Tìm kiếm văn bản

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Số kí hiệu QUY ĐỊNH 04-QĐI/TW
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản Trung ương mới
Cơ quan ban hành Văn bản TW
Người ký Khác

Nội dung

06 nguyên tắc tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Quy định 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

 

Theo đó, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy được tổ chức theo nguyên tắc sau:

- Bảo đảm tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy; không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan;

- Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; không nhất thiết tổ chức bộ máy ở các địa phương phải giống nhau;

- Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan;

- Đầu mối bên trong các cơ quan do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định;

- Tổng số cấp phó các cơ quan không quá 15 người; Thành ủy Hà Nội và TP. HCM không quá 18 người;

- Biên chế của các cơ quan do ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Quy định 04-QĐi/TW có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2018 và thay thế Quy định 219-QĐ/TW ngày 27/12/2013; Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013.

                                                                     PV.TT THCB.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn bản TW"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây