Khen thưởng - Xử phạt

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

 •   25/03/2020 03:06:04 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 8

 •   25/03/2020 03:04:08 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 8

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các Cụm, Khối thi đua và các tập thể, cá nhân thuộc huyện Bù Gia Mập

 •   25/03/2020 03:02:15 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các Cụm, Khối thi đua và các tập thể, cá nhân thuộc huyện Bù Gia Mập

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp

 •   25/03/2020 02:58:18 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các Cụm, Khối thi đua và các tập thể, cá nhân thuộc huyện Lộc Ninh

 •   25/03/2020 02:52:14 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các Cụm, Khối thi đua và các tập thể, cá nhân thuộc huyện Lộc Ninh

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các Cụm, Khối thi đua và các tập thể, cá nhân thuộc huyện Bù Đăng

 •   25/03/2020 02:48:15 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các Cụm, Khối thi đua và các tập thể, cá nhân thuộc huyện Bù Đăng

Tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 718L

 •   25/03/2020 02:45:53 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc Tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 718L

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

 •   25/03/2020 02:43:22 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho cá nhân thuộc sở GD&ĐT

 •   25/03/2020 02:39:28 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho cá nhân thuộc sở GD&ĐT

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 6

 •   25/03/2020 02:37:26 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 6

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 3

 •   25/03/2020 02:34:37 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 3

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 5

 •   25/03/2020 02:32:42 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 5

Khen thưởng tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 •   10/03/2020 09:49:25 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 6/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 và chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước năm 2019

 •   10/03/2020 09:47:29 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 4/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc Khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước năm 2019

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho cá nhân thuộc UBMTTQVN tỉnh

 •   10/03/2020 09:44:42 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 4/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho cá nhân thuộc UBMTTQVN tỉnh

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể, cá nhân thuộc sở TT&TT

 •   10/03/2020 09:42:54 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 4/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể, cá nhân thuộc sở TT&TT

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc thị xã Bình Long

 •   10/03/2020 09:38:49 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 3/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc thị xã Bình Long

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy

 •   10/03/2020 09:36:24 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 2/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy

Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 •   10/03/2020 09:33:28 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 2/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây