Quy hoạch tổng thể

Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước

Phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước

 •   28/07/2014 08:45:21 AM
 •   Đã xem: 1652
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1426 phê duyệt đồ án xây dựng vùng tỉnh Bình Phước.
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020

 •   11/05/2013 10:50:19 AM
 •   Đã xem: 4318
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/3/2008 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Chơn Thành thời kỳ đến năm 2020 với các mục tiêu và những định hướng như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020.

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020.

 •   11/05/2013 10:48:35 AM
 •   Đã xem: 2538
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/02/2007 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các mục tiêu, định hướng như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

 •   11/05/2013 10:46:55 AM
 •   Đã xem: 2109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/10/2006 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các mục tiêu và những định hướng như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long

 •   11/05/2013 10:45:53 AM
 •   Đã xem: 1913
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/01/2008 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệtQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2020 với các mục tiêu và định hướng phát triển chủ yếu như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Phước Long giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020. (30-12-2010)

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Phước Long giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020. (30-12-2010)

 •   10/05/2013 03:31:17 PM
 •   Đã xem: 1147
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2006 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020 với các mục tiêu và những định hướng phát triển chủ yếu như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Bù Đốp giai đoạn 2001-2010. (30-12-2010)

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Bù Đốp giai đoạn 2001-2010. (30-12-2010)

 •   10/05/2013 03:29:43 PM
 •   Đã xem: 1240
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2005 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2010 với các mục tiêu và những định hướng phát triển chủ yếu như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Bù Đăng giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Bù Đăng giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020

 •   10/05/2013 03:22:20 PM
 •   Đã xem: 1693
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2006 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020 với các mục tiêu và những định hướng phát triển chủ yếu như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây