Tìm kiếm văn bản
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Văn bản TW (512 văn bản)
893/QĐ-UBND 27/09/2019 Ban hành quy chế về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1617/QĐ-UBND 02/08/2019 Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban QLKKT trên địa bàn tỉnh
1618/QĐ-UBND 02/08/2019 Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TN&MT
1705/QĐ-UBND 16/08/2019 Công bố 14 thủ tục hành chính bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
THÔNG TƯ 08/2019/TT-BNV 13/08/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Ủy ban nhân dân tỉnh (24 văn bản)
1567/QĐ-UBND 29/07/2019 Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1569/QĐ-UBND 29/07/2019 Công bố thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải
1570/QĐ-UBND 29/07/2019 Công bố thủ tục hành chính của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh
189/KH-UBND 13/08/2019 Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1695/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định Hủy quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim Tín MDF chuyển đổi hình thức thuê đất
Sở Thông tin và Truyền thông (32 văn bản)
770/STTTT-TTBCXB 27/09/2019 Tuyên truyền Văn bản chỉ đạo của cấp trên.
713/STTTT-TTBCXB 12/09/2019 Văn bản đề nghị tuyên truyền
1607/BTTTT-TTCS 03/06/2019 Tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ
266/TTTT-BCXB 17/04/2019 Thực hiện công tác tuyên truyền
234/STTTT-BCXB 04/04/2019 Thực hiện công tác tuyên truyền
Công văn số 194/STTTT-TTBCXB 12/03/2019 Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
171/STTTT-TTBCXB 15/03/2019 Thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo.
Công văn số 39/STTTT-TTBCXB ngày 10/ 10/01/2019 Cung cấp số liệu đánh giá chất lượng Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã
05/STTTT-TTBCXB 04/01/2019 File kèm theo Công văn số 05/STTTT-TTBCXB ngày 04/01/2019
808/STTTT-TTBCXB 31/10/2018 Các văn bản đính kèm Công văn số 808/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.
781/STTTT-TTBCXB 19/10/2018 File đính kèm theo Công văn số 781/STTTT-TTBCXB ngày 19/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông
640/CNTT-STTTT 24/09/2018 Chấm điểm tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh Bình Phước năm 2018
664/STTTT-TTBCXB 13/09/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
633/STTTT-TTBCXB 13/09/2018 Kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách "Gạc ma-Vòng tròn bất tử
659/STTTT-TTBCXB 12/09/2018 Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thay đổi nội dung ghi trong đổi giấy phép xuất bản Bản tin
654/STTTT-BCVT 11/09/2018 Hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
646/STTTT-BCVT 10/09/2018 Khẩn trương khắc phục tồn tại chỉnh trang, bó cáp thông tin trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
630/STTTT-TTBCXB 05/09/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật báo chí năm 2016
612/STTTT-TTBCXB 04/09/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (154 văn bản)
25 24/06/2019 Lịch làm việc Tuần lễ thứ 25 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
694 02/05/2019 Phân công trực cơ quan trong dịp nghỉ lễ 30/4 & 01/5
573 08/04/2019 về việc phân công công chức trực cơ quan trong dịp Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2019
372/SLĐTBXH - VP 19/03/2019 372 về việc thỏa thuận nâng lương đợt 1-2019.pdf
155 01/02/2019 Thông báo lịch trực tết 2019 toàn thể CBCC
1971/TB-SLĐTBXH 25/12/2018 Thông báo về việc phân công công chức người lao động trực cơ quan trong dịp tết dương lịch năm 2019
1306/SLĐTBXH-NCC 17/09/2018 Về việc thực hiện nghị định số 72/2018/NĐ-CP và 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1251/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG Về việc hướng dẫn tổ chức tết trung thu năm 2018
1249/SLĐTBXH-VLATLĐ Về việc hỗ trợ tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động
1194/SLĐTBXH-BTXH Về việc lập danh sách hồ sơ xin cấp xe lăn cho người khuyết tật
Sở Y tế (903 văn bản)
2074/SYT-NV 07/10/2019 Triển khai Thông tư số 27/2019/TT-BYT
328/QĐ-SYT 04/10/2019 Ban hành Bảng điểm kiểm tra hoạt động Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh năm 2019
053/SYT-NV 04/10/2019 Xin điều chỉnh giảm giá trúng thầu
2049/SYT-NV 04/10/2019 Đánh giá định kỳ việc duy trì thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
2041/SYT-NV 04/10/2019 Đề nghị thẩm định về giá dịch vụ KBCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Cục Thống kê (5 văn bản)
239/QĐ-TCTK 23/03/2017 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thống kê
138/QĐ-TCTK 25/01/2017 Về ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê"
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê
886/QĐ-TCTK 30/12/2016 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kke
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Sở Xây dựng (5 văn bản)
1623/QĐ-BXD 26/12/2018 Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP
01/2018/TT-VPC 23/11/2018 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
1113/QĐ-BXD 08/08/2018 Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
110/NQ-CP 25/08/2018 NGHỊ QUYẾT 110/NQ-CP NĂM 2018 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Thanh tra tỉnh (3 văn bản)
47/2018/QĐ-UBND 28/11/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
55/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Nghị quyết quy định mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2049/QĐ-UBND 01/01/2018 Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Sở Giao thông vận tải (6 văn bản)
BCCC2018 23/04/2019 Giao biên chế công chức năm 2018 - Sở GTVT
KHSTT11 26/10/2018 Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 11 năm 2018
KHSTT9 Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 08 năm 2018
ANM1009 20/06/2018 Về việc tuyên truyền Luật Anh ninh mạng
BĐ_PL_BP-MT_TpHCM 05/06/2018 Công bố Biểu đồ và đơn vị đăng ký KT tuyến BX Phước Long - BX Miền Tây
Bộ GDĐT (1 văn bản)
Thông tư 07/2017/TT-BNV 10/10/2017 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Sở Nội vụ (13 văn bản)
Số 11/TB-HĐT 16/09/2019 Mời dự buổi bảo vệ Đề án thi tuyển chức danh Trưởng ban TĐKT
Số 10/TB-HĐTT 16/09/2019 Thông báo thay đổi thời gian bảo vệ đề án thi tuyển chức danh Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng
số 657/TT.HĐTĐKT 09/09/2019 Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt II/2019
08/TB-HĐT 27/08/2019 Thông báo kết quả môn thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng ban TĐKT
07/TB-HĐTT 19/08/2019 Thông báo thời gian, nội dung thi tuyển chức danh Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng phần thi viết
Sở Tài chính (1 văn bản)
DTQĐ 30/11/2018 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
Sở Giáo dục và Đào tạo (0 văn bản)
Sở Công thương (0 văn bản)
Sở Khoa học và Công nghệ (0 văn bản)
Sở Ngoại vụ (1 văn bản)
33/2007/PL-BTVQH11 24/09/2018 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.
Ban dân tộc (1 văn bản)
Quỹ phát triển đất (0 văn bản)
Liên minh Hợp tác xã (1 văn bản)
976/LMHTX-VP 05/09/2018 V/v triển khai Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
Ban quản lý khu kinh tế (0 văn bản)
Ban Tôn giáo (0 văn bản)
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (0 văn bản)
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (0 văn bản)
Sở Tài nguyên và Môi trường (92 văn bản)
404/PG-VPUBND 10/04/2017 Báo cáo số lượng các Đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việc trong các Đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2016
402/QĐ-UBND 23/02/2017 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Phú
375/QĐ-UBND 21/02/2017 Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Phước
347/QĐ-UBND 16/02/2017 Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Long Hưng, huyện Phú Riềng
326/QĐ-UBND 15/02/2017 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Sở Kế hoạch và Đầu tư (0 văn bản)
Sở NNPTNT (0 văn bản)
Khác (0 văn bản)
Sở Tư pháp (25 văn bản)
109/QĐ-STP 15/08/2019 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo
789/STP-GD&BTTP 23/09/2019 V/v chấm dứt hành vi vi phạm quy định của Luật Công chứng
773/STP-GD&BTTP 17/09/2019 Gửi các tổ chức hành nghề công chứng
769/GM-STP 17/09/2019 Giấy mời ông Danh Út - Trưởng VPCC Danh Út
614/KL-STP 30/07/2019 Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở tư pháp
Hải quan (1 văn bản)
6312/TCHQ-GSQL 20/03/2019 Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây