Lịch Làm việc tuần thứ 47-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 47-2023

Số kí hiệu 47
Ngày ban hành 19/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
          SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 

                                               LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 47 năm 2023 (từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 20/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự lễ kỷ niệm nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023).
Địa điểm: Trường Chuyên Quang Trung (theo thư mời của Trường Chuyên Quang Trung).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự lễ khai giảng năm học 2023-2024, kỷ niệm 41 năm ngày " nhà giáo Việt Nam" (20/11/1982- 20/11/2023).
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước (theo thư mời của Trường Cao Đẳng Bình Phước).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự hội nghị về một số công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Tây Nguyên (đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo cùng dự; theo thư mời 2127/GM-TGCP ngày 17/11/2023 của Ban Tôn giáo Chính phủ).
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh Gia Lai (đ/c Lợi phục vụ xe).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ Sở.
THỨ BA – Ngày 21/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Lễ khai trương Trung tâm thương mại Chơn Thành Plaza.
Địa điểm: Quốc lộ 14, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại UBND huyện Lộc Ninh (thành viên Đoàn Kiểm tra 1109 cùng đi).
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra đề án 06/CP và mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 72/TB-TCT ngày 31/10/2023 của Tổ Công tác kiểm tra Đề án 06).
Địa điểm: Sở Tư pháp.
CHIỀU 1)  16 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa diểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh để thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X (theo thư mời số 48/GM-HĐND-PC ngày 13/11/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp B - Trụ sở HĐND tỉnh (phòng CCVC&TCBM và phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung).
3) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp Ban pháp chế HĐND tỉnh để thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X (theo thư mời số 63/GM-HĐND-PC ngày 15/11/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp C – Trụ sở HĐND tỉnh (phòng CCVC&TCBM và phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung).
THỨ TƯ - Ngày 22/11
SÁNG 1)  08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 42/2023; nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (i) Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024; (ii) Xin ý kiến những nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở : Làm việc tại trụ Sở.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp để thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (theo thư mời số 51/GM-HĐND-VHXH ngày 17/11/2023 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự).
3) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng Đại lễ Hạ nguyên và lễ Khai đạo Cao Đài; thành phần tham gia theo Thông báo số 256/TB-BTG ngày 07/11/2023 của Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 42/2023; nội dung: (1) BCS đảng UBND tỉnh: (i) Xin ý kiến nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (tiếp); (ii) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ Sở.
THỨ NĂM - Ngày 23/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ Sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia lớp chuyên đề quản lý nhà nước về văn hóa (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra đề án 06/CP và mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 72/TB-TCT ngày 31/10/2023 của Tổ Công tác kiểm tra Đề án 06).
Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa  Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng Đại lễ Hạ nguyên và lễ Khai đạo Cao Đài; thành phần tham gia theo Thông báo số 256/TB-BTG ngày 07/11/2023 của Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
`CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ Sở.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia lớp chuyên đề quản lý nhà nước về thể thao (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
THỨ SÁU - Ngày 24/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2023; nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.
- BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (i) Xin ý kiến những nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; (ii) Kết quả học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về mô hình Trung tâm hành chính tỉnh và Phương án quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở giảng bài tại Hội nghị tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật (theo Công văn số 2056/STP-PC ngày 14/11/2023 của Sở Tư pháp).
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia lớp chuyên đề quản lý nhà nước về tôn giáo (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua tuổi cao – gương sáng; Cụm thi đua số VIII năm 2023 (theo thư mời 150/TM-HNCT ngày 09/11/2023 của Hội Người cao tuổi tỉnh).

Địa điểm: Nhà khách tỉnh, đường Lê Duẩn.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự tham quan diễn tập phòng thủ dân dự huyện Bù Gia Mập năm 2023.

Địa điểm: Tiểu khu 28, thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập (đ/c Lợi phục vụ xe).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY - Ngày 25/11
SÁNG  
CHIỀU 1) 19 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự lễ khai mạc giải và đêm nhạc chào mừng giải “Bình Phước Marathon – Trường tươi Group lần thứ I năm 2023” (theo thư mời của Ban Tổ chức).
Địa điểm: Trung tâm hành chính thị xã Phước Long.
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập750
  • Hôm nay216,110
  • Tháng hiện tại13,295,085
  • Tổng lượt truy cập361,962,196
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây