Hotline Sở Ngoại vụ

Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Thứ năm - 06/12/2018 14:15 308 0
Tên thủ tục: Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý tỉnh Bình Phước
Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ

rình tự thực hiện

Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức quản lý (CBCCVCQL) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.

Bước 2:

- Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa đúng qui định, Bộ phận TN&TKQ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.

Bước 3: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ gửi chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ và lệ phí đến Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 4: Trong vòng 06 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ nhận kết quả từ Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh gửi qua đường bưu điện.

Bước 5: CBCCVCQL đến Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ để nhận kết quả theo thời gian ghi trên biên nhận.

Cách thực hiệnHồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ.Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao (HCNG) và hộ chiếu công vụ (HCCV):

1. Tờ khai theo Mẫu 01/2016/XNC. Tờ khai phải có xác nhận, đóng dấu của cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự, dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào 1/4 ảnh;

2. 03 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền màu trắng, áo sẫm màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp chưa quá 01 năm, mặc thường phục (trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai, 02 ảnh đính kèm);

3. Bản sao chứng minh nhân dân;

4. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử đi nước ngoài (bản chính, chữ ký mực tươi). Trong đó:

- Nêu rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch công chức, viên chức của người được cử đi nước ngoài, nước đến, thời gian ở nước ngoài, mục đích, nguồn kinh phí cho chuyến đi theo Mẫu 03/2016/XNC;

- Văn bản cử đi nước ngoài có từ hai trang trở lên phải đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản có hai trang trong một tờ thì trang đầu cần được đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai;

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan vào chỗ sửa đổi, bổ sung đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung từ hai nội dung trở lên thì phải ban hành văn bản mới.

5. HCNG/ HCCV đã được cấp (nếu có). Trường hợp mất HCNG/HCCV phải có công văn thông báo của cơ quan chủ quản của người được cấp hộ chiếu theo Mẫu 06/2016/XNC.

* Hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

1. HCNG, HCCV còn giá trị dưới 01 năm;

2. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử đi nước ngoài (bản chính, chữ ký mực tươi). Trong đó:

- Nêu rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch công chức, viên chức của người được cử đi nước ngoài, nước đến, thời gian ở nước ngoài, mục đích, nguồn kinh phí cho chuyến đi theo Mẫu 03/2016/XNC;

- Văn bản cử đi nước ngoài có từ hai trang trở lên phải đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản có hai trang trong một tờ thì trang đầu cần được đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai;

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan vào chỗ sửa đổi, bổ sung đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung từ hai nội dung trở lên thì phải ban hành văn bản mới.

* Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

1. Tờ khai theo Mẫu 02/2016XNC;

2. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị cần sửa đổi, bổ sung;

3. Bản chính và bản sao giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (bản chính được trả lại khi nhận kết quả);

4. 01 bản chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007  được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với hồ sơ cấp hộ chiếu.

* Hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực

1. Tờ khai theo Mẫu 01/2016/XNC (khai theo hướng dẫn tại mặt sau tờ khai);

2. Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh;

3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử đi nước ngoài (bản chính, chữ ký mực tươi). Trong đó:

- Nêu rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch công chức, viên chức của người được cử đi nước ngoài, nước đến, thời gian ở nước ngoài, mục đích, nguồn kinh phí cho chuyến đi theo Mẫu 03/2016/XNC;

- Văn bản cử đi nước ngoài có từ hai trang trở lên phải đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản có hai trang trong một tờ thì trang đầu cần được đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai;

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan vào chỗ sửa đổi, bổ sung đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung từ hai nội dung trở lên thì phải ban hành văn bản mới.

4. 01 bản sao thư mời (nếu có);

5. 01 bản khai thông tin cá nhân và thông tin chuyến đi bằng tiếng Anh theo yêu cầu của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Ngoại vụ Bình Phước: 01 ngày làm việc.

- Bưu điện: 03 ngày làm việc.

- Sở Ngoại vụ TP. HCM: 03 ngày làm việc.Đối tượng thực hiện

CBCCVCQL nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Tiền Giang đi công tác nước ngoài. Riêng viên chức quản lý quy định cụ thể như sau:

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công thuộc huyện ủy, thị ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiệnHộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ hoặc Công hàm đề nghị cấp thị thực.Lệ phí

1. Hộ chiếu cấp mới: 200.000 đ/quyển.

2. Hộ chiếu cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000 đ/quyển.

3. Gia hạn hộ chiếu: 100.000 đ/quyển.

4. Bổ sung, sửa đổi nội dung hộ chiếu: 50.000 đ/lần.

5. Cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh nước đến: 10.000đ/khách/nước.

6. Phí gửi hồ sơ qua bưu điện: 275.000 đ/ bưu gửi (đã bao gồm thuế VAT).

7. Lệ phí nộp cùng lúc với nộp hồ sơ và biên lai thu phí được trả khi nhận kết quả.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Mẫu 01/2016/XNC: Tờ khai đề nghị cấp HCNG, HCCV.

2. Mẫu 02/2016/XNC: Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung HCNG, HCCV.

3. Mẫu 06/2016/XNC: Công văn thông báo mất HCNG, HCCV.

4. Mẫu thông tin cá nhân (Information Sheet): Mẫu thông tin cá nhân và thông tin chuyến đi bằng tiếng Anh (theo yêu cầu của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Người đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải là cán bộ, công chức và đã vào biên chế nhà nước.

2. Người đề nghị cấp công hàm xin thị thực phải có HCNG/HCCV còn giá trị trên 6 tháng và có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

1.Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

3. Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

4.Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

5.Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

6. Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29/7/2010 giữa Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

Tên cơ quan thực hiệnSở Ngoại vụLĩnh vựcLãnh sựTập tin đính kèm

 Mau 01-2016-XNC

 Mau 02-2016-XNC

 Mau 06-2016-XNC

 Mau thong tin ca nhan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây