Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn


100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ trong giải quyết công việc

(CTTĐTBP) - Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ cơ quan nhà nước tỉnh năm 2018 hướng đến là: 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh kết nối vào trục liên thông quản lý văn bản của tỉnh để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ của tỉnh trong công việc; 80% các cơ quan, đơn vị được tích hợp chữ ký số.
Ung dung CNTT
Trong năm 2018 phấn đấu 80% các cơ quan, đơn vị được tích hợp chữ ký số.
 
Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đề ra mục tiêu: 100% bộ phận một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến tại cấp huyện kết nối lên cấp tỉnh, 50% cấp xã kết nối lên cấp huyện. Đến hết tháng 12/2018, thực hiện 100% trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) tại thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành và các xã, phường, thị trấn trực thuộc. Thường xuyên cập nhật thông tin và rà soát nội dung trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, cung cấp thông tin phục vụ tốt cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Các tổ chức, doanh nghiệp và công dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 qua mạng.

Về nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 để thực hiện qua mạng. Cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã có các kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về CNTT, kỹ năng đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Cán bộ, công chức hiểu biết kiến thức về “Chính quyền điện tử”, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, đầu tư phần cứng, hoàn thiện hệ thống trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa điện tử các cấp, tạo nền tảng phát triển “Chính quyền điện tử” đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Bổ sung, nâng cấp hạ tầng về CNTT để đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được trang bị máy tính nối mạng phục vụ công việc. 100% cơ quan Đảng, nhà nước triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng trong ứng dụng các phần mềm dùng chung. 100% cuộc họp trực tuyến giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được tổ chức. Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh công cộng và kiểm soát trật tự an toàn giao thông, quản lý trật tự xã hội nhằm giảm thiểu vi phạm giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Các mục tiêu đề ra trong kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2018 nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển “Chính quyền điện tử”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Qua đó, góp phần nâng vị trí của Việt Nam về “Chính phủ điện tử” theo xếp hạng của Liên hợp quốc; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tăng cường ứng đụng CNTT kết hợp chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước…

Tác giả bài viết: Thanh Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây