Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2273/SYT-NV 26/06/2022 Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection
2 2272/SYT-NV 26/06/2022 Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh
3 2197/SYT-NV 22/06/2022 Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection
4 2106/SYT-NV 19/06/2022 Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB
5 2074/SYT-NV 15/06/2022 Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo
6 2072/SYT-NV 15/06/2022 Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT
7 2046/SYT-NV 15/06/2022 Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT
8 2045/SYT-NV 15/06/2022 Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco
9 2016/SYT-NV 12/06/2022 Thực hiện công tác tuyên truyền
10 KH SỐ 39 07/06/2022 KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC
11 KH SÔ 36 07/06/2022 KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM
12 KH42 07/06/2022 KH DÂN CHỦ CƠ SỞ
13 KH 41 07/06/2022 KH 41 CCHC NĂM
14 KH 40 07/06/2022 KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL
15 KH 40 07/06/2022 KH 40 BIÊN CHẾ CC
16 KH 39 07/06/2022 KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC
17 KH 39 07/06/2022 KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC
18 KH 37 07/06/2022 KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC
19 KH 36 07/06/2022 KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
20 KH 30 07/06/2022 KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
21 KH 15 07/06/2022 KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
22 KH 13 07/06/2022 KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
23 KH 10 07/06/2022 KH 10 PHỔ BIẾN GDPL
24 KH 02 07/06/2022 KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC
25 KH 01 07/06/2022 KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP
26 Quyết Định 19/04/2022 Quyết định thành lập Đoàn tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2022) lần thứ IX, năm 2022 tại tỉnh Gia Lai
27 Quyết Định 27/03/2022 Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2020
28 Quyết Định 24/03/2022 Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2021
29 Quyết Định 24/03/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Ban Dân tộc
30 Quyết Định 17/03/2022 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc
31 Quyết Định 23/02/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác của đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc năm 2022
32 Quyết Định 17/02/2022 Quyết định phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai, thu nhập năm 2021
33 Quyết Định 19/01/2022 Quyết định ban hành danh mục hồ sơ công việc thuộc Ban Dân tộc năm 2022
34 Quyết Định 19/01/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thăm, chúc Tết nguyên đán Nhâm dần, năm 2022
35 Quyết Định 06/01/2022 Quyết định uyết định công nhận điển hình tiên tiến cơ sở thuộc Ban Dân tộc năm 2021
36 Quyết Định 03/01/2022 Quyết định về việc Khen thưởng tổng kết công tác dân tộc năm 2021 tại Ban Dân tộc
37 Quyết Định 19/01/2022 Thành lập Đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần, năm 2022
38 kế hoạch 25/05/2022 Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
39 kế hoạch 22/05/2022 Tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022
40 kế hoạch 19/05/2022 Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống
của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Hội chợ trái cây và hàng nông sản
tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022
41 kế hoạch 12/05/2022 Triển khai, thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền năm 2022
42 kế hoạch 11/05/2022 Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2022
43 kế hoạch 05/05/2022 Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022
44 kế hoạch 18/04/2022 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
45 kế hoạch 30/03/2022 Tổ chức tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đến
thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022 tại tỉnh Bình Phước
46 kế hoạch 24/03/2022 Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022
47 kế hoạch 24/03/2022 Thực hiện Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính” tại cơ quan Ban Dân tộc
48 kế hoạch 22/03/2022 Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2022
49 kế hoạch 17/03/2022 Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022 tại Ban Dân tộc
50 kế hoạch 23/02/2022 Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022
Văn bản mới ban hành

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/05/2022

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập689
  • Hôm nay148,079
  • Tháng hiện tại5,000,344
  • Tổng lượt truy cập115,101,221
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây