Thông báo

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 03 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 03 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   17/01/2019 10:53:11 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 02 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 2 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 2 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 •   08/01/2019 10:32:25 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 2 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 52 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 52 năm 2018

 •   25/12/2018 09:15:21 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 51 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 51 năm 2018

 •   25/12/2018 09:14:01 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 50 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 50 năm 2018

 •   25/12/2018 09:09:24 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 49 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 49 năm 2018

 •   25/12/2018 08:56:46 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chính thức đi vào hoạt động theo cơ cấu tổ chức, bộ máy mới kể từ ngày 03/12/2018

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chính thức đi vào hoạt động theo cơ cấu tổ chức, bộ máy mới kể từ ngày 03/12/2018

 •   27/11/2018 09:45:52 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1132-QĐ/TU ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. Qua thời gian sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chính thức đi vào hoạt động theo cơ cấu tổ chức, bộ máy mới kể từ ngày 03/12/2018.
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 48 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 48 năm 2018

 •   26/11/2018 02:52:25 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 47 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 47 năm 2018

 •   26/11/2018 02:50:23 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
 Lịch làm việc Tuần lễ thứ 46 năm 2018

 Lịch làm việc Tuần lễ thứ 46 năm 2018

 •   26/11/2018 02:47:19 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 45 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 45 năm 2018

 •   26/11/2018 02:45:40 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 44 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 44 năm 2018

 •   31/10/2018 09:51:18 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 43 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 43 năm 2018

 •   31/10/2018 09:49:20 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 42 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 42 năm 2018

 •   17/10/2018 02:31:05 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần lễ thứ 41 năm 2018

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 41 năm 2018

 •   10/10/2018 09:09:26 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây