Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề Y - Dược đợt 01 năm 2017

Thứ sáu - 12/01/2018 08:29 361 0
 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC ĐỢT 01/2017
   
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ Văn bằng chuyên môn Phạm vi hoạt động chuyên môn
  HÀNH NGHỀ Y          
1 Nguyễn Văn Sơ 20/4/1979 285278662 Phú Đức, Bình Long, Bình Phước Bác sỹ Y học cổ truyền Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
2 Trần Đình Trọng 26/10/1984 285079501 Minh Đức, Hớn Quản, Bình Phước Bác sỹ Y học cổ truyền Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
3 Trần Quốc Cường 05/03/1982 285088858 Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước Bác sỹ Y học cổ truyền Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
4 Cao Văn Đương 03/02/1989 163040834 Xã Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước Bác sỹ y học dự phòng chuyên khoa định hướng Nội Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa
5 Đỗ Tuấn Cường 21/11/1982 285058837 TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước Bác sỹ đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
6 Trương Tấn Tặng 20/5/1982 285629859 Đường 10, Bù Đăng, Bình Phước Bác sỹ đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
7 Trịnh Mạnh Hùng 24/9/1988 285230110 TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước Bác sỹ đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
8 Trần Việt Anh 05/01/1984 285060901 TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước Bác sỹ đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
9 Dương Thị Hồng Thắm 02/04/1981 285277423 Thanh Bình, Hớn Quản, Bình Phước Bác sỹ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
10 Phạm Văn Mạnh 21/9/1984 285481107 Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước Bác sỹ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
11 Lã Thị Thu 12/09/1984 285022889 An Lộc, Bình Long, Bình Phước Bác sỹ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
12 Nguyễn Tiến Dũng 14/9/1983 285034906 Phú Thịnh, Bình Long, Bình Phước Bác sỹ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
13 Phạm Văn Thắng 10/01/1977 241185274 Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
14 Ngô Quang Dưỡng 13/12/1985 285403782 Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
15 Phạm Ngọc An 19/11/1984 285090657 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
16 Trần Văn Thụ 15/2/1977 285659308 Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
17 Đỗ Thanh Định 03/05/1985 285129664 Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
18 Phạm Thị Vân 17/5/1986 285053980 Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
19 Phạm Quý Bình 16/12/1982 230615730 Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
20 Nguyễn Văn Việt 27/10/1986 285509464 xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
21 Trần Duy Nhất 19/5/1979 285198503 Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
22 Đào Văn Tráng 04/10/1982 285707116 Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
23 Hoàng Ngọc Sáng 24/8/1975 285455967 Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
24 Phạm Phương Nam 13/11/1984 285043374 Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước Bác sĩ y đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
25 Đặng Hữu Công 10/10/1986 230622083 Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
26 Phạm Thị Diễm Mi 07/07/1993 230851084 Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
27 Trần Quốc Tỉnh 25/5/1993 285224685 Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước Y sỹ Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
28 Trần Văn Thoại 09/02/1988 285160071 Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
29 Đặng Võ Trần Hồ 16/10/1993 281058923 TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
30 Hồ Văn Tuấn 15/7/1991 173738820 TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
31 Nguyễn Duy Nam 10/10/1990 173053113 Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
32 Biện Thị Hoài Thơ 25/12/1994 241466211 Trường Xuân, Đăk Song, Đăk Nông Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
33 Phạm Thị Hồng Hạnh 17/10/1992 250897132 Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
34 Đỗ Thành Long 19/02/1994 285424251 Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
35 Lê Anh Khoa 15/01/1994 285370662 Thanh Phú, Bình Long, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
36 Nguyễn Thị Thơm 20/06/1991 285197345 Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
37 Hoàng Hữu Cường 05/11/1991 173164725 Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
38 Nguyễn Thị Hào 12/07/1992 285315600 An Lộc, Bình Long, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
39 Bùi Thị Thanh Vân 06/11/1994 285430312 Phước Minh, Bù Gia Mập, Bình Phước Điều dưỡng cao đẳng  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
40 Võ Thị Phượng 27/02/1988 285110762 Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước Cử nhân điều dưỡng  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
41 Quan Văn Phát 08/01/1992 070922007 Xã Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước Điều dưỡng trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
42 Lê Thị Tuyết Nhung 11/02/1991 285247340 Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước Điều dưỡng trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
43 Trần Thị Thu Thùy 02/01/1992 205654627 Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước Điều dưỡng trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
44 Điểu Thành 25/9/1979 285024983 Đăk Nhau, Bù Đăng, Bình Phước Điều dưỡng trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
45 Đỗ Nguyễn Bá Tùng 03/06/1989 285233751 An Lộc, Bình Long, Bình Phước Điều dưỡng trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
46 Lê Thị Thúy Ngoan 03/08/1985 285052308 An Lộc, Bình Long, Bình Phước Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
47 Hoàng Thị Thùy Nhung 20/8/1990 285313280 Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Hộ sinh trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
48 Dư Thị Hoa 05/12/1993 285273855 Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước Cử nhân xét nghiệm y học Chuyên khoa xét nghiệm
49 Bùi Xuân Tuấn 16/10/1995 272490463 Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai. Kỹ thuật xét nghiệm trung cấp Kỹ thuật viên xét nghiệm
50 Võ Thị Hảo 18/9/1993 285527636 Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước Kỹ thuật viên xét nghiệm Ký sinh trùng-Côn trùng trung cấp Kỹ thuật viên xét nghiệm
51 Phan Thị Thanh Hằng 15/11/1993 285297770 Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước Kỹ thuật viên xét nghiệm Ký sinh trùng-Côn trùng trung cấp Kỹ thuật viên xét nghiệm
52 Nguyễn Thị Hương 01/07/1991 191731240 Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Kỹ thuật viên xét nghiệm Ký sinh trùng-Côn trùng trung cấp Kỹ thuật viên xét nghiệm
53 Nguyễn Thị Duyên 20/3/1993 285411862 Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học Thực hiện các kỹ thuật hình ảnh y học
54 Nguyễn Tấn Ngọc 24/4/1993 285330094 Phước Tín, Phước Long, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
55 Hà Thọ Thành 02/04/1993 174243935 Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa Cao đẳng xét nghiệm y học Kỹ thuật viên xét nghiệm
56 Nguyễn Thị Kim Tri 18/7/1993 212759456 Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước Điều dưỡng trung học  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
57 Nguyễn Hiến 10/12/1993 285452896 Phước Bình, Phước Long, Bình Phước Y sỹ đa khoa, chứng chỉ Y sỹ chuyên khoa xét nghiệm Kỹ thuật viên xét nghiệm
58 Trần Tuấn Tú 08/10/1993 285311281 Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
59 Đỗ Viết Vũ 09/12/1993 174890345 Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
60 Bùi Thị Thúy 05/05/1991 241194031 Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước Điều dưỡng trung cấp  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
61 Đỗ Thị Hiền 28/7/1984 285191385 TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước Điều dưỡng cao đẳng  Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
62 Trần Văn Chiến 07/03/1993 285424330 Đưức Phong, Bù Đăng, Bình Phước Y sỹ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
  HÀNH NGHỀ DƯỢC          
1 Lê Văn Trường 1972 285217753 Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước Dược sĩ trung học Quầy thuốc
2 Châu Thị Hồng Vui 1989 285227225 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước Dược sĩ trung học Quầy thuốc

Tải Quyết định tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây