Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn


Quy định về bổ nhiệm, biệt phái, miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức tỉnh Bình Phước

(CTTĐTBP) - Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức (CCVC) được quy định tại Điều 9 của Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh).
bo nhiem ccvc
 Quyết định 57/2016/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC  trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.
 
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với CCVC giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với CCVC giữ chức vụ Hiệu trưởng trường trung cấp, Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Tham mưu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển chức vụ Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông chuyên, Trường dân tộc nội trú tỉnh.

Người đứng đầu cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với các chức vụ còn lại gồm: Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sau khi có ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ; Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; Hiệu trưởng các trường Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường Dân tộc nội trú tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương.

Người đứng đầu cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ đối với các chức vụ cấp Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cấp sở.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cấp sở.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với CCVC giữ các chức vụ: Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ hoặc Thường trực Huyện ủy, Thị ủy theo phân cấp của Huyện ủy, Thị ủy.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị.

Thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Quyền trưởng (Quyền Giám đốc...) được thực hiện như các quy định về thẩm quyền bổ nhiệm chức danh người đứng đầu đơn vị nêu tại điều này./.

Tác giả bài viết: Thế Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây