Quy hoạch tổng thể

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng

 •   09/07/2020 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Riềng.
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   08/07/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

 •   07/07/2020 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   07/07/2020 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Thành lập cụm công nghiệp Minh Hưng 2

Thành lập cụm công nghiệp Minh Hưng 2

 •   11/06/2020 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc Thành lập cụm công nghiệp Minh Hưng 2
Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

 •   11/06/2020 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025

 •   11/06/2020 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 4/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước

Phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước

 •   11/06/2020 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước.
Phê duyệt danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020

Phê duyệt danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020

 •   11/06/2020 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc Phê duyệt danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020.
Phê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 •   03/03/2020 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 1691
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng

Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng

 •   03/03/2020 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 1320
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TTHC và khu ĐTM thị xã PHước Long. Công trình: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường D1

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TTHC và khu ĐTM thị xã PHước Long. Công trình: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường D1

 •   15/01/2020 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 1119
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TTHC và khu ĐTM thị xã PHước Long. Công trình: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường D1.
Phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030

Phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030

 •   02/01/2020 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 1171
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.
Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía tây Nam thành phố Đồng Xoài

Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía tây Nam thành phố Đồng Xoài

 •   27/12/2019 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía tây Nam thành phố Đồng Xoài.
Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú

Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú

 •   11/10/2019 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 901
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Phú.
Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh

 •   11/10/2019 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 1012
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu chức năng hỗn hợp (Dịch vụ - Thương mại - Dân cư) thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040

Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040

 •   11/10/2019 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 878
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040.

Các tin khác

1420687341877 banner 03 tiepdoanhnghiep 2
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây