Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân tiếp cận tốt hơn với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thứ tư - 23/05/2018 09:56 125 0
Sáng ngày 17/5/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ với Thủ trưởng các đơn vị về công tác Lao động – Người có công và Xã hội. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Lê Quân và Thủ trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ – TBXH.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân tiếp cận tốt hơn với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
          Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trong 5 tháng đầu năm 2018, công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP đã được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Các nhiệm vụ Bộ được giao đều đã được triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ. Một số kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2018 như: Bộ LĐ-TBXH đã có nhiều nỗ lực, chủ động tham mưu trình các cấp có thẩm quyền để báo cáo Hội nghị Trung ương 7 khóa XII thảo luận, cho ý kiến và thông qua Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” với các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với nhiều nội dung mới, có tính cải cách đột phá, khả thi cao nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài; về công tác cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, cắt giảm, cắt bỏ, đơn giản hóa tối thiểu 50,77% thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc. Bộ LĐ-TBXH là một trong 04 Bộ đã có phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh theo đnáh giá của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH đã dành nhiều thời gian đi địa phương, cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành cũng như lắng nghe kiến nghị của địa phương; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về lao động – người có công và xã hội tại địa phương qua đó kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh hoặc tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định…

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội trong 5 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết công tác lao động, người có công và xã hội ở các địa phương cũng đã có nhiều chuyển biến và mang tính lan tỏa. Nhiều đơn vị cấp tỉnh đã có những hoạt động quyết liệt và có nhiều đổi mới trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội. Bộ trưởng cũng đặt ra yêu cầu công tác thời gian tới các đơn vị không chỉ đảm bảo tiến độ mà chất lượng công tác cũng cần ngày càng nâng cao. Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới còn rất nhiều vấn đề được dư luận quan tâm vậy các đơn vị cần chủ động nắm bắt và phản ứng nhanh với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội…            Sau những nỗ lực rất lớn, gần như hầu hết những chủ trương lớn về cải cách tiền lương khối doanh nghiệp do Bộ LĐ-TBXH tham góp vào Đề án “Cải cách tiền lương”  được Trung ương chấp nhận với nhiều cải cách đột phá. Đề án “Cải cách Bảo hiểm xã hội” cũng có nhiều đột phá như bảo hiểm xã hội đa tầng, thời gian đóng, mức đóng, tuổi nghỉ hưu,… Tất cả những đề xuất được đúc kết từ quá trình nghiên cứu rất kỹ 40 báo cáo quốc gia và quốc tế, cùng nhiều Hội thảo, Hội nghị của ngành với tinh thần khẩn trương cao độ. Việc Trung ương thông qua 3 Đề án, trong đó có 2 Đề án do Bộ LĐ-TBXH tham gia mang lại dư âm rất lớn trong xã hội và được toàn thể xã hội quan tâm.
          Về công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ một cách đồng bộ, toàn diện tạo sự chuyển biến trong toàn ngành và của từng đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP. Với những khâu đột phá, những lĩnh vực trọng tâm thì những đơn vị được phân công lĩnh vực này cần chủ động xây dựng công việc cụ thể, thiết thực hơn trong từng tháng, từng quý, báo cáo với đồng chí Thứ trưởng phụ trách khối, phụ trách lĩnh vực. Các đồng chí Thứ trưởng có thể giao ban với các đơn vị liên quan để tạo sự đồng bộ giữa các đơn vị thực thi.
          Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Quan hệ lao động tiền lương và Vụ Bảo hiểm xã hội chủ trì chuẩn bị chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 7, kèm lộ trình cụ thể Ví dụ như  đến năm 2021, cần bao nhiêu Nghị định,... Trong thể chế cần tập trung vào Luật Lao động khi những vấn đề căn cơ nhất đã được xác định rõ trong định hướng của Trung ương, do đó pháp luật lao động cần bám vào tư tưởng, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, với một lộ trình cụ thể thích hợp. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Pháp lệnh về Người có công là vấn đề được xã hội quan tâm, liên quan tới hàng chục triệu người, do đó các đơn vị cần phải quan tâm, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
          Về công tác Cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng nhấn mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân tiếp cận tốt hơn, ngành Lao động –Thương binh và Xã hội sẽ hoạt động tốt hơn. Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế và Văn phòng cùng các đơn vị liên quan thiết lập ngay thủ tục để cắt bỏ, hoặc đơn giản các thủ tục hành chính. Đây là vấn đề cần phải thực hiện ngay và khẩn trương.
 

          Công tác thực hiện các Tháng An toàn lao động, Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, các Vụ cần tham mưu chú trọng chuẩn bị các hoạt động gắn liền với  các tháng.
          Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương nắm bắt tình hình chung của cả nước để tham mưu, đề xuất mô hình các đơn vị liên quan đến khối dịch vụ sự nghiệp công theo nguyên tắc tất cả các đơn vị cần chủ động đánh giá tình hình và tham mưu phương án sắp xếp cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Bao gồm các đơn vị chăm sóc người có công, các đơn vị bảo trợ, các trung tâm chăm sóc người khuyết tật, người tâm thần, trung tâm cai nghiện ma túy, các trường nghề thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp khẩn trương trình lên Bộ trưởng một văn bản để gửi Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh về định hướng sắp xếp như thế nào cho phù hợp tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Về công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ, Bộ trưởng đã giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp trình Ban Cán sự và Bộ trưởng kế hoạch thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 6.
          Về cải cách hành chính và công nghệ thông tin, ngành đã có nhiều cố gắng, song đây mới chỉ là bước đầu, Bộ trưởng yêu cầu cần tập trung vào những điểm chúng ta còn yếu như chỉ đạo, dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm thủ tục… để đảm bảo cải cách hành chính mang tính thiết thực. Bộ trưởng giao cho Thứ trưởng Lê Quân – Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Công nghệ thông tin chỉ đạo cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng đơn vị.
Về thi tuyển công chức, Bộ trưởng cho biết kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 6, cuối tháng 7 sẽ công bố kết quả, với 345 thí sinh dự tuyển. Bộ trưởng rất quan tâm và đã nghe trực tiếp Hội đồng thi báo cáo và đã phân công rất cụ thể. Bộ trưởng yêu cầu đây phải là một kỳ thi nghiêm túc công khai, minh bạch, không có tiêu cực với tinh thần kỳ thi để tuyển chọn người tài.
          Cuối cùng, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước khẩn trương trình đề án cụ thể triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng nhằm chấn chỉnh công tác đưa người đi lao động nước ngoài, bao gồm cả công tác đưa điều dưỡng viên đi lao động tại Nhật Bản. Bộ trưởng đề nghị đơn vị thực hiện công tác này thật thận trọng, tổ chức thí điểm và lựa chọn những đơn vị đào tạo bài bản, chọn lựa những ứng viên phù hợp đảm bảo yêu cầu của phía Nhật Bản.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây