Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT LÂM NGHIỆP
2 CÔNG VĂN 12006/BTC-QLCS 05/12/2018 THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
3 QUYẾT ĐỊNH 1685/QĐ-LĐTBXH 05/12/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
4 NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP 05/12/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
5 CÔNG VĂN 4948/LĐTBXH-TCCB 05/12/2018 VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
6 THÔNG TƯ 36/2018/TT-BCT 05/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
7 THÔNG TƯ 01/2018/TT-VPCP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
8 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BTTTT 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH PHỔ CẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
9 NGHỊ QUYẾT 05/2018/NQ-HĐTP 30/11/2018 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 234 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ ĐIỀU 244 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
10 THÔNG TƯ 34/2018/TT-BYT 30/11/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 104/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
11 THÔNG TƯ 45/2018/TT-BCT 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 56/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
12 NGHỊ ĐỊNH 158/2018/NĐ-CP 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
13 QUYẾT ĐỊNH 1515/QĐ-TTG 23/11/2018 VỀ QUY CHẾ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CHUYỂN GIAO QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VỀ ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
14 THÔNG TƯ 96/2018/TT-BTC 23/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ TRÚ; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ; ƯU ĐÃI TÍN DỤNG VÀ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG NGƯỜI CAO TUỔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
15 QUYẾT ĐỊNH 45/2018/QĐ-TTG 23/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
16 THÔNG TƯ 162/2018/TT-BQP 23/11/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CẢNH VỆ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
17 NGHỊ QUYẾT 597/NQ-UBTVQH14 23/11/2018 VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2018 GIỮA CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
18 THÔNG TƯ 11/2018/TT-BTTTT 23/11/2018 VỀ CÔNG BỐ CHI TIẾT DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ SỐ HS DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
19 NGHỊ ĐỊNH 137/2018/NĐ-CP 23/11/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 123/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ
20 NGHỊ ĐỊNH 151/2018/NĐ-CP 23/11/2018 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
21 THÔNG TƯ 95/2018/TT-BTC 23/11/2018 BÃI BỎ MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
22 NGHỊ ĐỊNH 153/2018/NĐ-CP 23/11/2018 VỀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG
23 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 23/11/2018 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
24 NGHỊ ĐỊNH 127/2018/NĐ-CP 23/11/2018 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
25 THÔNG TƯ 30/2018/TT-BCT 23/11/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
26 THÔNG TƯ 93/2018/TT-BTC 07/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TẠM NHẬP KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, TIÊU HỦY, CHUYỂN NHƯỢNG XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
27 THÔNG TƯ 97/2018/TT-BTC 07/11/2018 HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
28 THÔNG TƯ 27/2018/TT-BYT 07/11/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
29 QUYẾT ĐỊNH 1436/QĐ-TTG 07/11/2018 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
30 THÔNG TƯ 23/2018/TT-BYT 07/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
31 NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP 07/11/2018 HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
32 NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP 07/11/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
33 THÔNG TƯ 22/2018/TT-NHNN 07/11/2018 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC, HỒ SƠ CHẤP THUẬN DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
34 NGHỊ ĐỊNH 117/2018/NĐ-CP 07/11/2018 VỀ GIỮ BÍ MẬT, CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
35 NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 07/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
36 CHỈ THỊ 05/CT-BTC 07/11/2018 VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
37 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BLĐTBXH 07/11/2018 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
38 THÔNG TƯ 33/2018/TT-BCT 26/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
39 21/2018/TT-BYT 26/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC CỔ TRUYỀN, DƯỢC LIỆU DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
40 NGHỊ ĐỊNH 116/2018/NĐ-CP 26/10/2018 VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
41 NGHỊ QUYẾT 580/2018/UBTVQH14 26/10/2018 VỀ THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
42 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BTP 26/10/2018 VỀ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
43 NGHỊ QUYẾT 571/NQ-UBTVQH14 26/10/2018 VỀ THÀNH LẬP TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; TÒA ÁN QUÂN SỰ KHU VỰC; BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG THẨM PHÁN CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ CÁC CẤP DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
44 HƯỚNG DẪN 321/HD-UBTVQH14 26/10/2018 VỀ TỔ CHỨC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
45 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BTTTT 24/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH PHỔ CẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
46 CÔNG VĂN 5914/TCHQ-TXNK 24/10/2018 XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TẠI THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
47 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BLĐTBXH 24/10/2018 QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
48 NGHỊ ĐỊNH 143/2018/NĐ-CP 24/10/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
49 THÔNG TƯ 92/2018/TT-BTC 24/10/2018 HƯỚNG DẪN NHẬP, XUẤT, MUA, BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
50 QUYẾT ĐỊNH 2799/QĐ-TCHQ 24/10/2018 VỀ QUY CHẾ KIỂM TRA CÔNG VỤ VÀ XỬ LÝ, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây