Tìm kiếm văn bản

VỀ QUY CHẾ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CHUYỂN GIAO QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VỀ ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

VỀ QUY CHẾ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CHUYỂN GIAO QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VỀ ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Số kí hiệu QUYẾT ĐỊNH 1515/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/11/2018
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Trung ương mới
Cơ quan ban hành Văn bản TW
Người ký Khác

Nội dung

Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn NN về Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp.

Theo đó, việc thực hiện chuyển giao phải tuân thủ các quy định về chuyển giao tại Nghị định 131/2018/NĐ-CP và các quy định sau:

- Bàn giao hồ sơ nguyên trạng đối với từng doanh nghiệp chuyển giao, phần vốn nhà nước chuyển giao;

- Đảm bảo nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý doanh nghiệp trong quá trình chuyển tiếp theo quy định tại Điều 3 Nghị định 131;

- Đối với doanh nghiệp NN đang thực hiện cổ phần hóa thì nội dung chuyển giao phải bao gồm cả kết quả công việc cổ phần hóa;

- Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn nhà nước có trách nhiệm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong quá trình chuyển giao.

- Cơ quan chuyển giao có trách nhiệm xác định số tiền dư quỹ chung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện vốn NN, Kiểm soát viên do doanh nghiệp chi trả đến thời điểm ký Biên bản chuyển giao.

Quyết định 1515/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

                                                                      PV.TT THCB.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn bản TW"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây