Tìm kiếm văn bản

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Số kí hiệu THÔNG TƯ 70/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 25/09/2018
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Văn bản Trung ương mới
Cơ quan ban hành Văn bản TW
Người ký Khác

Nội dung

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020.

Theo đó, mức chi NSNN để thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020 được thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành.

Ngoài ra, Thông  tư cũng hướng dẫn thêm một số mức chi như sau:

- Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018;

- Chi điều tra, khảo sát: Theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016;

- Chi công tác phí, hội nghị: Theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017;

- Chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu: Theo quy định tại Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Xem thêm tại Thông tư 70/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 22/9/2018.

                                                                    PV.TT THCB.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Văn bản TW"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây