Tìm kiếm văn bản

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Số kí hiệu NGHỊ QUYẾT 126/NQ-CP NĂM 2017
Ngày ban hành 29/11/2017
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản Trung ương mới
Cơ quan ban hành Văn bản TW
Người ký Khác

Nội dung


Nghị quyết 126/NQ-CP ban hành 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 sau đây:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ;

- Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường minh bạch trong thực thi công vụ;

- Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác PCTN;

- Tăng cường thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả giám định và thu hồi tài sản tham nhũng;

- Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội;

- Kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị PCTN;

- Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về PCTN phù hợp với pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2017.

                                                                                                                    PV.TT THCB.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Nghị quyết"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn bản TW"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây