Lịch Làm việc tuần thứ 37-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 37-2023

Số kí hiệu 37
Ngày ban hành 10/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 
                                           LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 37 năm 2023 (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 11/9
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP Sở tham gia đoàn kiểm tại UBND thị xã Chơn Thành (cả ngày, tập trung tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lúc 6 giờ 30 để xuất phát).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở làm việc  làm việc với lãnh đạo Phòng XDCQ - CTTN - CCHC & VTLT về nội dung địa giới hành chính, cải cách hành chính.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Thành viên Ban Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2023 dự họp Ban Tổ chức Hội thi tại Ban Dân vận Tỉnh ủy (theo Thư mời của Ban Dân vận Tỉnh ủy).
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA – Ngày 12/9
SÁNG 108 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc với đồng chí Trưởng ban Ban Tôn giáo về nội dung  quản lý nhà nước về công tác tôn giáo.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (Lớp thứ hai).
Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 12/9 – 22/9, ghế ngồi số 19).
4) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo – PTP CCVC&TCBM dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
5) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP Sở tham gia đoàn kiểm tại UBND huyện Bù Gia Mập (cả ngày).
Phương tiện: đi chung xe với Đoàn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp thống nhất nội dung tham mưu theo Thông báo kết luận số 263/TB-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh về các quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ thêm kinh phí tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn chưa có thẻ BHYT và một số nhóm đối tượng khác (phòng XDCQ chuẩn bị tài liệu liên quan).
Địa điểm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
THỨ TƯ - Ngày 13/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở làm việc với Trưởng phòng Phòng CCVC & TCBM về các nội dung tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Hành chính công, quản lý công, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (cả ngày).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 chủ trì công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội (thành viên Đoàn Kiểm tra 1109 cùng đi).
Địa điểm: Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội.
4) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP Sở tham gia đoàn kiểm tra tại UBND thị xã Phước Long (cả ngày).
Phương tiện: đi chung xe với Đoàn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở:
- 15 giờ 00: Dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến Kết luận số 219/KL-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh (giao phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, chương trình).
- 17 giờ 00: Dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến Kết luận số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023 của Thanh tra Chính phủ (giao phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, chương trình).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 14/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự trực tuyến Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với Doanh nghiệp Nhà nước về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở:  Họp trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi về dự kiến nhân sự điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi lợi đối với nguồn nhân sự nơi khác (đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng phòng CCVC&TCBM cùng dự và chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi (Hoãn).

2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Hành chính công, quản lý công, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (cả ngày).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở, tổ trưởng ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT, tổ phó làm việc với Tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về các chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Theo Quyết định số 488/QĐ-SNV ngày 22/8/2023 của Sở Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08 giờ 00:
Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP Sở tham gia đoàn kiểm tra tại Sở Y tế .
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tại Hội đồng nhân dân tỉnh.
Địa điểm: tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP Sở tham gia đoàn kiểm tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
THỨ SÁU – Ngày 15/9
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Chánh Văn phòng Sở cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở: dự họp Hội đồng thẩm định tài liệu Lớp bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống quản lý hành chính nhà nước cấp xã năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp 1- Trường chính trị tỉnh.
3) 06 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Tôn giáo đi thăm các tổ chức tôn giáo theo Kế hoạch số 09/KH-SNV 31/01/2023.
Địa điểm: Thị xã Chơn Thành.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó giám đốc Sở chủ trì ngày pháp luật tháng 9 năm 2023 (giao đồng chí Loan - PCVP Sở chuẩn bị nội dung và chương trình).
Thành phần: Toàn thể CCVC Sở Nội vụ.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
 
THỨ BẢY – Ngày 16/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự công bố quyết định đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị và nghe báo cáo kết quả tự kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM.

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập339
  • Hôm nay116,142
  • Tháng hiện tại14,376,152
  • Tổng lượt truy cập313,662,796
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây