Tài nguyên đất

Các địa phương bổ sung đất bãi bồi ven sông, ven biển vào quy hoạch sử dụng đất

Các địa phương bổ sung đất bãi bồi ven sông, ven biển vào quy hoạch sử dụng đất

 •   28/08/2018 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 1097
 •   Phản hồi: 0
Theo Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ vừa được Bộ TN&MT ban hành, các quy định về thời hạn thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển và trách nhiệm tổ chức việc rà soát để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển... được làm rõ.
Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính

Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính

 •   28/08/2018 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội.
Phát huy nguồn lực đất đai theo hướng bền vữn

Phát huy nguồn lực đất đai theo hướng bền vữn

 •   28/08/2018 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Trao đổi về Luật Đất đai 2013, Thạc sỹ Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế (Tổng cục Quản lý Đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, Luật đã có nhiều nội dung đổi mới, đã quan tâm hơn đến việc mở rộng các quyền của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai công khai, minh bạch.
Phát huy nguồn lực đất đai theo hướng bền vững

Phát huy nguồn lực đất đai theo hướng bền vững

 •   27/08/2018 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Trao đổi về Luật Đất đai 2013, Thạc sỹ Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế (Tổng cục Quản lý Đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, Luật đã có nhiều nội dung đổi mới, đã quan tâm hơn đến việc mở rộng các quyền của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai công khai, minh bạch.
Để đất bồi “nở hoa”

Để đất bồi “nở hoa”

 •   27/08/2018 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Nếu như trong Luật đất đai 2003 quy định đất bãi bồi ven sông ven biển chỉ sử dụng vào mục đích nông nghiệp, thì Luật đất đai 2013 đã mở rộng mục đích sử dụng đất bãi bồi là cả nông nghiệp và phi nông nghiệp. Những điểm mới này đã tạo hướng mở cho các địa phương trong công tác quản lý, giao đất, cho thuê đất bãi bồi ven sông ven biển, góp phần quan trọng giảm thiểu những tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến loại đất này.
Cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà dự án - nhìn từ điển hình Hà Nội

Cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà dự án - nhìn từ điển hình Hà Nội

 •   27/08/2018 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Được Bộ TN&MT chọn là một trong 4 tỉnh, thành thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, chỉ trong một thời gian ngắn đưa vào hoạt động, mô hình này đã giúp Hà Nội giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) cho các tổ chức và cá nhân mua nhà dự án trên địa bàn Thủ đô.
Xác định tiền thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp

Xác định tiền thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp

 •   27/08/2018 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
Phát triển nông nghiệp trên quỹ đất hợp lý

Phát triển nông nghiệp trên quỹ đất hợp lý

 •   27/08/2018 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, với một nước đang phát triển như Việt Nam, chính sách phát triển nông nghiệp trên quỹ đất được coi là then chốt trong xu thế phát triển của đất nước.
Luật Đất đai 2013 thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản

Luật Đất đai 2013 thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản

 •   27/08/2018 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Năm 2014 là năm ngành TN&MT triển khai thành công nhiều hoạt động. Trong đó, nổi bật là việc Luật Đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2014.
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   27/08/2018 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   27/08/2018 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Bình Dương: Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức hoạt động ngày 1/4 tới

Bình Dương: Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức hoạt động ngày 1/4 tới

 •   27/08/2018 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) các cấp. Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/2015.
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

 •   27/08/2018 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 850
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
Thuận chủ trương cho Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động

Thuận chủ trương cho Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động

 •   27/08/2018 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thuận chủ trương cho Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động
DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   27/08/2018 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
DỰ THẢO - QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước

 •   27/08/2018 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Bình Phước vừa ra Quyết định số 2890/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã hiện có và chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc có liên quan từ Qũy Phát triển đất tỉnh và một số nhiệm vụ về quản lý đất công do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
Xây dựng Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013

Xây dựng Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013

 •   27/08/2018 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên minh Đất đai – LANDA đã tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý cho nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013. Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 chuyên gia từ các tổ chức và đại diện các ban giám sát tham dự.
Sắp ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Sắp ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật đất đai

 •   27/08/2018 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Theo TS. Đào Trung Chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cuối năm 2015, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Thông tư quy định chi tiết về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư quy định chi tiết về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

 •   27/08/2018 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2016.

Các tin khác

Icon panel Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay4,095
 • Tháng hiện tại1,049,821
 • Tổng lượt truy cập54,193,001
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây