KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

 •   16/07/2018 09:16:34 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1398/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
Thời gian: 07 giờ, ngày 22/7/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Chùa Thanh Sơn, thôn Sơn Lâp, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

 •   22/06/2018 09:38:25 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1260/SYT-NVY về việc Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập

 •   30/05/2018 07:32:59 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1057/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập.
Thời gian: ngày 01/6/2018 (thứ sáu)
địa điểm: xã Phú Nghĩa hyện Bù Gia Mập, Bình Phước
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

 •   28/05/2018 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1026/SYT-NVY về Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
Thời gian: 9 giờ, ngày 26/5/2018
Địa điểm: Văn phòng ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

 •   22/05/2018 09:34:28 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/5/2018, Sở Y tế có ban hành Công văn số 978/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Thời gian: 08 giờ, ngày 19/5/2018 (Thừ bảy)
Địa điểm: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù đăng

 •   16/05/2018 07:54:48 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 933/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Thời gian: 20/5/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Chùa Liên Trì, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

 •   14/05/2018 02:51:22 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 949/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập
Thời gian: 01 ngày, 20/5/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: TTYT huyện Bù Gia Mập.
CCHN

Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

 •   04/05/2018 09:33:54 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/5/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 859/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập
KCB NHAN DAO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

 •   24/04/2018 09:11:55 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/4/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 811/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
CCHN

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

 •   17/04/2018 09:54:09 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 715/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Thời gian: 01 ngày, 22/4/2018
Địa điểm: xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đoàn kết huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đoàn kết huyện Bù Đăng

 •   09/04/2018 08:32:08 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 671/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đoàn kết huyện Bù Đăng
Thời gian: 01 ngày, ngày 29/4/2018
Địa điểm: Xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

 •   29/03/2018 03:24:20 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2018 Sở Y tế có ban hành Công văn số 594/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú.
Thời gian: 2 ngày, từ 13 - 14/4/2018.
Địa điểm: Trạm Y tế xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
CCHN

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 •   21/02/2018 08:12:12 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2017 Sở Y tế ban hành Công văn số 317/SYT-NVY về việc Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.Thời gian: 08h, ngày 25/02/2018Địa điểm: Trường Tiểu học Lộc Tấn B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập

 •   05/02/2018 02:55:08 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 251/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Gia Mập.
Theo đó, thời gian và địa điểm tổ chức khám như sau:
Thời gian:02 ngày, từ 13 giờ đến 11 giờ các ngày 03 - 04/02/2018
Địa điểm: Trạm Y tế xã Đắk Ơ và Trạm Y tế xã Bù Gia Mập.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập

 •   30/01/2018 08:24:41 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/01/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 224/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập
Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ, ngày 01/02/2018 (thứ năm)
Địa điểm: xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập
khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

 •   30/01/2018 08:20:40 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 236/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp
Thời gian: 01 ngày 06/02/2018 (thứ ba)
Địa điểm: UBND xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp
KCB NHAN DAO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh

 •   18/01/2018 09:43:58 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 147/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh
Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ 30 phút, ngày 21/01/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh
KCB NHAN DAO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại thị xã Đồng Xoài

 •   18/01/2018 09:38:09 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/01/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 134/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại thị xã Đồng Xoài
Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 27/01/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: Phường Tân Đồng
KCB NHAN DAO

khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Hớn Quản

 •   09/01/2018 10:04:36 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/01/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 24/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Hớn Quản
Thời gian: 01 ngày, ngày 27/01/2018
Địa điểm: Khu làm việc các Hội huyện Hớn Quản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây