Hoạt động giáo dục và Bổ trợ TP

CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNPHƯỚC THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNPHƯỚC THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

 •   05/02/2020 08:27:46 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Như chúng ta đã biết nhiệm vụ "đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, được bổ sung vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (tiêu chí 18.5) theo Quyết định 1600 và Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ.
BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

 •   31/12/2019 06:02:30 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, ngày 26, 27/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký Quyết định số 2816/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
BÌNH PHƯỚC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI  HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH

BÌNH PHƯỚC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI  HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH

 •   21/11/2019 02:15:42 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2019

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2019

 •   08/11/2019 08:34:07 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2209/BTP- PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”;
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

 •   08/11/2019 08:31:32 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (viết tắt là Đề án).
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

 •   08/11/2019 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ và theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Bình Phước ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019

Bình Phước ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019

 •   08/11/2019 08:23:10 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019;
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 •   08/11/2019 08:20:37 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước ban hành Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bình Phước ban hành Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   05/08/2019 09:35:41 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 28/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.....

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây