Giới thiệu chung phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản

Thứ tư - 03/10/2018 09:34 43 0
1. Số điện thoại của phòng: 06513.888509.
2. Email: xaydungvanbantpbp@yahoo.com.vn.
I. Cơ cấu tổ chức: 
 Phòng Xây dựng & kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.
1. Ngô Quốc Huy - Trưởng phòng
Quê quán: Thái Bình. Năm sinh: 1972Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ LuậtLLCT: Cao cấpVào Đảng: 20/4/2000Địa chỉ mail: ngoquochuy.stp@binhphuoc.gov.vn
 
        
2. Bà Phạm Thị Mai Ân - Chuyên viên.    Năm sinh: 1983. Quê quán: Nam Định    SĐTĐ:  0982.781.675    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.    Trình độ LLCT: Sơ cấp  Email: phamthimaian.stp@binhphuoc.gov.vn  
3. Trần Thị Lý - Chuyên viênQuê quán: Hà Tĩnh.
Năm sinh: 1987
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.Số điện thoại: 0918.275.738
 
1. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.2. Chuyên viênChịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.Giúp việc cho Lãnh đạo phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.4. Biên chế của Phòng Xây dựng & kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là biên chế hành chính nhà nước, số lượng do Giám đốc Sở quyết định trên tổng số biên chế sự nghiệp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. II. Chức năngPhòng Xây dựng & kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; quản lý nhà nước về công tác Pháp chế; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.III. Nhiệm vụ1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật2. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật4. Công tác Pháp chế5. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
IV. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên.  * Trưởng phòng - Ông Ngô Quốc HuyPhụ trách chung, là người chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ:1. Hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật;2. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội Đồng liên ngành do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập có các đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia, bao gồm:a) Tổ chỉ đạo thu nợ, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước;b) Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh;c) Hội đồng thẩm định Bảng giá đất. d)Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở giao. 
* Chuyên viên - Phạm Thị Mai ÂnTrực tiếp xử lý tham mưu Lãnh đạo Phòng các công việc sau:1. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng văn bản QPPL- Giúp Lãnh đạo Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh:+ Lập và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trình Thường trực HĐND quyết định danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.+ Lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.- Giúp lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định QPPL, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. - Báo cáo tình hình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh.2. Trong công tác xây dựng văn bản QPPL:a) Phối hợp với Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng các dự thảo văn bản QPPL trong lĩnh vực tư pháp.b) Góp ý, Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành theo quy định pháp luật.c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.3. Trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPLa) Là đầu mối giúp HĐND, UBND tỉnh tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.b) Tổ chức kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành  ban hành.c) Hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.d) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo chuyên đề.đ) Nhập danh mục văn bản QPPL cấp huyện.4. Theo dõi văn bản đi, đến.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.* Chuyên viên - Phạm Thị Mai ÂnTrực tiếp xử lý tham mưu Lãnh đạo Phòng các công việc sau:2. Trong công tác xây dựng văn bản QPPL:a) Phối hợp với Văn phòng, Thanh tra Sở xây dựng các dự thảo văn bản QPPL trong lĩnh vực tư pháp.b) Góp ý, Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành theo quy định pháp luật.c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản QPPL.d) Giúp Lãnh đạo Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.2. Trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPLa) Là đầu mối giúp HĐND, UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.b) Tổ chức kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện: Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bình Long ban hành.c) Hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.d) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật. Xây dựng Báo cáo kiểm tra, rà soát, kiến nghị xử lý theo quy địnhđ) Nhập danh mục văn bản QPPL cấp tỉnh.3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.

Tác giả bài viết: P.XD&KTVB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây