông tin cho Bộ Công an phục vụ công tác đấu tranh, xử lý; chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua bán, mở hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan đánh giá những bất cập, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi của việc mở rộng diện đối tượng được phép tham gia một số loại hình cá cược hợp pháp và các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn. Phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề hoặc phân phối vé xổ số không đúng phương thức. Hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xổ số phù hợp với tình hình thị trường trong giai đoạn hiện nay. 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước liên quan phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân khu vực biên giới, trên biển trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép nhằm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chỉ đạo lực lượng tác chiến không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan ngăn chặn, gỡ bỏ các trang web, đường dẫn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; tăng cường quản lý, kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông, không để các đối tượng lợi dụng cho các hoạt động thanh toán trực tuyến. Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền các quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, lễ hội. Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, nhất là trên không gian mạng để cá cược. Tăng cường quản lý các trò chơi, hoạt động tại lễ hội có tính chất cá cược thắng thua bằng tiền, hiện vật, các trò chơi có tính chất cờ bạc. 

Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kịp thời phát hiện hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức: Sàn giao dịch ngoại hối, Sàn giao dịch/đầu tư tài chính, tiền điện tử, tài sản ảo, huy động vốn; phối hợp Bộ Công an tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động huy động vốn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng bằng tiền, hiện vật. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Thông tin rộng rãi, kịp thời trong nhân dân về đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; xã phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn.

Chỉ đạo việc cấp, đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thanh tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn, kinh doanh có dấu hiệu đánh bạc để phối hợp lực lượng Công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Công an địa phương mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho Công an địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,728
  • Hôm nay92,116
  • Tháng hiện tại580,075
  • Tổng lượt truy cập285,978,176
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây