Tìm kiếm văn bản
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Văn bản TW (444 văn bản)
QUYẾT ĐỊNH 04/2019/QĐ-TTG 15/02/2019 VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTC 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN KINH PHÍ, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
THÔNG TƯ 26/2018/TT-BNNPTNT 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN, THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP 15/02/2019 VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Ủy ban nhân dân tỉnh (15 văn bản)
53/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Quy định về quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh
54/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Bãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực giao thông vận tải
QD1367/UBND 11/05/2018 Quyết định số 1367 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2017
350/UBND-KGVX 06/02/2018 Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2018
354/UBND-KGVX 06/02/2018 Về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng
Sở Thông tin và Truyền thông (25 văn bản)
Công văn số 39/STTTT-TTBCXB ngày 10/ 10/01/2019 Cung cấp số liệu đánh giá chất lượng Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã
05/STTTT-TTBCXB 04/01/2019 File kèm theo Công văn số 05/STTTT-TTBCXB ngày 04/01/2019
808/STTTT-TTBCXB 31/10/2018 Các văn bản đính kèm Công văn số 808/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.
781/STTTT-TTBCXB 19/10/2018 File đính kèm theo Công văn số 781/STTTT-TTBCXB ngày 19/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông
640/CNTT-STTTT 24/09/2018 Chấm điểm tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh Bình Phước năm 2018
664/STTTT-TTBCXB 13/09/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
633/STTTT-TTBCXB 13/09/2018 Kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách "Gạc ma-Vòng tròn bất tử
659/STTTT-TTBCXB 12/09/2018 Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thay đổi nội dung ghi trong đổi giấy phép xuất bản Bản tin
654/STTTT-BCVT 11/09/2018 Hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
646/STTTT-BCVT 10/09/2018 Khẩn trương khắc phục tồn tại chỉnh trang, bó cáp thông tin trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
630/STTTT-TTBCXB 05/09/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật báo chí năm 2016
612/STTTT-TTBCXB 04/09/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
588/STTTT-TTBCXB 27/08/2018 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
Ban cam kêt 30/07/2018 Bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2018
58/QĐ-STTTT 06/09/2018 Quyết định thành lập tổ thẩm định các dự án về công nghệ thông tin
632/KH-STTTT 06/09/2018 Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021
631/KH-STTTT 05/09/2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số tính minh bạch năm 2018
650/STTTT-VP 11/09/2018 Cập nhật thủ tục hành chính của ngành thông tin và truyền thông lên cổng dịch vụ công của tỉnh
655/STTTT-VP 12/09/2018 Đề nghị công khai thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (150 văn bản)
155 01/02/2019 Thông báo lịch trực tết 2019 toàn thể CBCC
1971/TB-SLĐTBXH 25/12/2018 Thông báo về việc phân công công chức người lao động trực cơ quan trong dịp tết dương lịch năm 2019
1306/SLĐTBXH-NCC 17/09/2018 Về việc thực hiện nghị định số 72/2018/NĐ-CP và 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1251/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG Về việc hướng dẫn tổ chức tết trung thu năm 2018
1249/SLĐTBXH-VLATLĐ Về việc hỗ trợ tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động
1194/SLĐTBXH-BTXH Về việc lập danh sách hồ sơ xin cấp xe lăn cho người khuyết tật
1189/SLĐTBXH-VLATLĐ 22/08/2018 Về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản
1150/SLĐTBXH-DN 22/08/2018 Về việc mời tham dự Hội nghị về đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách khác
1144/SLĐTBXH-BTXH 22/08/2018 Về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo
1137/SLĐTBXH-BTXH 22/08/2018 Về việc giải quyết chế độ hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi từ trần
Sở Y tế (750 văn bản)
218/SYT-NVY 18/02/2019 V/v cấp mã cơ sở KBCB đối với PKĐK Vạn Hạnh
217/SYT-NVY 18/02/2019 V/v Cấp mã cơ sở KBCB đối với PK và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước
216/SYT-NVY 18/02/2019 V/v Cấp mã cơ sở KBCB đối với PKĐK 123 Hùng Vương
215/SYT-NVY 18/02/2019 V/v cấp mã cơ sở KBCB đối với PKĐK Tâm An Phước
206/SYT-NVY 18/02/2019 V/v cấp mã cơ sở KBCB đối với PKĐK Tâm Đức
Cục Thống kê (5 văn bản)
239/QĐ-TCTK 23/03/2017 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thống kê
138/QĐ-TCTK 25/01/2017 Về ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê"
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê
886/QĐ-TCTK 30/12/2016 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kke
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Sở Xây dựng (5 văn bản)
1623/QĐ-BXD 26/12/2018 Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP
01/2018/TT-VPC 23/11/2018 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
1113/QĐ-BXD 08/08/2018 Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
110/NQ-CP 25/08/2018 NGHỊ QUYẾT 110/NQ-CP NĂM 2018 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Thanh tra tỉnh (3 văn bản)
47/2018/QĐ-UBND 28/11/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
55/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Nghị quyết quy định mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2049/QĐ-UBND 01/01/2018 Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Sở Giao thông vận tải (5 văn bản)
KHSTT11 26/10/2018 Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 11 năm 2018
KHSTT9 Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 08 năm 2018
ANM1009 20/06/2018 Về việc tuyên truyền Luật Anh ninh mạng
BĐ_PL_BP-MT_TpHCM 05/06/2018 Công bố Biểu đồ và đơn vị đăng ký KT tuyến BX Phước Long - BX Miền Tây
SGTVT_HĐVCTT 28/05/2018 Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô
Bộ GDĐT (1 văn bản)
Thông tư 07/2017/TT-BNV 10/10/2017 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Sở Nội vụ (0 văn bản)
Sở Tài chính (1 văn bản)
DTQĐ 30/11/2018 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
Sở Giáo dục và Đào tạo (0 văn bản)
Sở Công thương (0 văn bản)
Sở Khoa học và Công nghệ (0 văn bản)
Sở Ngoại vụ (1 văn bản)
33/2007/PL-BTVQH11 24/09/2018 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.
Ban dân tộc (1 văn bản)
Quỹ phát triển đất (0 văn bản)
Liên minh Hợp tác xã (1 văn bản)
976/LMHTX-VP 05/09/2018 V/v triển khai Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
Ban quản lý khu kinh tế (0 văn bản)
Ban Tôn giáo (0 văn bản)
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (0 văn bản)
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (0 văn bản)
Sở Tài nguyên và Môi trường (0 văn bản)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (0 văn bản)
Sở NNPTNT (0 văn bản)
Khác (0 văn bản)
Sở Tư pháp (7 văn bản)
02/QĐ-STP 05/01/2019 V/v công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước tỉnh đến ngày 30/12/2018
01/QĐ-STP 02/01/2019 Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng
190/QĐ-STP 03/12/2018 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp
150/QĐ-STP 24/09/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt Hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
101/QĐ-STP 14/08/2015 Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 14/8/2015, Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
Hải quan (0 văn bản)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây