Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2286/SYT-NV 07/11/2019 Ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KBCB và thanh toán BHYT
2 2311/SYT-NV 07/11/2019 Triển khai Quyết định số 5203/QĐ - BYT
3 913/STP-GD&BTTP 24/10/2019 V/v dự họp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
4 931/STP-HCTP 31/10/2019 Quán triệt thực hiện Công văn số 543 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp
5 878/STP-GD&BTTP 15/10/2019 V/v báo cáo tình hình liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2912/UBND-NC
6 2286/SYT-NV 01/11/2019 Ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KBCB và thanh toán BHYT
7 2275/BC-SYT 31/10/2019 Báo cáo kiểm tra các đơn vị đã công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động
8 2262/SYT-NV 31/10/2019 Triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn
9 2260/SYT-NV 31/10/2019 Triển khai văn bản trả lời của BYT đối với BHXH Việt Nam.
10 2254/SYT-NV 31/10/2019 Sử dụng thuốc trúng thầu 2019-2020 theo chế độ BHYT
11 2170/SYT-NV 22/10/2019 Tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT những tháng cuối năm 2019
12 2169/BC-SYT 22/10/2019 Xây dựng mạng lưới chuyên gia đánh giá kinh tế Dược Việt Nam
13 2181/SYT-NV 22/10/2019 Thực hiện chỉ thị số 12/CT-BYT
14 2176/SYT-NV 22/10/2019 Thay đổi SĐK thuốc trúng thầu
15 2171/SYT-NV 22/10/2019 Gửi dữ liệu XML theo đúng hướng dẫn của Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế
16 895/STP-GD&BTTP 16/10/2019 Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm của người yêu cầu công chứng
17 2141/SYT-NV 15/10/2019 Đánh giá tiêu chí 2429/QĐ – BYT online và kế hoạch ngoại kiểm 2020
18 2143/SYT-NV 15/10/2019 Khảo sát thực địa đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020
19 2154/SYT-NV 15/10/2019 Kiểm soát nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2019
20 2074/SYT-NV 07/10/2019 Triển khai Thông tư số 27/2019/TT-BYT
21 328/QĐ-SYT 04/10/2019 Ban hành Bảng điểm kiểm tra hoạt động Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh năm 2019
22 053/SYT-NV 04/10/2019 Xin điều chỉnh giảm giá trúng thầu
23 2049/SYT-NV 04/10/2019 Đánh giá định kỳ việc duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
24 2041/SYT-NV 04/10/2019 Đề nghị thẩm định về giá dịch vụ KBCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
25 2038/SYT-NV 04/10/2019 Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động
26 2027/SYT-NV 04/10/2019 Góp ý hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi KCB BHYT theo quy định của Nghị định 146/2019/NĐ-CP
27 2026/SYT-NV 04/10/2019 Gửi lam kiểm tra KST sốt rét
28 2025/SYT-NV 04/10/2019 Cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT năm 2019
29 2024/SYT-NV 04/10/2019 Chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin KBCB BHYT
30 2011/SYT-NV 04/10/2019 Triển khai Quyết định số 4413/QĐ - BYT
31 2010/SYT-NV 04/10/2019 Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2019
32 009/SYT-NV 04/10/2019 Tổng hợp số liệu KCB BHYT theo Điều 22 BHYT
33 THÔNG TƯ 08/2019/TT-BNV 13/08/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
34 THÔNG TƯ 03/2019/TT-BNV 13/08/2019 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
35 THÔNG TƯ 09/2019/TT-BLĐTBXH 13/08/2019 BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH
36 2558/BTTTT-CBĐTW 02/08/2019 Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến
37 QUYẾT ĐỊNH 678/QĐ-BTC 12/06/2019 VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
38 THÔNG TƯ 24/2019/TT-BTC 12/06/2019 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 04/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
39 THÔNG TƯ 22/2019/TT-BTC 12/06/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 12/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
40 NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP 12/06/2019 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
41 QUYẾT ĐỊNH 166/QĐ-BHXH 12/06/2019 VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH
42 NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP 12/06/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN
43 NGHỊ ĐỊNH 31/2019/NĐ-CP 12/06/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT TỐ CÁO
44 NGHỊ ĐỊNH 28/2019/NĐ-CP 12/06/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
45 CHỈ THỊ 10/CT-TTG 12/06/2019 VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
46 THÔNG TƯ 05/2019/TT-BKHĐT 12/06/2019 HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
47 BCCC2018 23/04/2019 Giao biên chế công chức năm 2018 - Sở GTVT
48 THÔNG TƯ 04/2019/TT-NHNN 18/04/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 24/2013/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ VÀ CAM KẾT NGOẠI BẢNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
49 CHỈ THỊ 09/CT-TTG 18/04/2019 VỀ GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THÁO GỠ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 6 THÁNG VÀ CẢ NĂM 2019 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
50 THÔNG TƯ 01/2019/TT-BGDĐT 18/04/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 06/2018/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN; TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây