Lịch làm việc của UBND tỉnh tuần lễ 44/2017

Lịch làm việc của UBND tỉnh tuần lễ 44/2017

Số kí hiệu 44/2017
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/11/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch làm việc UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

 
THỨ BẢY (ngày 28/10)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp (giai đoạn 2015-2017) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giao thông vận tải, Công Thương, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh; chuyên viên theo dõi về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Phước, Phước Long, Sông Bé; LĐVP, Phòng: KT, TH.
Thời gian: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 29/10)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Campuchia theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh (đến hết ngày 31/10/2017).
Cùng đi: PCVP Lê Đức Long.
THỨ HAI (ngày 30/10)
SÁNG:
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 68 tại Hà Nội (đến hết ngày 24/11/2017).
3. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa dự lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh cán bộ, chiến sĩ chiến đấu hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Đăk Nông.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Khu di tích lịch sử đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, thôn cây Xoài, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì, họp Hội đồng thẩm định giá đất làm cơ sở bồi thường dự án: Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Đồng Xoài II.
Mời dự: Các ông/bà Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, gồm: Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành - PCT Cục Thuế; Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá QLCS, Sở Tài chính; Nguyễn Công Thuận - Phó CCT CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Phạm Quang Vinh - PTP.Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính; Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT; Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: - 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 31/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
Mời dự: Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng điều phối nông thôn mới; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh; Đảng ủy, UBND, Ban QL đề án NTM xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) dự Lễ đặt đá xây dựng Chùa Thanh Hùng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Chùa Thanh Hùng, ấp Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Công ty lưới điện cao thế Miền Nam.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 01/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), UBND thị xã Bình Long. VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến; Phòng: KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (Hội Chữ thập đỏ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên BCĐ vận động hiến máu tình nguyện gồm các ông/bà: Nguyễn Tấn Hưng – CT Hội Chữ thập đỏ, Nguyễn Đồng Thông – GĐ Sở Y tế, Mạc Đình Huấn – Phó BT Tỉnh đoàn, Nguyễn Thành Long – PGĐ Đài PT&TH, Nguyễn Quốc Bình – CHT BCH Quân sự tỉnh, Trần Văn Mi – GĐ Sở Tài chính, Hồ Hải Thạch – PGĐ Sở Giáo dục & Đào tạo, Nguyễn Văn Tư – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lã Thị Thu Hương – PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đoàn Văn Rồi – PCT Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Thị Hương Giang – PCT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Chí Lương – PGĐ Bệnh đa khoa tỉnh, Nguyễn Thị Thuận – PCT Hội Chữ thập đỏ, Nguyễn Văn Ngôn – PTP Hậu cần Công an tỉnh, Nguyễn Văn Lâm – PCN hậu cần – BCH Bộ đội Biên phòng, Cao Thị Nguyệt Nga – PTP Khoa giáo Văn xã VPUBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban CSSK – Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh Bà Rá.
Cùng đi: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT, KGVX.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý III/2017
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 02/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Họp xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đầu tư Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Km 49 + 537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 72 + 861 (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghiệp vụ cao su) tỉnh Bình Phước (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo khái quát dự án và các vấn đề cần lãm rõ theo Công văn số 1674/VPUBND-KT ngày 13/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần BOT Bàu Trư – Đồng Xoài, Công ty tư vấn lập dự án (giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé mời); VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
- 9 giờ 00: Họp xem xét giá khởi điểm để bán đấu giá khu đất thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất phối hợp với Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Thành phần tham dự: Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất; VPUB: LĐVP, Phòng: KT, TH.
- 10 giờ 00: Làm việc với UBND thị xã Bình Long về kiến nghị liên quan đến sử dụng nguồn thu từ nhà máy xi măng (UBND thị xã chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Thị ủy Bình Long (giao UBND thị xã Bình Long mời), UBND thị xã và Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Long; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ dự Lễ khai mạc và bế mạc Hội thao Khối thi đua số 4 lần thứ VI năm 2017.
Thời gian và địa điểm: 7 giờ 00 tại Trung tâm TDTT tỉnh (nhà thi đấu đa năng).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế đợt I/2018 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 10/10/2015 của UBND tỉnh, gồm: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng phòng CCVC- Sở Nội vụ; VPUB: Phòng NC.
- 14 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài, thành lập Thành phố Đồng Xoài và thành lập thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản.
Mời dự: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 gồm các ông/bà: Huỳnh Quang Tiên – UVBTVTU, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Nguyễn Thành Chương – GĐ Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Dũng – GĐ Sở Xây dựng, Trần Văn Mi – GĐ Sở Tài chính, Lê Đăng Nhật – PGĐ Sở TN&MT, Phạm Thị Ánh Hoa – CVP UBND tỉnh, Lê Hoàng Lâm – Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, Lê Trường Sơn – CT UBND thị xã Đồng Xoài, Trịnh Minh Hoài – CT UBND huyện Hớn Quản, Lê Văn Sâm – Trưởng phòng Nội chính VPUBND tỉnh, Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ&CTTN - Sở Nội vụ.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (giao Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, CVP UBND tỉnh, Trưởng phòng TH - Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
Mời dự: Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (giao Cục thống kê mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 03/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
7 giờ 30: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên họp thứ 21 nội dung:
- Xin chủ trương Điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017; sử dụng 10% dự phòng nguồn ngân sách địa phương để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Kế hoạch đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo)
- Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam tại tỉnh Bình Phước (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Đề xuất, kiến nghị các ngành (Chánh văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch,  Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi kiểm tra tình hình thực hiện xây nông thôn mới tại xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Lao động - Thương bình & Xã hội, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập; Đảng ủy, UBND, Hội Nông dân và Ban QL đề án NTM xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Hội đồng thẩm định di sản văn hóa quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND tỉnh"

Các văn bản cùng người ký "Phạm Thị Ánh Hoa"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây