KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Lợi huyện Hớn Quản

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Lợi huyện Hớn Quản

 •   14/11/2018 03:03:50 PM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2285/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân Lợi huyện Hớn Quản
Thời gian: Ngày 08/12/2018
Địa điểm: xã Tân Lợi huyện Hớn Quản
Khám chữa, bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

Khám chữa, bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

 •   03/11/2018 11:24:53 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 2184/SYT-NVY về việc khám chữa, bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh
Thời gian: ngày 04/11/2018
Địa điểm: UBND xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh

 •   26/10/2018 10:14:19 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăng Hà huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăng Hà huyện Bù Đăng

 •   28/09/2018 02:07:56 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn ố 1879/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đăng Hà huyện Bù Đăng
Thời gian: 7 giờ 30, ngày 30/9/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: xã Đăng Hà huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh

 •   28/09/2018 02:06:02 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2018, Sở Y Tế ban hành Công văn số 1880/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh.
Thời gian: 8 giờ, ngày 30/9/2018 (chủ nhật)
Địa điểm: UBND xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh.
Khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp

Khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp

 •   19/09/2018 08:22:48 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1842/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp
Thời gian: 08 giờ, ngày 22/9/2018
Địa điểm: UBND xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp
Khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã lộc hòa huyện Lộc Ninh

Khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã lộc hòa huyện Lộc Ninh

 •   19/09/2018 08:20:09 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1841/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã lộc hòa huyện Lộc NinhThời gian: ngày 22/9/2018Địa điểm: Xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh
khám chữa bệnh nhân đạo tại xã tân lợi huyện Hớn Quản

khám chữa bệnh nhân đạo tại xã tân lợi huyện Hớn Quản

 •   14/09/2018 09:06:10 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1818/SYT-NVY v/v Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Hớn Quản
Thời gian: ngày 15/9/2018
Địa điểm: UBND xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Đốp

Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Đốp

 •   14/09/2018 09:02:19 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1811/SYT-NVY v/v Khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bù Đốp
Thời gian: 8h, ngày 22/9/2018
Địa điểm: UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã Phú Sơn huyện Bù Đăng

khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã Phú Sơn huyện Bù Đăng

 •   07/09/2018 09:46:06 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/9/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1767/SYT-NVY về việc khám chữa bệnh nhân đạo tạ xã Phú Sơn huyện Bù Đăng
Thời gian: Ngày 22/9/2018
Địa điểm: xã Phú Sơn huyện Bù Đăng
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân thành thị xã Đồng Xoài

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân thành thị xã Đồng Xoài

 •   04/09/2018 01:44:35 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/9/2008, Sở Y tế ban hành Công văn số 1749/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Tân thành thị xã Đồng Xoài
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản

 •   28/08/2018 08:55:56 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Thiện huyện Bù Đốp

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Thiện huyện Bù Đốp

 •   14/08/2018 02:19:06 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú

 •   13/08/2018 07:52:23 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Tân huyện Phú Riềng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Tân huyện Phú Riềng

 •   02/08/2018 08:06:50 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1505/SYT-NVY v/v Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Phước Tân huyện Phú Riềng.
Thời gian: ngày 11/8/2018 (thứ bảy)
Địa điểm: xã Phước Tân huyện Phú Riềng.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại phường Phước Bình thị xã Phước Long

Khám chữa bệnh nhân đạo tại phường Phước Bình thị xã Phước Long

 •   24/07/2018 09:57:07 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1436/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại phường Phước Bình thị xã Phước Long.
Thời gian: ngày 20/7/2018
Địa điểm: phường Phước Bình thị xã Phước Long.
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập

 •   17/07/2018 09:39:42 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1419/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
Thời gian: ngày 22/7/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

 •   17/07/2018 09:37:42 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2018, Sở Y tế ban hành Công văn số 1398/SYT-NVY về việc Khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
Thời gian: 07 giờ, ngày 22/7/2018 (Chủ nhật)
Địa điểm: Chùa Thanh Sơn, thông Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây