Xúc tiến đầu tư English

Districts and Town

Binh Long Town

Binh Long Town

 •   20/03/2020 10:31:06 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0
Address: Le Quy Don Street,Hung Chien Ward, Binh Long Town, Binh Phuoc Province
Tel: (+84 )02713 3666320
Email: vanphongubndthixabinhlong@gmail.com
Website: www.binhlong.binhphuoc.gov.vn
Phuoc Long Town

Phuoc Long Town

 •   20/03/2020 10:16:52 AM
 •   Đã xem: 858
 •   Phản hồi: 0
Address: Quarter 5, Long Phuoc Ward, Phuoc Long Town, Binh Phuoc Province
Tel: (+84 ) 02713778 343
Fax: (+84 ) 02713778750
Email: phuoclong@binhphuoc.gov.vn
Website:phuoclong.binhphuoc.gov.vn
Dong Phu District

Dong Phu District

 •   20/03/2020 10:02:27 AM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0
Address: Tan Phu Commune, Dong Phu District, Binh Phuoc Province
Tel: (+84 ) 02713 832007
Fax: (+84 ) 02713 832085
Website: dongphu.binhphuoc.gov.vn
Bu Gia Map District

Bu Gia Map District

 •   20/03/2020 09:51:07 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Address: Phu Nghia, Bu Gia Map District, Binh Phuoc Province
Tel: (+84) 0271 3 727677
Email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn
Website: www.bugiamap.binhphuoc.gov.vn
Bu Dang District

Bu Dang District

 •   20/03/2020 09:14:52 AM
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0
Address: Highway 14, Duc Phong Commune, Bu Dang District, Binh Phuoc Province
Tel: (+84) 3975222
Email: ubndbudang@binhphuoc.gov.vn
Website: www.binhphuoc.gov.vn
Loc Ninh District

Loc Ninh District

 •   16/03/2020 03:41:59 PM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Address: Loc Ninh Commune, Loc Ninh District, Binh Phuoc Province
Tel: (+84) 02713 568920
Email: ubndhln@binhphuoc.gov.vn
Website: locninh.binhphuoc.gov.vn
Bu Dop District

Bu Dop District

 •   16/03/2020 03:32:38 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
Address: Le Hong Phong Street, Thanh Xuan Hamlet, Thanh Binh Commune, Bu Dop District, Binh Phuoc Phovince
Tel: (+84) 02713 3563.572
Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Website: www.budop.binhphuoc.gov.vn
Chon Thanh Distrist

Chon Thanh Distrist

 •   16/03/2020 03:08:14 PM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0
Address: Trung Loi Hamlet, Chan Thanh Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province
Tel: (+84) 0271 3660099
Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
Website: chonthanh.binhphuoc.gov.vn
Hon Quan District

Hon Quan District

 •   16/03/2020 10:49:25 AM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0
Address:  Hamlet 1, Tan Khai Commune, Hon Quan District, Binh Phuoc Province
Tel: (+84) 02713.632.555
Email: vpubndhuyenhonquan@gmail.com
Website: www.honquan.binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây