Cập nhật Virus Covid - 19

Cập nhật lúc 9h00 ngày 03/7/2020:

- Thế giới: 10.829.944 người mắc, 519.418 người tử vong

- Việt Nam: 355 người mắc.

- Bình Phước: 0 người mắc.

Nguồn: www.suckhoedoisong.vn 

Thông báo

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm

 •   19/06/2020 08:16:53 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Áp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô NK

Áp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô NK

 •   15/06/2020 11:33:45 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Trong đó, có quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020.
Những quy định mới của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 1/7

Những quy định mới của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 1/7

 •   15/06/2020 11:11:56 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Luật Quản lý thuế số 38) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2020 với nhiều nội dung mới rất quan trọng như: Quyền của người nộp thuế được mở rộng; thời hạn quyết toán thuế kéo dài thêm 1 tháng; siết chặt quản lý thuế đối với giao dịch liên kết.
Cập nhập thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Cập nhập thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 •   29/05/2020 10:30:36 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 671/QĐ-BTC về việc việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó có 14 thủ tục hành chính mới, 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, cụ thể:
Đánh giá thu NSNN 5 tháng đầu năm và ước thực hiện các tháng cuối năm 2020

Đánh giá thu NSNN 5 tháng đầu năm và ước thực hiện các tháng cuối năm 2020

 •   28/05/2020 08:42:27 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Qua triển khai thực hiện nhiêm vụ thu NSNN 5 tháng đầu năm 2020 hoạt động xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa giảm cả về kim ngạch và tờ khai so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Thông bảo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 2)

Thông bảo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 2)

 •   25/05/2020 10:02:25 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý,
bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ
tục hành chính.
Đội kiểm soát Hải quan thông báo truy tìm chủ sở hữu hàng hóa như sau:
Thông báo về việc nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7

Thông báo về việc nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7

 •   20/05/2020 10:26:41 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7
Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

 •   18/05/2020 04:57:13 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các ngành chức năng làm việc tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
Thông báo về việc kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

Thông báo về việc kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

 •   12/05/2020 10:38:22 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo về việc không tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

Thông báo về việc không tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

 •   12/05/2020 10:35:08 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc không tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

 •   12/05/2020 10:17:06 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo về việc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tạm thời thay đổi địa điểm trụ sở làm việc

Thông báo về việc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tạm thời thay đổi địa điểm trụ sở làm việc

 •   06/04/2020 04:31:57 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tạm thời thay đổi địa điểm trụ sở làm việc trong thời gian chờ sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cũ.
Gửi chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan

Gửi chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan

 •   31/03/2020 03:11:40 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2056/TCHQ-GSQL về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
CẬP NHẬT DANH MỤC TTHC MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BẢI BỎ TẠI CHI CỤC HQCK LỘC THỊNH

CẬP NHẬT DANH MỤC TTHC MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BẢI BỎ TẠI CHI CỤC HQCK LỘC THỊNH

 •   31/03/2020 02:57:58 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định 2571/QĐ-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Tài chính về việc Quyết định công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP

 •   30/03/2020 08:38:14 AM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0
NGHỊ ĐỊNH VẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
cấp phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế

cấp phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế

 •   30/03/2020 08:25:42 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Áp dụng chế độ cấp phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
hành vi đầu cơ, buôn lậu khẩu trang y tế

hành vi đầu cơ, buôn lậu khẩu trang y tế

 •   30/03/2020 08:21:32 AM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Hình thức xử phạt đối với hành vi đầu cơ, buôn lậu khẩu trang y tế được quy định như thế nào?
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

 •   30/03/2020 08:14:27 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/3/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1944/TCHQ-CNTT về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Các tin khác

Icon panel Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay483
 • Tháng hiện tại264,911
 • Tổng lượt truy cập53,408,091
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây